DHBK

DHBK

Thông tin liên hệ

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3737931

dbcl.dhbk@dut.udn.vn

http://dut.udn.vn