DHBK

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin CLC chuẩn Nhật Bản

02/08/2017 08:33

Chương trình CLC.CNTT theo chuẩn Nhật Bản nhằm mục đích đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin có chất lượng cao, có trình độ ngang với các kỹ sư được đào tạo tại các trường lớn Nhật Bản. Bên cạnh đó, với việc học tăng cường tiếng Nhật và tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp Chương trình này sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong các môi trường Nhật Bản và quốc tế hoặc tiếp tục nghiên cứu ở các cấp bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo (Tham khảo)

- Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên kỳ thi kỹ sư Công nghệ Thông tin chuẩn Nhật Bản “Information Technology Engineer Examination”.

- Giảng dạy tăng cường Tiếng Nhật và tiếng Anh.

- Chương trình đào tạo được triển khai 4,5 năm (bốn năm rưỡi) với giảng dạy các môn học bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên

- Sử dụng thành thạo tiếng Nhật khi tốt nghiệp (Trình độ tương đương N2 trở lên).

- Sinh viên tốt nghiệp với kết quả tốt có thể nhận được học bổng theo học Thạc sỹ và Tiến sĩ ở Nhật Bản.

- Được thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp (Theo công văn số 2874 / UBND-VX của TP Đà Nẵng).

Số lượng tuyển: 40 sinh viên

Điều kiện dự tuyển

- Có nguyện vọng học lớp Kỹ sư Công nghệ Thông tin chuẩn Nhật Bản

- Ưu tiên sinh viên có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp

- Ưu tiên sinh viên đã từng học qua tiếng Nhật

SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO CHUẨN NHẬT BẢN

Nhu cầu và mục tiêu đào tạo

Theo thống kê và khảo sát của Khoa CNTT năm 2014.

- Sinh viên lớp CLC đạt loại giỏi: > 40%

- Tỉ lệ sinh viên Khoa CNTT có việc làm ngay khi tốt nghiệp: > 60%

- Tỉ lệ sinh viên Khoa CNTT có việc làm sau khi tốt nghiệp 3 tháng: >90%

Khoa CNTT là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học của ngành CNTT cho các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực CNTT cho cả nước, đặc biệt là Miền Trung và Tây Nguyên.

Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng có 83 công ty công nghệ thông tin Nhật Bản đang hoạt động. Ngoài ra, còn có rất nhiều công ty lớn như F-soft cũng có trên 70% dự án với Nhật Bản. Vì vậy, nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin sử dụng được tiếng Nhật cũng như có năng lực theo chuẩn Nhật Bản là rất cần thiết.

Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng cũng đã gửi công văn số 2874/UBND-VX ngày 22/04/2015 cho Đại học Đà Nẵng và các cơ sở đào tạo trong thành phố yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao theo nhu cầu doanh nghiệp bằng việc đưa tiếng Nhật vào giảng dạy trong các trường đại học dành cho sinh viên học ngành công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Chương trình đào tạo CLC.CNTT chuẩn Nhật Bản sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên được tuyển chọn cùng với cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy hiện đại. Chương trình CLC.CNTT chuẩn Nhật Bản được tăng cường giảng dạy tiếng Nhật với 3 hình thức : (1) mở các lớp học tiếng Nhật trong tất cả các kỳ học; (2) cung cấp tài liệu và bài giảng các môn học công nghệ thông tin bằng tiếng Nhật, (3) một số môn học sẽ được giảng bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh do các Giáo sư nước ngoài đảm nhận và một số Giảng viên của Khoa đã được đào tạo từ nước ngoài về.

Mục tiêu chung

Chương trình CLC.CNTT theo chuẩn Nhật Bản nhằm mục đích đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin có chất lượng cao, có trình độ ngang với các kỹ sư được đào tạo tại các trường lớn Nhật Bản. Bên cạnh đó, với việc học tăng cường tiếng Nhật và tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp Chương trình này sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong các môi trường Nhật Bản và quốc tế hoặc tiếp tục nghiên cứu ở các cấp bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.

Mục tiêu cụ thể

1. Kiến thức       

Kỹ sư Công nghệ Thông tin được đào tạo từ chương trình CLC.CNTT theo chuẩn Nhật Bản được cung cấp các kiến thức lập trình, qui trình làm phần mềm, quản lí dự án, quản trị mạng và hệ thống nhúng với nội dung giảng dạy được cập nhật từ các chương trình trong các trường lớn ở Nhật Bản.

2. Kỹ năng

- Làm chủ công nghệ: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, từ lập trình mức hệ thống, lập trình ứng dụng, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình các hệ thống nhúng, mạng máy tính cho tới kỹ năng quản lí các dự án công nghệ thông tin. Thông qua các đồ án môn học, bài tập lớn và đồ án tốt nghiệp, sinh viên được trau dồi kỹ năng làm chủ những công nghệ hiện tại và những công nghệ mới;

- Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và thiết kế hệ thống và kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành Công nghệ Thông tin thông qua các bài tập, đồ án môn học;

- Giao tiếp: trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những thiết kế và giải pháp kỹ thuật phức tạp thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina), đồ án môn học, nghiên cứu khoa học và thực tập nhận thức;

- Làm việc nhóm: làm những dự án phần mềm theo nhóm để giải quyết những bài toán thực tế được giao cho sinh viên thông qua đồ án môn học và bài tập lớn. Những bài tập này thường đánh giá theo tiêu chuẩn kết quả cuối cùng của dự án 40%, kỹ năm làm việc nhóm 30%, giải pháp kỹ thuật 30%;

- Ngoại ngữ: trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và giao tiếp thông qua các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng anh, và các học phần ngoại ngữ tăng cường. Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt trình độ tiếng Nhật tương đương với chuẩn N3 của JLPT hoặc Nat-test; am hiểu kiến thức tiếng Nhật, tiếng Anh chuyên ngành.

- Định hướng cho sinh viên có khả năng đạt được chuẩn Kỹ sư CNTT Nhật Bản (Fundamental Information Technology Engineer Examination – FE)

3. Thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Chuẩn đầu ra

Kỹ sư được đào tạo từ chương trình Đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Thông Tin sẽ đạt được các kết quả sau:

- Làm chủ công nghệ;

- Nắm được qui trình phát triển một dự án Công nghệ Thông tin;

- Nắm bắt yêu cầu khách hàng để phân tích và thiết kế hệ thống;

- Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả trong môi trường quốc tế;

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật;

- Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác chuyên môn;

- Trình bày, báo cáo kết quả bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh;

- Học tập liên tục và tiếp tục học lên cao hơn trong môi trường quốc tế;

- Có khả năng nghiên cứu khoa học;

- Định hướng đạt chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin “Fundamental Information Technology Engineer Examination – FE”;

- Hiểu biết về xã hội và môi trường.

Các điều kiện cần để tốt nghiệp:

- Hoàn thành tất cả các môn học Đại cương và Chuyên ngành trong chương trình CLC.CNTT chuẩn Nhật Bản.

- Bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

- Có chứng chỉ tiếng Nhật tương đương với chuẩn N3 của JLPT hoặc Nat-test

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Phạm Minh Tuấn, Khoa Công nghệ Thông tin; Tel: 0913230910, Email: pmtuandut.udn.vn, http://itf.dut.udn.vn