Thông tin tuyển sinh năm 2018

1. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (MÃ TRƯỜNG: DDK)

TT

Tên ngành

Mã ngành đăng ký

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

7480201

150

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

2

Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù)

7480201DT

90

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

3

Công nghệ thông tin - Chất lượng cao chuẩn Nhật bản

7480201CLC

45

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Vật lý, Tiếng Nhật

 

Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển. Các tổ hợp môn xét tuyển có độ ưu tiên như nhau.

2. TUYỂN SINH CAO HỌC

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn thi tuyển

1

Khoa học máy tính

60480101

50

Toán rời rạc, Cơ sở lập trình, Ngoại ngữ

 

 

3. TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn thi tuyển

1

Khoa học máy tính

62480101

3-4

Đánh giá hồ sơ và đề cương