DHBK

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

16/06/2020 14:08

Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Đình Lâm

Ban Thường vụ:

1. Đ/c Nguyễn Đình Lâm

Bí thư Đảng ủy

2. Đ/c Nguyễn Hữu Hiếu

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

3. Đ/c Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban thường vụ

4. Đ/c Nguyễn Quang Trung

Ủy viên Ban thường vụ

5. Đ/c Lê Thị Mỹ Hạnh

Ủy viên Ban thường vụ

Ban Chấp hành:

1. Đ/c Hoàng Quang Huy

Ủy viên Ban chấp hành

2. Đ/c Dương Việt Dũng

Ủy viên Ban chấp hành

3. Đ/c Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban chấp hành

4. Đ/c Lê Khánh Toàn

Ủy viên Ban chấp hành

5. Đ/c Huỳnh Hữu Hưng

Ủy viên Ban chấp hành

6. Đ/c Nguyễn Tấn Khôi

Ủy viên Ban chấp hành

7. Đ/c Trần Thanh Sơn

Ủy viên Ban chấp hành

8. Đ/c Đặng Minh Nhật

Ủy viên Ban chấp hành

9. Đ/c Lê Tiến Dũng

Ủy viên Ban chấp hành

10. Đ/c Trần Quang Hưng

Ủy viên Ban chấp hành

11. Đ/c Lưu Đức Bình

Ủy viên Ban chấp hành

Ủy ban Kiểm tra:

1. Đ/c Nguyễn Hữu Hiếu

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

2. Đ/c Dương Việt Dũng

Ủy viên Ban chấp hành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

3. Đ/c Nguyễn Quang Trung

Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên ủy ben Kiểm Tra

4. Đ/c Lâm Thị Hồng Nhật

Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính

5. Đ/c Nguyễn Văn Triều

Chi bộ Phòng Đào tạo