Đề tài nghiên cứu

MỘT SỐ ĐỀ TÀI KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 

TT

 

TÊN ĐỀ TÀI

 

CẤP

 

NĂM

 

Chủ trì

1

Nghiên cứu sử dụng máy nén máy bay MIC cho động cơ GM 2100

Bộ

1982

Nguyễn Ngọc Diệp

3

Nghiên cứu sự hình thành CO trong ngọn lửa khuyếch tán

Bộ

1995

Trần Văn Nam

4

Nghiên cứu ô nhiễm môi trường do các phương tiện vận tải gây ra

Bộ

1996

Bùi Văn Ga

5

Mô phỏng quá trình cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong và động cơ tên lửa.

Bộ

1996

Bùi Văn Ga

6

Mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp và cháy phân lớp của nhiên liệu khí hóa lỏng.

Bộ

1996

Bùi Văn Ga

7

Mô phỏng dòng chảy ở chế độ quay lồng trong tuabin của các nhà máy thủy điện

Bộ

1996

Phạm Thị Kim Loan

8

Nghiên cứu sự hình thành CO trong động cơ.

Bộ

1996

Trần Văn Nam

9

Động cơ chạy bằng nhiên liệu mới

Bộ

1996

Nguyễn Ngọc Diệp

11

Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam

Bộ

1997

Bùi Văn Ga

12

Tận dụng cặn dầu thô khu lọc hóa dầu Dung Quất vào sản xuất nhiệt năng công nghiệp

Bộ

1997

Trần Văn Nam

14

Ảnh hưởng các thông số kết cấu đến quá trình làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu Động cơ Diesel

Bộ

1997

Nguyễn Xuân Đạm

15

Nghiên cứu những biện pháp xử lý bồ hóng trong khí cháy công nghiệp

Bộ

1997

Trần Thanh Hải Tùng

16

Nghiên cứu nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong

Bộ

1998

Nguyễn Ngọc Diệp

17

Nghiên cứu các phương pháp

xác định chỉ tiêu của phanh

Bộ

1998

Nguyễn Hoàng Việt

18

Nghiên cứu ứng dụng tăng áp cộng hưởng cho động cơ Diesel ôtô tải.

Bộ

1999

Phùng Xuân Thọ

19

Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu xăng sang sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.

Bộ

2000

Bùi Văn Ga

23

Thiết kế phòng thí nghiệm ảo đo đặc tính ngoài của động cơ đốt trong.

Bộ

2002

Lê Văn Tụy

24

Nghiên cứu thiết kế định hình mẫu động cơ Diesel làm mát bằng không khí trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bộ

2003

Trần Văn Nam

25

Xe buýt sạch cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Bộ

2003

Bùi Văn Ga

26

Sử dụng phần mềm FLUENT nghiên cứu trạng thái làm việc của tuabin nước ở chế độ ngoài thiết kế

Bộ

2003

Phạm Thị Kim Loan

28

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng giáo trình điện tử môn học Kết cấu tính toán ôtô (phần 2): Các hệ thống điều khiển và chuyển động

Bộ

2004

Nguyễn Hoàng Việt

 

[1]

Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng mối quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ oxit nito trong quá trình cháy khuếch tán. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2008. (Jan 10 2011 9:22AM)

[2]

Đề tài cấp Thành phố: Sử dụng biogas để chạy động cơ diesel cỡ nhỏ. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên:
. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2008.
 (Jan 10 2011 9:23AM)

[3]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy động cơ đốt trong. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2006-ĐN01-07. Năm: 2007. (Jan 10 2011 9:19AM)

[4]

Đề tài ươm tạo công nghệ: Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Trần Thanh Hải Tùng. Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:16AM)

[5]

Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu lập đề án xây dựng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:18AM)

[6]

Đề tài cấp Thành phố: Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:14AM)

[7]

Đề tài Khác: Simulation dynamique pour l’amenagement environnemental de l’axe economique Danang-Quangnam-Quangngai. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:00AM)

[8]

Đề tài Khác: Quản lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga.Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:08AM)

[9]

Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp và cháy phân lớp của nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: 320604. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:10AM)

[10]

Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Thiết kế chế tạo hệ thống động lực của ô tô lai (hybrid) điện - nhiệt hai chỗ ngồi. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2004 -III- 33-TĐ. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:13AM)

[11]

Đề tài cấp Thành phố: Quy hoạch tuyến giao thông cộng cộng thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2004. (Jan 10 2011 8:54AM)

[12]

Đề tài cấp Thành phố: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải TùngTạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 35-37. Năm 2010. (May 31 2011 6:20PM)

