DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG - Điện thoại: 0511.3736.945 - Email: ckgt@dut.udn.vn

1

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3745.247
Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

2

PHẠM QUỐC THÁI
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email: pqthai@cb.dut.udn.vn

 

3

LÂM THỊ HỒNG NHẬT
CN
Thư ký giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0935.220.509
Email: lthnhat@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN MÁY ĐỘNG LỰC

1

TRẦN VĂN LUẬN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Máy Động lực
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3572.143
Điện thoại DĐ: 0905.137.226
Email: tvluan@dut.udn.vn

 

2

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3745.247
Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

3

BÙI TUẤN VIỆT LONG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.005.846
Email: btvlong@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN VĂN MINH
ThS, Giảng viên
Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.523.110
Email: nvminh@dut.udn.vn

 

5

DƯƠNG ĐÌNH NGHĨA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.366.0388
Email: ddnghia@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN TIẾN THỪA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0919.080.261
Email: ntthua@dut.udn.vn

 

7

LÊ MINH TIẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0966.007.456
Email: lmtien@ac.udn.vn

 

8

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0934.312.432
Email: nthtrang@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

11

HUỲNH BÁ VANG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3896.134
Điện thoại DĐ: 0905.174.870
Email: hbvang@dut.udn.vn

 

12

VÕ ANH VŨ
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.533.059
Email: vavu@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN ÔTÔ MÁY CÔNG TRÌNH

1

LÊ VĂN TUỴ
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Ôtô Máy công trình
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.127
Điện thoại DĐ: 0905.770.127
Email: lvtuy@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VIỆT HẢI
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.441.555
Email: nvhai@@dut.udn.vn

 

3

PHÙNG MINH NGUYÊN
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3732.359
Điện thoại DĐ: 0905.177.691
Email: pmnguyen@dut.udn.vn

 

4

PHẠM QUỐC THÁI
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email: pqthai@cb.dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VIẾT THUẬN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.011.713
Email: nvthuan@dut.udn.vn

 

6

VÕ NHƯ TÙNG
KS, Kỹ sư
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.017.788
Email: vntung@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN HOÀNG VIỆT
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3830.804
Điện thoại DĐ: 0919.078.056
Email: nhviet@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN THỦY KHÍ - MÁY THỦY KHÍ

1

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Thủy khí - Máy thủy khí

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email: ptlong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VÕ ĐẠO
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0917.981.706
Email: nvdao@dut.udn.vn

 

3

LÊ MINH ĐỨC (CKGT)
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.794
Email: lmduc@dut.udn.vn

 

4

PHẠM THỊ KIM LOAN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.914
Điện thoại DĐ: 0905.167.546
Email: ptkloan@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN XUÂN SƠN
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0943.038.999
Email: nxson@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THỊ BĂNG TUYỀN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.886.745
Email: ntbtuyen@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (CKGT)

1

TRẦN VĂN NAM
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3826.444
Điện thoại DĐ: 0913.477.045
Email: tvntran@ac.udn.vn

 

2

TRẦN THANH HẢI TÙNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3614.224
Điện thoại DĐ: 0913.459.649
Email: haitungdng@gmail.com

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (CKGT)

1

NGUYỄN VĂN ĐÔNG
TS, Giảng viên
Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.736.555
Email: nvdong@dut.udn.vn

 

2

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.460
Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email: pmduc@dut.udn.vn

 

3

PHẠM TRƯỜNG THI
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.081.776
Email: ptthi@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (CKGT)

1

HUỲNH VĂN HOÀNG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3842.896
Điện thoại DĐ: 0905.322.750
Email: huynhvan_hoang@yahoo.com

 

2

PHÙNG XUÂN THỌ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3820.361
Điện thoại DĐ: 0914.113.222
Email: thopx@dau.edu.vn