DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG - Điện thoại: 0511.3736.945 - Email: ckgt@dut.udn.vn

1

PHẠM QUỐC THÁI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email: pqthai@dut.udn.vn

 

2

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email: ptlong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

4

THÁI BÁ CHIẾN
TS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.616.682
Email: tbchien@dut.udn.vn

 

5

VÕ HOÀI THƯƠNG
CN
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0787.744.448
Email: vhthuong@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT

1

NGUYỄN ĐÌNH SƠN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3736.256
Điện thoại DĐ: 0905.221.781
Email: ndson@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN THIÊN ÂN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.877.131
Email: nvthan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VÕ ĐẠO
NCS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0917.981.706
Email: nvdao@dut.udn.vn

 

4

NGÔ PHAN THU HƯƠNG
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.424
Điện thoại DĐ: 0906.333.001
Email: npthuong@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ KIM LOAN (SPKT)
NCS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0903.565.199
Email: ntkloan@dut.udn.vn

 

6

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email: ptlong@dut.udn.vn

 

7

TRỊNH XUÂN LONG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0163.531.0236
Email: txlong@dut.udn.vn

 

8

PHẠM NGỌC QUANG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.430.090
Email: pnquang@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN VĂN QUYỀN
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0985.001.194
Email: nvquyen@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN THỊ BĂNG TUYỀN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.886.745
Email: ntbtuyen@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ

1

NGUYỄN VĂN ĐÔNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Ô tô
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.736.555
Email: nvdong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VIỆT HẢI
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.441.555
Email: nvhai@@dut.udn.vn

 

3

PHÙNG MINH NGUYÊN
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3732.359
Điện thoại DĐ: 0905.177.691
Email: pmnguyen@dut.udn.vn

 

4

PHẠM QUỐC THÁI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email: pqthai@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VIẾT THUẬN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.011.713
Email: nvthuan@dut.udn.vn

 

6

LÊ MINH TIẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0966.007.456
Email: lmtien@ac.udn.vn

 

7

VÕ NHƯ TÙNG
ThS, Giảng viên thực hành
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.535.058
Email: vntung@dut.udn.vn

 

8

LÊ VĂN TUỴ
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.127
Điện thoại DĐ: 0905.770.127
Email: lvtuy@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀU THỦY

1

TRẦN VĂN LUẬN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3572.143
Điện thoại DĐ: 0905.137.226
Email: tvluan@dut.udn.vn

 

2

BÙI TUẤN VIỆT LONG
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.005.846
Email: btvlong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN MINH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.523.110
Email: nvminh@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN XUÂN SƠN
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0943.038.999
Email: nxson@dut.udn.vn

 

5

PHẠM TRƯỜNG THI
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.081.776
Email: ptthi@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN TIẾN THỪA
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0919.080.261
Email: ntthua@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
NCS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0934.312.432
Email: nthtrang@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN MÁY ĐỘNG LỰC

1

LÊ MINH ĐỨC (CKGT)
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Máy Động lực
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.794
Email: minhducle @dut.udn.vn

 

2

TRẦN VĂN NAM
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3826.444
Điện thoại DĐ: 0913.477.045
Email: tvntran@ac.udn.vn

 

3

DƯƠNG ĐÌNH NGHĨA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.366.0388
Email: ddnghia@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

5

HUỲNH BÁ VANG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3896.134
Điện thoại DĐ: 0905.174.870
Email: hbvang@dut.udn.vn

 

6

VÕ ANH VŨ
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.533.059
Email: vavu@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY - HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

1

VŨ THỊ HẠNH
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Thiết kế máy - Hệ thống Công nghiệp

Điện thoại DĐ: 0905.084.137
Email: vthanh@dut.udn.vn

 

2

THÁI BÁ CHIẾN
TS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.616.682
Email: tbchien@dut.udn.vn

 

3

LÊ CUNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.124.879
Email: lcung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN CÔNG HÀNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.251.579
Email: nchanh@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN NGỌC TÂN
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0938.707.290
Email: nntan@dut.udn.vn

 

6

TÔN NỮ HUYỀN TRANG
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3646.663
Điện thoại DĐ: 0918.35.7468
Email: htrangm@yahoo.com

 

7

HUỲNH ĐỨC TRÍ
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.519.357
Email: hdtri@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (CKGT)

1

BÙI VĂN GA
GS. TSKH, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.402.278
Email: buivanga@ac.udn.vn

 

2

TRẦN THANH HẢI TÙNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3614.224
Điện thoại DĐ: 0913.459.649
Email: haitungdng@gmail.com

 

THỈNH GIẢNG (CKGT)

1

NGUYỄN ĐỘ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.739
Điện thoại DĐ: 0905.060.099
Email: ndo@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN XUÂN HÙNG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3835.899
Điện thoại DĐ: 0913.476.885
Email: nxhung@dut.udn.vn

 

3

PHẠM THỊ KIM LOAN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.914
Điện thoại DĐ: 0905.167.546
Email: ptkloan@dut.udn.vn

 

4

LÊ VĂN LƯỢC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3834.074
Điện thoại DĐ: 0913.412.231
Email: lvluoc@dut.udn.vn

 

5

THÁI HOÀNG PHONG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3950.93
Điện thoại DĐ: 0913.420.369
Email: thphong@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN HỮU THÀNH
KS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3826.624
Điện thoại DĐ: 0913.443.699

 

7

DƯƠNG THỌ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3827.313
Điện thoại DĐ: 0913.490.641
Email: dtho@dut.udn.vn

 

8

PHÙNG XUÂN THỌ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3820.361
Điện thoại DĐ: 0914.113.222
Email: thopx@dau.edu.vn

 

9

NGUYỄN DANH TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3612.118
Điện thoại DĐ: 0913.401.175
Email: ndtuong@dut.udn.vn

 

10

PHAN TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3655.278
Điện thoại DĐ: 0905.293.482
Email: ptuong@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN HOÀNG VIỆT
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3830.804
Điện thoại DĐ: 0919.078.056
Email: nhviet@dut.udn.vn

 

12

NGUYỄN VĂN YẾN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.103
Điện thoại DĐ: 0914.038.888
Email: nvyen@ac.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (CKGT)

1

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.460
Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email: pmduc@dut.udn.vn

 

2

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3745.247
Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên
Trưởng phòng Phòng Thanh tra Pháp chế, Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn