DHBK

Đối tác trong nước

24/08/2020 11:21
  • Các trường đại học:

* Trường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (https://www.hust.edu.vn/).

     Khoa Cơ khí Giao thông thành lập vào năm 2005 trên cơ sở bộ môn Động lực thuộc khoa Cơ khí (thành lập năm 1975). Với sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của Viện Cơ khí Động lực trường Đại học Bách khoa Hà Nội về cơ sở vật chất, lẫn con người từ ngầy đầu thành lập bộ môn Động lực, khoa Cơ khí Giao thông đã dần hoàn thiện tốt công tác dạy và học.

      Mối quan hệ giữa Viện và Khoa ngày càng phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi công nghệ, thực hiện các nghiên cứu khoa học.

* Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (https://www.hcmut.edu.vn/vi).

     Khoa Kỹ thuật Giao thông, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh là một trong những khoa đầu tiên quan hệ, hợp tác với khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng từ những năm đầu thành lập.

      Mối quan hệ giữa hai Khoa ngày càng phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi chương trình đào tạo, các bài giảng, thực hiện các nghiên cứu khoa học.

* Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (http://hcmute.edu.vn/).

      Khoa Cơ khí Động lực, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là một trong những khoa đầu tiên quan hệ, hợp tác với khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học, Đà Nẵng từ những năm đầu thành lập.

      Mối quan hệ giữa hai Khoa ngày càng phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi chương trình đào tạo, các bài giảng, thực hiện các nghiên cứu khoa học.

  • Các doanh nghiệp:

Khoa Cơ khí Giao thông có mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp vận tải, các hãng xe như:

* Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

Hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, việc làm, tài trợ hoạt động của Khoa.

* Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp Ô tô Chu Lai Trường Hải

Hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, việc làm, tài trợ hoạt động của Khoa.

Công ty Cổ Phần Savico Đà Nẵng

Hợp tác trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng việc làm, tài trợ hoạt động của Khoa.

* Công ty NISSAN Đà Nẵng

Hợp tác trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng việc làm, tài trợ hoạt động của Khoa.

* Công ty Cổ phần DANA (DANA FORD)

Hợp tác trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng việc làm.

* Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới 73-02D

Hợp tác trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng việc làm, tài trợ hoạt động của Khoa.

* Công ty TNHH Một Thành Viên Đóng Và Sửa Chữa Tàu Hải Sơn (X50)

Hợp tác trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng việc làm, tài trợ hoạt động của Khoa.

* Tổng Công ty Sông Thu

Hợp tác trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng việc làm.

* Công ty TNHH Vard- Vũng Tàu

Hợp tác trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng việc làm.

* Các công ty khác:

- Công ty cổ phần Vận Hội Mới (HONDA Đà Nẵng)

- Chevrolet Đà Nẵng

- ISUZU Đà Nẵng

- MERCEDES-BENZ Đà Nẵng

- Cục kỹ thuật Quân khu 5 - Xí nghiệp 387

- Công ty cổ phần ô tô Sông Hàn

- Công ty Vận tải Đa Phương Thức

- Trung tâm ô tô DAESCO

- Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Nghệ An

- Tổng công ty Ba Son (Vũng Tàu)