DHBK

Kết quả kiểm định chất lượng

19/02/2017 11:33

1. KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG:

1.1. KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

 

 

2. KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

2.1. KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT-PHÁP (PFIEV)

Trong khuôn khổ hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng của Ủy ban Bằng kỹ sư Pháp CTI đối với Chương trình PFIEV (chu kỳ đánh giá và kiểm định chương trình kỹ sư của Ủy ban CTI là 6 năm), từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2016, Đoàn công tác của Ủy ban CTI sẽ đến đánh giá Chương trình PFIEV  tại 4 trường đại học Việt Nam tham gia chương trình (trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trường ĐH Xây dựng Hà Nội, trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng, ĐH Bách khoa-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), nhằm tiếp tục công nhận chất lượng Chương trình PFIEV giai đoạn 2016-2022.

[Bài viết về Đợt đánh giá và kiểm định tháng 03/2016]

 

2.2. KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

 


Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA đối với Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA đối với Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng


CÁC THÔNG TIN KHÁC