DHBK

Đào tạo Tiến sĩ

02/08/2017 09:43

Giới thiệu

Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) là một trong số các Khoa đào tạo đầy đủ các cấp bậc khác nhau (Kĩ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ) tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Với nhiệm vụ đào tạo được giao, Khoa CNTT không ngừng phát triển lực lượng để đào tạo các nhà khoa học có trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực: công nghệ phần mềm, kiểm thử, xử lý ảnh, xử lý tín hiệu, dịch tự động, máy học, mô hình hóa,…

Được giao nhiệm vụ đào tạo từ năm 2010, tuyển 10 nghiên cứu sinh khóa đầu tiên, đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính phát triển không ngừng và hằng năm tiếp tục tuyển sinh 3 đến 5 nghiên cứu sinh.

Các nghiên cứu sinh đã có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính có trình độ chuyên môn sâu cao về lĩnh vực Khoa học máy tính, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày – giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

Chuẩn đầu ra

Khi hoàn thành chương trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh (NCS) có khả năng:

- Khám phá, diễn giải và trao đổi kiến thức mới thông qua các nghiên cứu mới có chất lượng, có thể xuất bản được và được chấp nhận bởi cộng đồng;

- Trình bày và bảo vệ các kết quả mới, đột phá của công trình nghiên cứu trong lĩnh vực “Khoa học Máy tính”;

- Đóng vai trò chủ động trong công việc và phát triển các mối quan hệ chuyên môn với đối tác trong các hoàn cảnh cần thiết;

- Hình thành các ý tưởng và giả thuyết khoa học một cách chủ động và độc lập; thiết kế, phát triển, hiện thực và thực thi các kế hoạch để đánh giá các ý tưởng và giả thuyết này;

- Đánh giá các vấn đề hiện tại, các công trình nghiên cứu và học thuật tiên tiến trong lĩnh vực “Khoa học Máy tính” một cách sáng tạo và sâu sắc;

- Có những kỹ năng cần thiết để làm việc như một nhà nghiên cứu khoa học làm việc có kinh nghiệm, có khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực “Khoa học Máy tính”;

- Đánh giá được những thành tựu của mình cũng như của người khác;

- Khả năng tự định hướng và ra quyết định một cách hiệu quả trong những tình huống phức tạp, không dự báo trước;

- Học tập một cách độc lập và có khả năng phát triển liên tục năng lực chuyên môn.

Thời gian đào tạo

Hệ không tập trung liên tục: 4 năm

Hệ tập trung: 3 năm

Chương trình đào tạo trình độ Tiến Sĩ