DHBK

Giới thiệu chung

01/08/2017 04:20

Lịch sử hình thành và phát triển

- Năm 1979, Bộ môn Kỹ thuật tính toán, trực thuộc Ban Giám Hiệu Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được thành lập, với ba cán bộ giảng dạy đầu tiên.

- Năm 1986, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhận được máy tính điện tử МИНСК-22, thuộc thế hệ 2, chế tạo tại Liên-Xô.

- Năm 1991, thành lập Trung tâm Tin Học dựa trên cơ sở Bộ môn Kỹ thuật tính toán, Trường Đại học Bách khoa.

- Năm 1996, Bộ Giáo dục & Đạo tạo ra Quyết định số 4430/GD-ĐT ngày 17/10/1996 cho phép thành lập Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng. Trong suốt bốn năm từ 1996 đến 2000, Khoa CNTT là một trong bảy Khoa CNTT trọng điểm của Nhà nước trong chương trình Quốc gia về phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt nam (theo Nghị quyết 49/CP ký ngày 03/08/1993 của Chính phủ).

- Năm 1999, Khoa CNTT đào tạo khóa Cao học Khoa học Máy tính đầu tiên.

- Năm 2001, Khoa CNTT đổi tên thành Khoa Công nghệ Thông tin & Điện tử Viễn thông.

- Năm 2004, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và sự lớn mạnh của ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin & Điện tử Viễn thông được tách thành Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Điện tử Viễn thông.

Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

- 1979 – 1984: KS. Huỳnh Đốc, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật tính toán và CN. Bùi Thị Hoàng, Phó trưởng Bộ môn.

- 1984 – 1986: TS. Phan Huy Khánh, Trưởng Bộ môn Máy tính điện tử.

- 1986 – 1987: NGUT. Nguyễn Ngọc Diệp, Trưởng Bộ môn Máy tính điện tử.

- 1987 – 1988: KS. Võ Ngọc Anh, Trưởng Bộ môn Máy tính điện tử.

- 1988 – 1989: KS. Lê Văn Sơn, Trưởng Bộ môn Máy tính (hợp nhất Bộ môn Máy tính điện tử của Trường Đại học Bách khoa và Bộ môn Tin học của phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng).

- 1989 – 1991: CN. Tạ Văn Tới, Trưởng Bộ môn Máy tính.

- 1991 – 1994: PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến, Giám đốc Trung tâm Tin học (Phó Giám đốc: ThS. Võ Ngọc Anh và KS. Lê Văn Sơn).

- 1994 – 1999: TS. Phan Huy Khánh, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin.

- 1999 – 2004: ThS. Phạm Vĩnh Minh, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử Viễn thông.

- 2004 – 2009: ThS. Đặng Bá Lư, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin.

- 2010 – 2020: PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin.

- 2020 – nay: PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin.

Đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin tuyển sinh và đào tạo các bậc:

- Kỹ sư, cử nhân ngành Công nghệ Thông tin (chương trình đặc thù - hợp tác doanh nghiệp, chương trình CLC ngoại ngữ Nhật, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo);
- Thạc sỹ ngành Khoa học Máy tính;
- Tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính.

Ngoài ra, Khoa còn có các chương trình đào tạo Chất lượng cao:

- Chương trình đào tạo Chất lượng cao PFIEV Việt - Pháp, ngành Công nghệ Thông tin, hợp tác với Đại học Polytech Marseille và Đại học Bách khoa Grenoble, CH Pháp.
 

Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính của cán bộ, giảng viên của Khoa gồm:

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Kiểm thử phần mềm
- Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu
- Mô hình hóa hình học
- Học máy
- Xử lý ảnh và tín hiệu

Cơ sở vật chất

Khoa Công nghệ Thông tin có khu thí nghiệm gồm nhiều trang thiết bị và hơn 300 máy tính phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy:

- Trung tâm nghiên cứu DATIC
- Phòng thí nghiệm nhúng Nokia
- Phòng thí nghiệm mạng CISCO
- Phòng thí nghiệm phần mềm
- Phòng thí nghiệm phần cứng


CÁC THÔNG TIN KHÁC