DHBK

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

02/08/2017 04:49

Giới thiệu

Bộ môn Công nghệ Phần mềm, trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập từ năm 2005. Bộ môn Công nghệ phần mềm chịu trách nhiệm đảm nhận giảng dạy các học phần về lĩnh vực phát triển phần mềm, như Cấu trúc dữ liệu, Phân tích và thiết kế thuật toán, Cơ sở dữ liệu, Phân tích và thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm, Kiểm thử phần mềm, Lập trình, Quản trị dự án… Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên đăng ký theo học chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm trang bị kiến thức tổng quát về qui trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích; thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học. Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế. Sinh viên có thể làm lập trình viên, phát triển phần mềm, chuyên viên kiểm định và thử nghiệm phần mềm, lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển phần mềm và các ứng dụng, trưởng nhóm phần mềm, kiểm định, thử nghiệm và đánh giá phần mềm, giám đốc dự án, giám đốc thông tin (CIO); ngoài ra sinh viên được trang bị kiến thức để có thể đảm nhiệm các chức danh.

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng
- Giảng viên Công nghệ thông tin ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
- Cán bộ quản lý các dự án, các hệ thống thông tin quản lý, mạng truyền thông ở các cơ quan, ngành, tổng cục, công ty
- Tiếp tục được đào tạo sau đại học để nhận các trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT

Đội ngũ cán bộ

Bộ môn gồm có 10 cán bộ, trong đó có 09 giảng viên, 01 cán bộ thực hành với 05 Tiến sỹ, 04 Thạc sỹ và 01 NCS.

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

1

NGUYỄN VĂN HIỆU
TS., Giảng viên chính 
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ phần mềm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0367 997 777
Email: nvhieuqt@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG THIÊN BÌNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.556.678
Email: dtbinh@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG NGỌC CHÂU
TS., Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.026.168
Email: tnchau@dut.udn.vn

 

4

LÊ THỊ MỸ HẠNH
TS., Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 737 577
Email: ltmhanh@dut.udn.vn

 

5

ĐỖ THỊ TUYẾT HOA
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3764 619
Điện thoại DĐ: 0935 678 198
Email: dtthoa@dut.udn.vn

 

6

VÕ ĐỨC HOÀNG (CNTT)
TS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906 477 283
Email: hoangvd.it@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ MINH HỶ
ThS., Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3984 224
Điện thoại DĐ: 0989 600 305
Email: ntmhy@dut.udn.vn

 

8

ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG
TS., Giảng viên
Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin 
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 578 555
Email: dhphuong@dut.udn.vn

 

9

PHAN THANH TAO
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3841 356
Điện thoại DĐ: 0913 474 464
Email: pttao@dut.udn.vn

 

10

PHAN CHÍ TÙNG
ThS., Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236 3651 423
Điện thoại DĐ: 0989 078 034
Email: pctung@dut.udn.vn

 

Liên hệ

Các tổ chức, cá nhân, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh quan tâm đến các lĩnh vực trên có thể liên hệ: nvhieuqt@dut.udn.vn


CÁC THÔNG TIN KHÁC