[1]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giảm kích nổ trên động cơ nén cháy sử dụng LPG/Diesel. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: Nguyễn Văn Phụng. Mã số: Đ2013-01-16-BS. Năm: 2014. (Dec 18 2014 2:28PM)

[2]

Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sử dụng biogas để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Phó CN: Trần Văn Nam. Mã số: 2010G/35. Năm: 2012. (Dec 18 2014 2:22PM)

[3]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng ứng dụng Butanol thay thế Ethanol trong xăng sinh học. Chủ nhiệm: Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: Trần Văn Nam. Mã số: Đ2011-02-07. Năm: 2012. (Dec 19 2014 8:39AM)

[4]

Đề tài cấp Bộ: Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng PLG . Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Trần Văn Nam. Mã số: Ươm tạo công nghệ. Năm: 2009. (Dec 19 2014 8:37AM)

[5]

Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu đề xuất cơ chế kết hợp nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa trường đại học với doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: B2006-ĐN02-19-TĐ. Năm: 2009. (Dec 18 2014 2:15PM)

[6]

Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu đề xuất cơ chế kết hợp nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa các trường đại học vớì doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: Võ Trung Hùng, Hoàng Dương Hùng,.. Mã số: B2006-ĐN02-20-TĐ. Năm: 2008. (May 17 2011 10:03AM)

[7]

Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu thiết kế hệ thống động lực xe hybrid. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2004-III-35-TĐ. Năm: 2006. (May 17 2011 10:00AM)

[8]

Đề tài cấp Thành phố: Quy hoạch một tuyến giao thông công cộng thí điểm cho thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: KHCNTP-2003. Năm: 2004. (May 17 2011 9:58AM)

[9]

Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Tận dụng cặn dầu thô khu lọc hóa dầu Dung Quất vào sản xuất nhiệt năng công nghiệp.Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: B97-III-03TĐ. Năm: 2003. (Dec 18 2014 2:12PM)

[10]

Đề tài cấp Thành phố: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Diệp. Mã số: KHCNTP-2002. Năm: 2003. (May 17 2011 9:56AM)

[11]

Đề tài cấp Bộ: Xe buýt sạch cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2001-17-01-TĐ. Năm: 2003. (Dec 15 2010 3:38PM)

[12]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2000-III-14-TĐ. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:35PM)

[13]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của các yếu tố đến chất lượng đào tạo của Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Đức Thịnh. Thành viên: Trần Văn Nam. Mã số: B2000-III-17. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:36PM)

[14]

Đề tài cấp Bộ: Giáo dục môi trường thông qua một số môn học tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Lan Phương. Mã số: B2000-III-17. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:36PM)

[15]

Đề tài cấp Bộ: Khu du lịch Bắc Mỹ An - Hiện trạng môi trường và các giải pháp bảo vệ. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: DABVMT-2000. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:37PM)

[16]

Đề tài cấp Thành phố: Định hướng bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2010 và kế hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2005. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: KHCNTP-2000. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:38PM)

[17]

Đề tài cấp Bộ: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường ở khu du lịch Bác Mỹ An và Bà Nà. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: DABVMT-2000. Năm: 2002. (May 17 2011 9:53AM)

[18]

Đề tài cấp Bộ: Chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dứa sợi (SISAL). Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: B2000-III-15-TĐ. Năm: 2002. (Dec 15 2010 3:29PM)

[19]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự hình thành CO trong động cơ xăng. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: . Mã số: B96-15-07. Năm: 1999. (Dec 15 2010 3:28PM)

[20]

Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B97-III-01TĐ. Năm: 1999. (Dec 15 2010 3:34PM)

[21]

Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu ô nhiễm môi trường do các phương tiện vận tải gây ra. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B96-15-01-TĐ. Năm: 1996. (Dec 18 2014 3:07PM)

[22]

Đề tài cấp cơ sở: Ô nhiễm môi trường do động cơ xăng gây ra. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: T94-N06. Năm: 1995. (Dec 15 2010 3:27PM)

[23]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cải tạo hệ thống phanh xe khách 52 chỗ ngồi. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: GTVT-1983. Năm: 1984. (May 17 2011 9:50AM)

[24]

Đề tài Khác: Cải tạo hệ thống phanh ô tô khách. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: . Mã số: SKTLD-1982. Năm: 1983. (Dec 15 2010 3:32PM)

[25]

Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu cải tạo Turbo tăng áp cho động cơ GM2100. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Diệp.Thành viên: Trần Văn Nam. Mã số: KHCNT-1981. Năm: 1982. (May 17 2011 9:18AM)