DHBK

Bộ môn Kỹ thuật Ô tô

15/12/2020 18:37

Phòng C123A, Khoa Cơ khí Giao thông, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Phụ trách Bộ môn: PGS.TS. Phạm Quốc Thái

Tiền thân là Bộ môn Động lực thuộc khoa Cơ khí (từ 1975 đến 2005), sau khi Khoa Cơ khí Giao thông được thành lập năm 2005, Bộ môn Động lực  tách thành bộ môn Máy động lực và bộ môn Ô tô-Máy công trình. Tháng 4 năm 2018 hai bộ môn lại được hợp nhất thành Bộ môn Kỹ thuật Ôtô - Máy động lực. Tháng 11 năm 2020 Bộ môn Kỹ thuật Ôtô - Máy động lực được tái cơ cấu thành bộ môn Cơ khí Động lực và bộ môn Kỹ thuật Ô tô.

Đội ngũ cán bộ:

PGS.TS. Phạm Quốc Thái

 • Chức vụ: Trưởng Khoa; Phụ trách Bộ môn Kỹ thuật Ô tô; Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
 • Di động: 0914487047
 • Email: pqthai@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

 • Chức vụ: Tổng biên tập Tạp chí KH&CN, Đại học Đà Nẵng
 • Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0236 3840260
 • Di động: 0913402278
 • Email: buivanga@ac.udn.vn; buivanga@dongcobiogas.com
 • Lý lịch khoa học

TS. Phan Minh Đức

 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: K36/26 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Di động: 0905093555
 • Email: pmduc@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

TS. Hoàng Thắng

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Địa chỉ: Khu C, Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng.
  Email: hthang@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

 

TS. Nguyễn Việt Hải
Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvhai@dut.udn.vn

TS. Nguyễn Viết Thuận
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvthuan@dut.udn.vn

TS. Lưu Đức Lịch
Khu C, Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: ldlich@dut.udn.vn

Lý lịch khoa học

TS. Lê Minh Tiến

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Di động:
 • Email: minhducle@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học

ThS. Võ Như Tùng

 • Phó bí thư Đoàn Trường ĐHBK
 • Phòng thí nghiệm Động cơ, Khu K, Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
  Email: vntung@dut.udn.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC