Thông tin liên hệ

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3740718

ttpc.dhbk@dut.udn.vn

https://dut.udn.vn/Phong/Thanhtra