DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - Điện thoại: 0236.3841.287 - Email: khoadtvt@dut.udn.vn

1

NGUYỄN VĂN TUẤN (ĐTVT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3652.999
Điện thoại DĐ: 0903.515.000
Email: nvtuan@dut.udn.vn

 

2

NGÔ MINH TRÍ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.753.072
Email: nmtri@dut.udn.vn

 

3

BÙI THỊ MINH TÚ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.931.935
Email: btmtu@dut.udn.vn

 

4

LÊ LƯU HỒNG DIỄM
Giáo vụ thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0914.747.599
Email: llhdiem@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

1

HUỲNH VIỆT THẮNG
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Điện tử
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3827.39
Điện thoại DĐ: 0963.100.174
Email: hvietthang@dut.udn.vn

 

2

DƯ QUANG BÌNH
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3894.666
Điện thoại DĐ: 0905.894.666
Email: dqbinh@dut.udn.vn

 

3

PHẠM CHÂU
KS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0983.004.685
Email: pchau@dut.udn.vn

 

4

PHAN TRẦN ĐĂNG KHOA
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935000545
Email: ptdkhoa@dut.udn.vn

 

5

ĐINH BÁ KHƯƠNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3644.383
Điện thoại DĐ: 0168.744.6725
Email: dbkhuong@dut.udn.vn

 

6

VÕ TUẤN MINH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0915.595.519
Email: vtminh@dut.udn.vn

 

7

LÊ HỒNG NAM
KS, Giảng viên thực hành
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236.3735151
Điện thoại DĐ: 0905.888.809
Email: lehongnam@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN NGỌC NHÂN
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935.400.291
Email: nnnhan@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN QUANG NHƯ QUỲNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3894.224
Điện thoại DĐ: 0905.967.175
Email: nqnquynh@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN THANH SƠN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0982.150.784
Email: ntson@dut.udn.vn

 

11

VŨ VÂN THANH
KS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.355.585
Email: vvthanh@dut.udn.vn

 

12

TĂNG ANH TUẤN
KS, Giảng viên
Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.022
Điện thoại DĐ: 0982.310.190
Email: tanganhtuan@dut.udn.vn

 

13

HUỲNH THANH TÙNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.896
Điện thoại DĐ: 0905.289.229
Email: httung@dut.udn.vn

 

14

NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3892.883
Điện thoại DĐ: 0913.473.234
Email: ndnvien@dut.udn.vn

 

15

LÊ XỨNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.152
Điện thoại DĐ: 0913.411.052
Email: lxung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

1

HỒ PHƯỚC TIẾN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Máy tính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.493.457
Email: hptien@dut.udn.vn

 

2

DƯ NGUYỄN HOÀNG ANH
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3894.666
Điện thoại DĐ: 0121.357.9898
Email: dnhanh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN HẢI TRIỀU ANH
KS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0974.456.680
Email: nhtanh@dut.udn.vn

 

4

TRẦN THỊ MINH HẠNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3645.515
Điện thoại DĐ: 0905.360.871
Email: ttmhanh@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VĂN HIẾU
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0168.392.8741
Email: nvhieu.dtvt@dut.udn.vn

 

6

TRẦN VĂN LÍC
KS
Phục vụ giảng dạy, Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0120.614.5815
Email: vanlic.dn@gmail.com

 

7

LÊ THÀNH NGÔN
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3818.328
Email: ltngon@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN THỊ ANH THƯ
TS, Giảng viên
Phụ trách CTTT ngành KT Điện tử Viễn Thông - Hệ thống số Trung tâm Xuất sắc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.563
Điện thoại DĐ: 0905.023.049
Email: ntathu@dut.udn.vn

 

9

THÁI VĂN TIẾN
ThS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3645.555
Điện thoại DĐ: 0944.292.888
Email: tvtien.dtvt@dut.udn.vn

 

10

NGÔ MINH TRÍ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.753.072
Email: nmtri@dut.udn.vn

 

11

HỒ VIẾT VIỆT
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3847.074
Điện thoại DĐ: 0913.443.343
Email: hvviet@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

1

TRẦN THỊ HƯƠNG
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3750.661
Điện thoại DĐ: 0903.533.672
Email: tthuong@dut.udn.vn

 

2

TĂNG TẤN CHIẾN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.022
Điện thoại DĐ: 0914.083.222
Email: ttchien@ac.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN CƯỜNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3897.22
Điện thoại DĐ: 0913.488.658
Email: nvcuong@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN TẤN HƯNG (ĐTVT)
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3645.959
Điện thoại DĐ: 0905993687
Email: hung.nguyen@dut.udn.vn

 

5

HOÀNG MINH HUY
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.460.789
Email: hmhuy@dut.udn.vn

 

6

LÊ THỊ PHƯƠNG MAI
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.576.085
Email: ltpmai@dut.udn.vn

 

7

MẠC NHƯ MINH
KS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.246.949
Email: mnminh@dut.udn.vn

 

8

HOÀNG LÊ UYÊN THỤC
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3722.999
Điện thoại DĐ: 0905.722.999
Email: hluthuc@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN THUÝ TRINH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0982.480.357
Email: nttrinh@dut.udn.vn

 

10

BÙI THỊ MINH TÚ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.931.935
Email: btmtu@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN VĂN TUẤN (ĐTVT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3652.999
Điện thoại DĐ: 0903.515.000
Email: nvtuan@dut.udn.vn

 

12

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3620.198
Điện thoại DĐ: 0914.979.111
Email: nthyen@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (ĐTVT)

1

NGUYỄN BÁ HỘI
TS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3736.909
Điện thoại DĐ: 0905.190.070
Email: nbhoi@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN LÊ HÙNG
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.408.867
Email: nlhung@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (ĐTVT)

1

NGUYỄN VĂN PHÒNG
ThS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3832.777
Điện thoại DĐ: 0905.832.777
Email: nvphong@dut.udn.vn

 

2

PHẠM VĂN TUẤN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD, Phó Giám đốc Trung tâm Xuất sắc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.93
Điện thoại DĐ: 0122.227.8159
Email: pvtuan@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (ĐTVT)

1

PHẠM VĨNH MINH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3842.777
Điện thoại DĐ: 0905.842.777
Email: pvminh@dut.udn.vn