DHBK

TME

28/04/2017 16:12

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG

FACULTY OF TRANSPORTATION MECHANICAL ENGINEERING

Văn phòng:  Khu C – Trường Đại Học Bách Khoa

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng – P.Hòa Khánh Bắc – Q.Liêu Chiểu – TP. Đà Nẵng

Tel: 0236. 3736945; Fax: 0236. 3733796

Email: ckgt@dut.udn.vn

Website: http://dut.udn.vn/KhoaCKGT

Fanpage:https://www.facebook.com/khoacokhigiaothong

Khoa Cơ khí Giao thông tự hào đã đào tạo được hơn 4500 Kỹ sư chuyên ngành Cơ khí động lực, 220 Kỹ sư Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, 180 Thạc sĩ cơ khí động lực và 20 Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, Cơ kỹ thuật. Đây là đội ngũ nhân lực trình độ cao, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, mở thêm ngành học mới phù hợp với nhu cầu của xã hội và sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, công nghệ.

 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở sản xuất.

 • Tăng cường hợp tác khoa học với các trường bạn trong nước và quốc tế

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  Bậc đại học:

  Bậc sau đại học:

 • Thạc sĩ Cơ khí động lực

 • Tiến sĩ Cơ khí động lực

 • Tiến sĩ Cơ kỹ thuật

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ

 • 1975 – Thành lập Bộ môn Động lực thuộc Khoa Cơ khí

 • 1977 – Chiêu sinh khóa đầu tiên ngành Cơ khí động lực

 • 1987 – Bộ môn Động lực thuộc khoa Năng lượng

 • 1995 – Bộ môn Động lực thuộc khoa Cơ khí

 • 1996 – Đào tạo sau đại học ngành kỹ thuật động cơ nhiệt

 • 2004 – Đào tạo sau đại học ngành kỹ thuật ô tô máy kéo

 • 2005 – Thành lập Khoa Cơ khí Giao thông trên cơ sở Bộ môn Động lực

 • 2008 Đào tạo đại học ngành Kỹ thuật tàu thủy

 • 2019 Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

 • 2021 Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Ôtô


CÁC THÔNG TIN KHÁC