DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG - Điện thoại: 0511.3736.945 - Email: ckgt@dut.udn.vn

1

PHẠM QUỐC THÁI
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email: pqthai@cb.dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN THIÊN ÂN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông, Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.877.131
Email: nvthan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

4

LÂM THỊ HỒNG NHẬT
CN
Thư ký giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0935.220.509
Email: lthnhat@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN MÁY ĐỘNG LỰC

1

TRẦN VĂN LUẬN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Máy Động lực
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3572.143
Điện thoại DĐ: 0905.137.226
Email: tvluan@dut.udn.vn

 

2

BÙI TUẤN VIỆT LONG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.005.846
Email: btvlong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN MINH
ThS, Giảng viên
Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.523.110
Email: nvminh@dut.udn.vn

 

4

DƯƠNG ĐÌNH NGHĨA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.366.0388
Email: ddnghia@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN TIẾN THỪA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0919.080.261
Email: ntthua@dut.udn.vn

 

6

LÊ MINH TIẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0966.007.456
Email: lmtien@ac.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0934.312.432
Email: nthtrang@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN QUANG TRUNG (CKGT)
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông

Điện thoại DĐ: 0917.981.701
Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn

 

10

HUỲNH BÁ VANG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3896.134
Điện thoại DĐ: 0905.174.870
Email: hbvang@dut.udn.vn

 

11

VÕ ANH VŨ
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.533.059
Email: vavu@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN ÔTÔ MÁY CÔNG TRÌNH

1

LÊ VĂN TUỴ
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Ôtô Máy công trình
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.127
Điện thoại DĐ: 0905.770.127
Email: lvtuy@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VIỆT HẢI
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.441.555
Email: nvhai@@dut.udn.vn

 

3

PHÙNG MINH NGUYÊN
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3732.359
Điện thoại DĐ: 0905.177.691
Email: pmnguyen@dut.udn.vn

 

4

PHẠM QUỐC THÁI
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.487.047
Email: pqthai@cb.dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VIẾT THUẬN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.011.713
Email: nvthuan@dut.udn.vn

 

6

VÕ NHƯ TÙNG
KS, Kỹ sư
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.017.788
Email: vntung@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN HOÀNG VIỆT
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3830.804
Điện thoại DĐ: 0919.078.056
Email: nhviet@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN THỦY KHÍ - MÁY THỦY KHÍ

1

PHAN THÀNH LONG
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Thủy khí - Máy thủy khí

Điện thoại DĐ: 0979.674.504
Email: ptlong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VÕ ĐẠO
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0917.981.706
Email: nvdao@dut.udn.vn

 

3

LÊ MINH ĐỨC (CKGT)
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.794
Email: lmduc@dut.udn.vn

 

4

PHẠM THỊ KIM LOAN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.914
Điện thoại DĐ: 0905.167.546
Email: ptkloan@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN XUÂN SƠN
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0943.038.999
Email: nxson@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THỊ BĂNG TUYỀN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.886.745
Email: ntbtuyen@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

1

BÙI MINH HIỂN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Nguyên lý - Chi tiết máy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.268.297
Email: bmhien@dut.udn.vn

 

2

LÊ CUNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Khoa Cơ khí Giao thông, Phụ trách chuyên ngành Sản xuất tự động (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.124.879
Email: lcung@dut.udn.vn

 

3

VŨ THỊ HẠNH
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.084.137
Email: vthanh@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN VĂN YẾN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3820.103
Điện thoại DĐ: 0914.038.888
Email: nvyen@ac.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT

1

NGUYỄN VĂN THIÊN ÂN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông, Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.877.131
Email: nvthan@dut.udn.vn

 

2

VÕ THANH HOÀNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0913.887.931
Email: thanhhoangs87@gmail.com

 

3

NGÔ PHAN THU HƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.424
Điện thoại DĐ: 0906.333.001
Email: npthuong@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ KIM LOAN (SPKT)
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0903.565.199
Email: ntkloan@dut.udn.vn

 

5

TRỊNH XUÂN LONG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0163.531.0236
Email: txlong@dut.udn.vn

 

6

THÁI HOÀNG PHONG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3950.93
Điện thoại DĐ: 0913.420.369
Email: thphong@dut.udn.vn

 

7

PHẠM NGỌC QUANG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.430.090
Email: pnquang@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN VĂN QUYỀN
ThS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0985.001.194
Email: nvquyen@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN ĐÌNH SƠN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3736.256
Điện thoại DĐ: 0905.221.781
Email: ndson@dut.udn.vn

 

10

LÊ VIẾT THÀNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.318
Điện thoại DĐ: 0982.145.011
Email: lvthanh@dut.udn.vn

 

11

HUỲNH VINH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.334.488
Email: hvinh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT

1

DƯƠNG THỌ
ThS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3827.313
Điện thoại DĐ: 0913.490.641
Email: dtho@dut.udn.vn

 

2

PHẠM ÁI
KS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3655.265
Điện thoại DĐ: 0903.595.406
Email: pai@dut.udn.vn

 

3

THÁI BÁ CHIẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.616.682
Email: tbchien@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN ĐỘ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.739
Điện thoại DĐ: 0905.060.099
Email: ndo@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN CÔNG HÀNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.294.901
Email: nchanh@ud.edu.vn

 

6

NGUYỄN ĐỨC SỸ
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 627 917
Email: ndsy@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN NGỌC TÂN
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0938.707.290
Email: nntan@dut.udn.vn

 

8

TÔN NỮ HUYỀN TRANG
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3646.663
Điện thoại DĐ: 0918.35.7468
Email: htrangm@yahoo.com

 

9

PHAN TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3655.278
Điện thoại DĐ: 0905.293.482
Email: ptuong@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (CKGT)

1

TRẦN VĂN NAM
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3826.444
Điện thoại DĐ: 0913.477.045
Email: tvntran@ac.udn.vn

 

2

TRẦN THANH HẢI TÙNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3614.224
Điện thoại DĐ: 0913.459.649
Email: haitungdng@gmail.com

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (CKGT)

1

NGUYỄN VĂN ĐÔNG
TS, Giảng viên
Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.736.555
Email: nvdong@dut.udn.vn

 

2

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.460
Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email: pmduc@dut.udn.vn

 

3

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3745.247
Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

4

PHẠM TRƯỜNG THI
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.081.776
Email: ptthi@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (CKGT)

1

HUỲNH VĂN HOÀNG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3842.896
Điện thoại DĐ: 0905.322.750
Email: huynhvan_hoang@yahoo.com

 

2

PHÙNG XUÂN THỌ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3820.361
Điện thoại DĐ: 0914.113.222
Email: thopx@dau.edu.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (SPKT)

1

NGUYỄN XUÂN HÙNG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3835.899
Điện thoại DĐ: 0913.476.885
Email: nxhung@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (SPKT)

THỈNH GIẢNG (SPKT)

1

LÊ VĂN LƯỢC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3834.074
Điện thoại DĐ: 0913.412.231
Email: lvluoc@dut.udn.vn

 

2

PHẠM PHÚ LÝ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại NR: 3641.999
Điện thoại DĐ: 0913.410.345

 

3

NGUYỄN TƯỜNG QUY
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3886.944
Điện thoại DĐ: 0903.578.614
Email: ntquy@dut.udn.vn

 

4

TRẦN KIM THÀNH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.048.804

 

5

NGUYỄN DANH TƯỜNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3612.118
Điện thoại DĐ: 0913.401.175
Email: ndtuong@dut.udn.vn