DHBK

Báo cáo thường niên của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

24/02/2017 06:09

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu các báo cáo thường niên đến cán bộ viên chức, sinh viên, cựu sinh viên, đối tác của Trường:

Năm 2023:

Năm 2020:

FLIPPING BOOKhttps://online.fliphtml5.com/mxyyc/swsx

Năm 2018:

FLIPPING BOOKhttps://online.fliphtml5.com/mxyyc/kgjk

Năm 2016:

FLIPPING BOOK: https://online.fliphtml5.com/mxyyc/zwgd


CÁC THÔNG TIN KHÁC