DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Kế hoạch đào tạo theo khóa học

06/04/2017 04:52

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TT

Mã số

Chuyên ngành

Kế hoạch khóa học

1

60520103

Kỹ thuật cơ khí

[K34-2016]

2

60520202

Kỹ thuật điện

[K34-2016]

3

60580208

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

[K34-2016]

4

60580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

[K34-2016]

5

60520301

Kỹ thuật hoá học

[K34-2016]

6

60520320

Kỹ thuật môi trường

[K34-2016]

7

60480101

Khoa học máy tính

[K34-2016]

8

60520114

Kỹ thuật cơ điện tử (PFIEV)

[K34-2016]

9

60580102

Kiến trúc

[K34-2016]


TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

TT

Mã số

Chuyên ngành

Kế hoạch khóa học

1

60520202

Kỹ thuật điện

[K34-2016]

2

60520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

[K34-2016]

3

60580208

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

[K34-2016]


TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

TT

Mã số

Chuyên ngành

Kế hoạch khóa học

1

60520202

Kỹ thuật điện

[K34-2016]

2

60580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

[K34-2016]

3

60480101

Khoa học máy tính

[K34-2016]


TẠI PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON-TUM

TT

Mã số

Chuyên ngành

Kế hoạch khóa học

1

60580208

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

[K34-2016]


TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TT

Mã số

Chuyên ngành

Kế hoạch khóa học

1

60580208

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

[K34-2016]