Thông tin liên hệ

Phòng Khảo thí - Đảm bảo CLGD, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3737931

dbcl.dhbk@dut.udn.vn

Thông tin - Thông báo