DHBK

Thông tin liên hệ

02/08/2017 15:43

Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

+84 236 3736949

cntt@dut.udn.vn


CÁC THÔNG TIN KHÁC