DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA HÓA - Điện thoại: 0236.3842.743 - Email: k.hoa@dut.udn.vn

1

ĐẶNG MINH NHẬT
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3866.381
Điện thoại DĐ: 0913.486.813
Email: dmnhat@dut.udn.vn

 

2

ĐOÀN THỊ THU LOAN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Hóa, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ Hóa học và Vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3813.245
Điện thoại DĐ: 0935.884.986
Email: Dttloan2001@yahoo.com

 

3

ĐẶNG KIM HOÀNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3894.161
Điện thoại DĐ: 0903.547.659
Email: dkhoang@dut.udn.vn

 

4

 

ĐOÀN NGỌC MỸ DUYÊN
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0906.096.690
Email: dnmduyen@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN
TS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.719.599
Email: nttloan@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ VẬT LIỆU

1

ĐOÀN THỊ THU LOAN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Hóa, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ Hóa học và Vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3813.245
Điện thoại DĐ: 0935.884.986
Email: Dttloan2001@yahoo.com

 

2

PHAN THẾ ANH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.477.482
Email: ptanh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3896.562
Điện thoại DĐ: 0989.077.484
Email: nvdung@dut.udn.vn

 

4

VÕ THỊ THU HIỀN
KS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.881.890

 

5

DƯƠNG THẾ HY
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0916.349.834
Email: dthy@dut.udn.vn

 

6

PHẠM CẨM NAM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.873.154
Email: camnamp@yahoo.com

 

7

DƯƠNG THỊ HỒNG PHẤN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.31
Điện thoại DĐ: 0126.660.9017
Email: dthphan@dut.udn.vn

 

8

 

NGUYỄN KIM SƠN
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0903.553.919
Email: nkson@dut.udn.vn

 

9

HỒ VIẾT THẮNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 6250.129
Email: hvthang@dut.udn.vn

 

10

 

PHẠM NGỌC TÙNG
TS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3871.039
Email: pntung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1

LÊ LÝ THUỲ TRÂM
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ Sinh học
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3895.111
Điện thoại DĐ: 0905.222.724
Email: lttram@dut.udn.vn

 

2

BÙI XUÂN ĐÔNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0936.036.051
Email: xdbui@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.828.010
Email: nhtrunghieu@dut.udn.vn

 

4

 

TẠ NGỌC LY
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0918.207.403
Email: tnly@cb.dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN HOÀNG MINH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3614.209
Email: nhminh@dut.udn.vn

 

6

ĐOÀN THỊ HOÀI NAM
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.134.818
Email: dthnam@dut.udn.vn

 

7

PHẠM THỊ KIM THẢO
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0199.214.3519
Email: Kimthao011087@gmail.com

 

8

VÕ CÔNG TUẤN
KS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.154.828
Email: congtuan206@gmail.com

 

9

NGÔ THÁI BÍCH VÂN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.922.510
Email: ntbvan@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN THỊ MINH XUÂN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 6250.129
Điện thoại DĐ: 0905.015.110
Email: ntmxuan@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

1

 

MẠC THỊ HÀ THANH
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công Nghệ Thực phẩm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.156.560
Email: mththanh@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ LAN ANH
KS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0128.906.4398
Email: lanhnguyenbk@gmail.com

 

3

BÙI VIẾT CƯỜNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0972.726.809
Email: bvcuong@dut.udn.vn

 

4

HUỲNH ĐỨC
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3813.075
Điện thoại DĐ: 0989.636.204
Email: hduc@dut.udn.vn

 

5

TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại NR: 3618.698
Điện thoại DĐ: 0914.190.902
Email: tmhanh@dut.udn.vn

 

6

 

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0973.113.767
Email: nxhoang@dut.udn.vn

 

7

PHẠM THỊ HƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.388.587
Email: pthuong@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.873.198
Email: ntmnguyet@dut.udn.vn

 

9

 

NGUYỄN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0989.205.588
Email: ntdphuong@dut.udn.vn

 

10

 

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO
ThS, Giảng viên

Email: ntpthao@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN THỊ LÊ THOA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0510.388.9095
Email: ntlthoa@dut.udn.vn

 

12

ĐÀO THỊ ANH THƯ
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.803.777
Email: dtathu@dut.udn.vn

 

13

TRẦN THẾ TRUYỀN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3826.772
Điện thoại DĐ: 0919.083.009
Email: tttruyen@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT DẦU KHÍ

1

TRƯƠNG HỮU TRÌ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Dầu khí
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.445.199
Email: thtri@dut.udn.vn

 

2

PHAN THANH SƠN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.982.949
Email: ptson@dut.udn.vn

 

3

HUỲNH THỊ THANH THẮNG
KS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3711.249
Điện thoại DĐ: 0983.909.815
Email: httthang@dut.udn.vn

 

4

LÊ NGỌC TRUNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3950.236
Điện thoại DĐ: 0985.756.923
Email: lntrung@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN ĐÌNH MINH TUẤN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.350.645
Email: ndmtuan@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3844.899
Điện thoại DĐ: 0982.144.369
Email: nttxuan@dut.udn.vn

 

7

LÊ THỊ NHƯ Ý
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.584
Điện thoại DĐ: 0905.157.779
Email: ltnhuy@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (HÓA)

1

 

ĐẶNG ĐỨC LONG
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0164.373.3070
Email: ddlong@dut.edu.vn

 

2

 

TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0914.240.345
Email: tlbtram@ac.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (HÓA)

1

NGUYỄN THANH BÌNH
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.428.151
Email: thb.nguyen@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng PT Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3519.937
Điện thoại DĐ: 0905.743.565
Email: ntdhang@dut.udn.vn

 

3

 

PHAN THỊ THÚY HẰNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên

Điện thoại NR: 3841.39
Điện thoại DĐ: 0935.606.756
Email: thuyhang@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Chủ tịch Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

5

PHẠM THỊ ĐOAN TRINH
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3723.346
Điện thoại DĐ: 0909.705.053
Email: trinh.pham@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (HÓA)

1

LÊ MINH ĐỨC
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3631.814
Điện thoại DĐ: 0905.858.715
Email: lmduc@dut.udn.vn

 

2

 

PHẠM ĐÌNH HOÀ
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3842.105
Điện thoại DĐ: 0914.001.775
Email: phamdinhhoa.bk@gmail.com

 

3

NGUYỄN THỊ LAN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.103
Điện thoại DĐ: 0914.282.829
Email: melanthao@yahoo.com.vn

 

4

 

TRẦN XUÂN NGẠCH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3730.663
Điện thoại DĐ: 0914.507.761
Email: txngach@dut.udn.vn

 

5

 

PHAN THỊ BÍCH NGỌC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3730.424
Điện thoại DĐ: 0904.328.023
Email: ptbngoc@dut.udn.vn

 

6

 

LÊ XUÂN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.137.773

 

7

TRẦN THỊ XÔ
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3696.566
Điện thoại DĐ: 0914.084.893
Email: tranthixo@gmail.com