DHBK

Thông tin liên hệ

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3841660

khtc.dhbk@dut.udn.vn

http://khtc.dut.udn.vn

Tin tức - Sự kiện