DHBK

Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

25/02/2019 18:18

Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy được thành lập tháng 4 năm 2018 sau khi tách ra từ bộ môn Máy động lực.

Trưởng bộ môn: TS. Trần Văn Luận

 

 TS. Trần Văn Luận

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: 368/31 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: +84 2363 736945
 • Di động: +84 905137226
 • Email: tranvluan@gmail.com; tvluan@ud.edu.vn
 • Lý lịch khoa học
 

TS. Nguyễn Văn Triều

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0236.3736.945
 • Di động: 0983.774.381
 • Email: nvtrieu@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
 

TS. Nguyễn Tiến Thừa

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0236. 3 736 945
 • Di động: (+84) 919 080 261
 • Email: ngtthua.ckgt@gmail.com; ntthua@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
 

NCS. Bùi Tuấn Việt Long

NCS, Université Picardie Jules Verne, CH Pháp

 

 

TS. Nguyễn Văn Minh

NCS, Đại học Quốc Gia Changwon, Hàn Quốc

 

 NCS. Nguyễn Thị Huyền Trang

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ Khí Giao thông, ĐH Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng
 • Điện thoại cơ quan: 02363736945
 • Di động: 0934312432
 • Email: nthtrang@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
 

 NCS. Phạm Trường Thi

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, khu C, Đại học Bách khoa, 54 - Nguyễn Lương Bằng
 • Điện thoại cơ quan: 02363736945
 • Di động: 0935081776
 • Email: ptthi@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

CÁC THÔNG TIN KHÁC