Bộ môn KT Ô tô - Máy động lực

Phòng C224-225, Văn phòng Khoa Cơ khí Giao thông
Khu C, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Dương Việt Dũng

Tiền thân là Bộ môn Động lực thuộc khoa Cơ khí (từ 1975 đến 2005), sau khi Khoa Cơ khí Giao thông được thành lập năm 2005, Bộ môn Động lực  tách thành bộ môn Máy động lực và bộ môn Ô tô-Máy công trình. Tháng 4 năm 2018 hai bộ môn lại được hợp nhất thành Bộ môn Kỹ thuật Ôtô - Máy động lực.

Đội ngũ cán bộ:

Trong giai đoạn đầu thành lập, từ 5 cán bộ giảng dạy, đến nay nhân sự của Bộ môn phát triển đến 15 cán bộ có trình độ cao, bao gồm: 02 Giáo sư, 02 Phó giáo sư ; 06 Tiến sĩ; 04Nghiên cứu sinh; 03 Thạc sỹ và 02 Kỹ sư, đã được Đào tạo từ các nước có nền Khoa học Kỹ thuật phát triển như Pháp, Nga, Nhật bản, Hàn quốc. Hiện nay Bộ môn đã và đang phụ trách Đào tạo các chương trình: giáo dục Đại học ngành  Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực), giáo dục sau Đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ) ngành Cơ khí Động lực.

Thầy cô đang công tác, giảng dạy tại bộ môn:

 

 

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

 • Đơn vị: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 • Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0236 3840260
 • Di động: 0913402278
 • Email: buivanga@ac.udn.vn; buivanga@dongcobiogas.com
 • Lý lịch khoa học

GS.TS. Trần Văn Nam

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
 • Điện thoại cơ quan: 0511-3837567
 • Di động: 0913477045
 • Email: tvntran@ac.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

 

PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng

 • Đơn vị: Ban Cơ sở vật chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 • Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0236 3 812 536
 • Di động: 0913459649
 • Email: haitung@ac.udn.vn; haitungdng@gmail.com
 • Lý lịch khoa học

PGS.TS. Dương Việt Dũng

 • Đơn vị: Phòng Cơ sở Vật chất - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, khoa Cơ khí Giao thông, Đại học Bách khoa
 • Điện thoại cơ quan: 0511 3745 247
 • Di động: 0903 504 702
 • Email: dvdung@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Quang Trung

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ Khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 3736945
 • Di động: 0917981701
 • Email: trungckgt@gmail.com; nguyenquangtrung@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

ThS-GV Dương Đình Nghĩa

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ Khí Giao Thông - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 05113736945
 • Di động: 01683660388
 • Email: duongdinhnghia88@gmail.com; ddnghia@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
ThS. Huỳnh Bá Vang
Phụ trách Phòng thí nghiệm Động cơ
Phòng thí nghiệm Động cơ,
Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: hbvang@dut.udn.vn
KS. Võ Như Tùng
Phòng thí nghiệm Động cơ,
Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: vntung@dut.udn.vn

ThS. Võ Anh Vũ

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0511 3736945
 • Di động: 0932 533 059
 • Email: vavu@dut.udn.vn; anhvudynamic@gmail.com
 • Lý lịch khoa học
  TS-GVC. Phùng Xuân Thọ
Giảng viên thỉnh giảng

TS. Nguyễn Hoàng Việt

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: 70/6 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 3893363
 • Di động: 0919078056
 • Email: hvietdn.dhdn@gmail.com; hvietdn@ud.edu.vn
 • Lý lịch khoa học
 

TS. Phan Minh Đức

 • Đơn vị: Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: K36/26 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 3841470
 • Di động: 0905093555
 • Email: pmduc@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
TS-GV Nguyễn Văn Đông
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvdong@dut.udn.vn
TS-GV Nguyễn Việt Hải
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvhai@dut.udn.vn

TS. Phạm Quốc Thái

 • Đơn vị: Trưởng Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 02363736945
 • Di động: 0914487047
 • Email: pqthai@dut.udn.vn; pqthai@cb.dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
ThS-GV Nguyễn Viết Thuận
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvthuan@dut.udn.vn
  KS. Phùng Minh Nguyên
Phụ trách Phòng thí nghiệm Ô tô
Phòng thí nghiệm Ô tô, Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: pmnguye
 

TS. Lê Minh Đức

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Di động:
 • Email: minhducle@dut.udn.vn;mdle@mail.ntust.edu.tw
 • Lý lịch khoa học

 

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC