DHBK

Video hoạt động

15/08/2017 14:33

HÀNH TRÌNH 40 NĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG:

BỐN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN NHẬN CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ BỞI TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHÂU ÂU HCERES:

KHOA KIẾN TRÚC TỔ CHỨC NGÀY HỘI VẼ:

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỚI KHÔNG GIAN SÁNG CHẾ:

PHÓNG SỰ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT - PHÁP PFIEV:

SINH VIÊN KHOA KIẾN TRÚC, TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG VỚI DỰ ÁN LÀNG TRANH TAM HẢI: