DHBK

Bộ môn Cơ khí Động lực

28/04/2017 09:59

Phòng C123B, Khoa Cơ khí Giao thông, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Trưởng Bộ môn: TS. Lê Minh Đức

Tiền thân là Bộ môn Động lực thuộc khoa Cơ khí (từ 1975 đến 2005), sau khi Khoa Cơ khí Giao thông được thành lập năm 2005, Bộ môn Động lực  tách thành bộ môn Máy động lực và bộ môn Ô tô-Máy công trình. Tháng 4 năm 2018 hai bộ môn lại được hợp nhất thành Bộ môn Kỹ thuật Ôtô - Máy động lực. Tháng 11 năm 2020 Bộ môn Kỹ thuật Ôtô - Máy động lực được tái cơ cấu thành bộ môn Cơ khí Động lực và bộ môn Kỹ thuật Ô tô.

Đội ngũ cán bộ:

TS. Lê Minh Đức

 • Chức vụ: Trưởng bộ môn
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
 • Email: minhducle@dut.udn.vn;mdle@mail.ntust.edu.tw
 • Lý lịch khoa học

GS.TS. Trần Văn Nam

 • Giảng viên cao cấp
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
 • Di động: 0913477045
 • Email: tvntran@ac.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng

 • Chức vụ: Trưởng Ban Cơ sở vật chất -  Đại học Đà Nẵng
 • Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0236 3 812 536
 • Di động: 0913459649
 • Email: haitung@ac.udn.vn; haitungdng@gmail.com
 • Lý lịch khoa học

PGS.TS. Dương Việt Dũng

 • Đơn vị: Phòng Cơ sở Vật chất - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, khoa Cơ khí Giao thông, Đại học Bách khoa
 • Di động: 0903 504 702
 • Email: dvdung@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Quang Trung

 • Chức vụ: Phó trưởng Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ Khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
 • Di động: 0917981701
 • Email: trungckgt@gmail.com; nguyenquangtrung@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

ThS. Dương Đình Nghĩa

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ Khí Giao Thông - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 05113736945
 • Di động: 01683660388
 • Email: duongdinhnghia88@gmail.com; ddnghia@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

ThS. Huỳnh Bá Vang
Phụ trách Phòng thí nghiệm Động cơ
Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: hbvang@dut.udn.vn

ThS. Võ Anh Vũ

 • Chủ tịch công đoàn Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: xưởng Động lực, Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
 • Di động: 0932 533 059
 • Email: vavu@dut.udn.vn; anhvudynamic@gmail.com
 • Lý lịch khoa học

 

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC