DHBK

Khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015

01/08/2017 15:10

1. Tình hình việc làm của anh/chị hiện nay thế nào?

2. Anh/chị có việc làm đầu tiên bao giờ kể từ khi ra trường

3. Hiện nay anh/chị đang làm việc cho loại hình cơ quan/doanh nghiệp nào

4. Công việc hiện tại của anh/chị có phù hợp với chuyên môn và trình độ được đào tạo không ?

5. Anh/chị có được việc làm do các yếu tố sau (có thể chọn nhiều phương án)

6. Tổng thu nhập bình quân/tháng của anh/chị hiện nay là bao nhiêu ?

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC