Contact

01/03/2017 14:33

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ :

54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại :

(+84.0236) 3737931

Email :  

dbcl.dhbk@dut.udn.vn

Website :

http://qat.dut.udn.vn

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC