DHBK

Đội ngũ cán bộ

02/08/2017 05:17

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Điện thoại: 0236.3736.949 - Email: cntt@dut.udn.vn

1

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng CN Công nghệ thông tin Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3638 383
Điện thoại DĐ: 0903 511 888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG
TS., Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 578 555
Email: dhphuong@dut.udn.vn

 

3

PHẠM MINH TUẤN
TS., Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng Bộ môn Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913 230 910
Email: pmtuan@dut.udn.vn

 

4

HOÀNG THỊ HƯƠNG
CN.
Thư ký khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902 023 000
Email: huongcnttbk@gmail.com

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1

NGUYỄN VĂN HIỆU
TS., Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ phần mềm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0367 997 777
Email: nvhieuqt@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG THIÊN BÌNH
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935.556.678
Email: dtbinh@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG NGỌC CHÂU
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.026.168
Email: tnchau@dut.udn.vn

 

4

LÊ THỊ MỸ HẠNH
TS., Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 737 577
Email: ltmhanh@dut.udn.vn

 

5

ĐỖ THỊ TUYẾT HOA
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3764 619
Điện thoại DĐ: 0935 678 198
Email: dtthoa@dut.udn.vn

 

6

VÕ ĐỨC HOÀNG (CNTT)
TS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906 477 283
Email: hoangvd.it@dut.udn.vn

 

7 LƯU VĂN HUY
Ks., Trợ giảng
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0935.624.788
Email: luuvanhuy2012@gmail.com
 

8

NGUYỄN THỊ MINH HỶ
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3984 224
Điện thoại DĐ: 0989 600 305
Email: ntmhy@dut.udn.vn

 

9

ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG
TS., Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 578 555
Email: dhphuong@dut.udn.vn

 

10

PHAN THANH TAO
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3841 356
Điện thoại DĐ: 0913 474 464
Email: pttao@dut.udn.vn

 

11

PHAN CHÍ TÙNG
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3651 423
Điện thoại DĐ: 0989 078 034
Email: pctung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG NHÚNG

1

NINH KHÁNH DUY
TS., Giảng viên
Trưởng Bộ môn Hệ thống Nhúng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 043 201
Email: nkduy@dut.udn.vn

 

2

BÙI THỊ THANH THANH
TS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 825 915
Email: bttthanh@dut.udn.vn

 

3

PHẠM CÔNG THẮNG
TS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 983 126
Email: pcthang@dut.udn.vn

 

4

HUỲNH HỮU HƯNG
TS., Giảng viên
Trưởng phòng Công tác sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 444 669
Email: hhhung@dut.udn.vn

 

5

HUỲNH TRUNG MẠNH
ThS.
Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0947 727 847
Email: htmanh@gmail.com

 

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

1

PHẠM MINH TUẤN
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng Bộ môn Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913 230 910
Email: pmtuan@dut.udn.vn

 

2 NGUYỄN CÔNG DANH
ThS., Giảng viên tập sự
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0934.901.211
Email: ncdanh@dut.udn.vn
 
3 LÊ TRẦN ĐỨC
TS., Giảng viên
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0931 733 853
Email: letranduc@dut.udn.vn
 

4

MAI VĂN HÀ
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3731 152
Điện thoại DĐ: 0905 161 888
Email: mvha@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3638 383
Điện thoại DĐ: 0903 511 888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THẾ XUÂN LY
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3821 621
Điện thoại DĐ: 0905 258 474
Email: ntxly@dut.udn.vn

 

7 NGUYỄN VĂN NGUYÊN
ThS., Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học
Điện thoại NR: 0236 3771 986
Điện thoại DĐ: 0903 577 986
Email: nvnguyen@dut.udn.vn
 

8

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934 879 935
Email: ntlequyen@dut.udn.vn

 

9

ĐẶNG DUY THẮNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983 414 363
Email: ddthang@dut.udn.vn

 

10

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3841 819
Điện thoại DĐ: 0983 461 008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

1

NGUYỄN THANH BÌNH
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914 747 974
Email: ntbinh@vku.udn.vn

 

2 TRỊNH CÔNG DUY
TS., Giảng viên
Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm (SDC) - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 0914 747 678
Email: tcduy@sdc.udn.vn
 

3

HỒ PHAN HIẾU
TS., Giảng viên
Phó chánh văn phòng Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3680.003
Điện thoại DĐ: 0905 169 900
Email: hophanhieu@ac.udn.vn

 

4

VÕ TRUNG HÙNG
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3847 373
Điện thoại DĐ: 0905 847 373
Email: vthung@ute.udn.vn

 

5

VÕ TRUNG HÙNG
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 114 500
Email: hcphap@gmail.com

 

6

TRẦN THẾ VŨ
TS., Giảng viên
Trưởng phòng Đào tạo VN-UK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983 879 515
Email: vu.tran@vnuk.edu.vn

 

7

TRẦN ĐÌNH SƠN
ThS., Giảng viên
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng.
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3896 115
Điện thoại DĐ: 0903 591 955
Email: tdson.cit@gmail.com

 

THỈNH GIẢNG

1

PHAN HUY KHÁNH
PGS. TS., Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 078 999
Email: khanhph29@gmail.com

 

2

ĐẶNG BÁ LƯ
ThS., Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 311 886
Email: dblu@dut.udn.vn

 

3

 

SUSSMANN SEBASTIAN

Email: sebastian.sussmann@axonactive.com

 

4

 

ĐẶNG HẢI SƠN
ThS

Điện thoại DĐ: 0903.501.626
Email: dhson.vncert@gmail.com

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC