DHBK

Đội ngũ cán bộ

02/08/2017 05:17

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Điện thoại: 0236.3736.949 - Email: cntt@dut.udn.vn

1

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng CN Công nghệ thông tin Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3638 383
Điện thoại DĐ: 0903 511 888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG
TS., Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 578 555
Email: dhphuong@dut.udn.vn

 

3

PHẠM CÔNG THẮNG
TS., Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 983 126
Email: pcthang@dut.udn.vn

 

4

HOÀNG THỊ HƯƠNG
CN.
Thư ký khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902 023 000
Email: huongcnttbk@gmail.com

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1

NGUYỄN VĂN HIỆU
TS., Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ phần mềm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0367 997 777
Email: nvhieuqt@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG THIÊN BÌNH
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935.556.678
Email: dtbinh@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG NGỌC CHÂU
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.026.168
Email: tnchau@dut.udn.vn

 

4

LÊ THỊ MỸ HẠNH
TS., Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 737 577
Email: ltmhanh@dut.udn.vn

 

5

ĐỖ THỊ TUYẾT HOA
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3764 619
Điện thoại DĐ: 0935 678 198
Email: dtthoa@dut.udn.vn

 

6

VÕ ĐỨC HOÀNG (CNTT)
TS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906 477 283
Email: hoangvd.it@dut.udn.vn

 

7 LƯU VĂN HUY
Ks., Trợ giảng
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0935.624.788
Email: luuvanhuy2012@gmail.com
 

8

NGUYỄN THỊ MINH HỶ
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3984 224
Điện thoại DĐ: 0989 600 305
Email: ntmhy@dut.udn.vn

 

9

ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG
TS., Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 578 555
Email: dhphuong@dut.udn.vn

 

10

PHAN THANH TAO
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3841 356
Điện thoại DĐ: 0913 474 464
Email: pttao@dut.udn.vn

 

11

PHAN CHÍ TÙNG
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3651 423
Điện thoại DĐ: 0989 078 034
Email: pctung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG NHÚNG

1

NINH KHÁNH DUY
TS., Giảng viên
Trưởng Bộ môn Hệ thống Nhúng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 043 201
Email: nkduy@dut.udn.vn

 

2

BÙI THỊ THANH THANH
TS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 825 915
Email: bttthanh@dut.udn.vn

 

3

PHẠM CÔNG THẮNG
TS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 983 126
Email: pcthang@dut.udn.vn

 

4

HUỲNH HỮU HƯNG
TS., Giảng viên
Trưởng phòng Công tác sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 444 669
Email: hhhung@dut.udn.vn

 

5

HUỲNH TRUNG MẠNH
ThS.
Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0947 727 847
Email: htmanh@gmail.com

 

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

1

PHẠM MINH TUẤN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913 230 910
Email: pmtuan@dut.udn.vn

 

2 NGUYỄN CÔNG DANH
ThS., Giảng viên tập sự
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0934.901.211
Email: ncdanh@dut.udn.vn
 
3 LÊ TRẦN ĐỨC
TS., Giảng viên
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0931 733 853
Email: letranduc@dut.udn.vn
 

4

MAI VĂN HÀ
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3731 152
Điện thoại DĐ: 0905 161 888
Email: mvha@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3638 383
Điện thoại DĐ: 0903 511 888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THẾ XUÂN LY
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3821 621
Điện thoại DĐ: 0905 258 474
Email: ntxly@dut.udn.vn

 

7 NGUYỄN VĂN NGUYÊN
ThS., Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học
Điện thoại NR: 0236 3771 986
Điện thoại DĐ: 0903 577 986
Email: nvnguyen@dut.udn.vn
 

8

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934 879 935
Email: ntlequyen@dut.udn.vn

 

9

ĐẶNG DUY THẮNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983 414 363
Email: ddthang@dut.udn.vn

 

10

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3841 819
Điện thoại DĐ: 0983 461 008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

1

NGUYỄN THANH BÌNH
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914 747 974
Email: ntbinh@vku.udn.vn

 

2 TRỊNH CÔNG DUY
TS., Giảng viên
Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm (SDC) - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0914 747 678
Email: tcduy@sdc.udn.vn
 

3

HỒ PHAN HIẾU
TS., Giảng viên
Phó chánh văn phòng Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3680.003
Điện thoại DĐ: 0905 169 900
Email: hophanhieu@ac.udn.vn

 

4

VÕ TRUNG HÙNG
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3847 373
Điện thoại DĐ: 0905 847 373
Email: vthung@ute.udn.vn

 

5

VÕ TRUNG HÙNG
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 114 500
Email: hcphap@gmail.com

 

6

TRẦN THẾ VŨ
TS., Giảng viên
Trưởng phòng Đào tạo VN-UK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983 879 515
Email: vu.tran@vnuk.edu.vn

 

7

TRẦN ĐÌNH SƠN
ThS., Giảng viên
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3896 115
Điện thoại DĐ: 0903 591 955
Email: tdson.cit@gmail.com

 

THỈNH GIẢNG

1

PHAN HUY KHÁNH
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 078 999
Email: khanhph29@gmail.com

 

2

ĐẶNG BÁ LƯ
ThS., Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 311 886
Email: dblu@dut.udn.vn

 

3

 

SUSSMANN SEBASTIAN

Email: sebastian.sussmann@axonactive.com

 

4

 

ĐẶNG HẢI SƠN
ThS

Điện thoại DĐ: 0903.501.626
Email: dhson.vncert@gmail.com

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC