DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA ĐIỆN - Điện thoại: 0236.3842.738, 0236.3732.310 - Email: khoadien@dut.udn.vn

1

LÊ TIẾN DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.483.535
Email: ltdung@dut.udn.vn

 

2

LÊ ĐÌNH DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.320.755
Email: ldduong@dut.udn.vn

 

3

VÕ QUANG SƠN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện, Trưởng Bộ môn Bộ môn Điện công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3984.517
Điện thoại DĐ: 0914.000.054
Email: vqson@dut.udn.vn

 

4

ĐỖ THỊ THU THẢO
ThS
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0934.974.343
Email: thuthao@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

VÕ QUANG SƠN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện, Trưởng Bộ môn Bộ môn Điện công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3984.517
Điện thoại DĐ: 0914.000.054
Email: vqson@dut.udn.vn

 

2

TRẦN VĂN CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.458
Điện thoại DĐ: 0165.565.2319
Email: tvchinh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ HÀ
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0966.481.350
Email: ntha@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN HỒ SĨ HÙNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3757.249
Điện thoại DĐ: 0978.759.332
Email: nhshung@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN BÌNH NAM
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.076.545
Email: nbnam@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THỊ ÁI NHI
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935.118.525
Email: ntanhi@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN VĂN TẤN
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3561.439
Điện thoại DĐ: 0925.263.579
Email: tan78dhbk@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

1

TRỊNH TRUNG HIẾU
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Hệ thống điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.058.220
Email: tthieu@dut.udn.vn

 

2

LƯU NGỌC AN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.776
Điện thoại DĐ: 0913.842.776
Email: lnan@dut.udn.vn

 

3

PHAN ĐÌNH CHUNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0988.983.127
Email: pdchung@dut.udn.vn

 

4

LÊ ĐÌNH DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.320.755
Email: ldduong@dut.udn.vn

 

5

LÊ KIM HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.112.526
Email: lekimhung@dut.udn.vn

 

6

PHẠM VĂN KIÊN
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0937.956.953
Email: pvkien@ac.udn.vn

 

7

LÊ HỒNG LÂM
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.724.885
Email: lhlam@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN TÙNG LÂM
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.657.458
Email: ntlam@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN HỒNG VIỆT PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.779
Email: phuongnhv@dut.udn.vn

 

10

DƯƠNG MINH QUÂN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0978.468.468
Email: dmquan@dut.udn.vn

 

11

HOÀNG TRẦN THẾ
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.988.840
Email: htthe@dut.udn.vn

 

12

TRẦN VINH TỊNH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3866.096
Điện thoại DĐ: 0905.243.999
Email: tvtinh@dut.udn.vn

 

13

HẠ ĐÌNH TRÚC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3211.003
Điện thoại DĐ: 0905.429.456
Email: hdtruc@dut.udn.vn

 

14

TRẦN TẤN VINH
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3826.014
Điện thoại DĐ: 0935.072.261
Email: ttvinh@cit.udn.vn

 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

1

GIÁP QUANG HUY
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Tự động hóa, Khoa Điện, Phụ trách chuyên ngành Tin học công nghiệp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.272.423
Email: gqhuy@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN KIM ÁNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 6544.379
Điện thoại DĐ: 0962.369.525
Email: nkanh@dut.udn.vn

 

3

TRẦN THÁI ANH ÂU
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 6566.939
Điện thoại DĐ: 0969.013.013
Email: ttaau@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.311
Điện thoại DĐ: 0122.269.9371
Email: nqdinh@dut.udn.vn

 

5

TRẦN THỊ MINH DUNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3814.418
Điện thoại DĐ: 0944.357.127
Email: ttmdung@dut.udn.vn

 

6

LÊ TIẾN DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.483.535
Email: ltdung@dut.udn.vn

 

7

PHẠM CÔNG DŨNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3932.909
Email: pcdung@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN HOÀNG MAI
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.771
Điện thoại DĐ: 0935.283.283
Email: nhmai@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN ĐỒNG HẢI PHƯƠNG
ThS, Giảng viên

Email: ndhphuong@dut.udn.vn

 

10

TRƯƠNG THỊ BÍCH THANH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.103.301
Email: ttbthanh@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN THỊ KIM TRÚC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.438.270
Email: ntktruc@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (ĐIỆN)

1

LÊ THÀNH BẮC
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3759.761
Điện thoại DĐ: 0913.423.178
Email: ltbac@ac.udn.vn

 

2

HOÀNG DŨNG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3897.513
Điện thoại DĐ: 0983.010.023
Email: hdung@ac.udn.vn

 

3

NGÔ VĂN DƯỠNG
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3825.526
Điện thoại DĐ: 0913.405.526
Email: nvduong@ac.udn.vn

 

4

TRẦN ĐÌNH KHÔI QUỐC
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3614.141
Điện thoại DĐ: 0905.356.565
Email:  tdkquoc@ac.udn.vn

 

5

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3501.499
Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

6

ĐINH THÀNH VIỆT
PGS. TS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3986.897
Điện thoại DĐ: 0974.736.363
Email: dtviet@ac.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (ĐIỆN)

1

NGUYỄN VĂN CẢ
ThS, Kỹ sư
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Điện thoại DĐ: 0986.169.017
Email: nvca@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn

 

3

NGÔ ĐÌNH THANH
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3770.079
Điện thoại DĐ: 0914.486.786
Email: ndthanh@dut.udn.vn

 

4

ĐOÀN QUANG VINH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.304
Điện thoại DĐ: 0903.586.586
Email: dqvinh@dut.udn.vn

 

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN

1

PHAN VĂN HIỀN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Trung tâm Trung tâm Thí nghiệm Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3500.100
Điện thoại DĐ: 0905.841.819
Email: pvhien@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN QUANG CHUNG
KS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0123.558.6586
Email: nqchung@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THẾ LỰC
KS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3734.471
Điện thoại DĐ: 0983.734.471
Email: ntluc@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN RÊ
KS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại NR: 3757.249
Điện thoại DĐ: 0905.170.336
Email: nre@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN QUANG TÂN
ThS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3956.727
Điện thoại DĐ: 0903.518.978
Email: nqtan@dut.udn.vn

 

6

KHƯƠNG THỊ ÚT THƯƠNG
KS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại NR: 3841.53
Điện thoại DĐ: 0949.523.454
Email: ktuthuong@dut.udn.vn

 

7

TRẦN ANH TUẤN
KS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại NR: 3608.698
Điện thoại DĐ: 0911.296.362
Email: tatuan@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (ĐIỆN)

1

 

NGUYỄN HỒNG ANH
GS. TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại DĐ: 0935.399.888
Email: nhanh@qnu.edu.vn

 

2

 

NGUYỄN BÊ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3624.09
Điện thoại DĐ: 0973.030.049
Email: nguyenbabe@yahoo.com

 

3

 

TRẦN NGỌC DO
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3832.448
Điện thoại DĐ: 0905.294.765
Email: tranndo52@yahoo.com

 

4

 

LÂM TĂNG ĐỨC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3824.097
Điện thoại DĐ: 0903.575474
Email: lamtangduc@gmail.com

 

5

 

KHƯƠNG CÔNG MINH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3841.53
Điện thoại DĐ: 0914.020.723
Email: kcminh@dut.udn.vn

 

6

 

NGUYỄN LƯƠNG MÍNH
TS

Điện thoại DĐ: 0903.505.041

 

7

 

DƯƠNG NGỌC THỌ
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3825.107
Điện thoại DĐ: 0903.507.287
Email: dntho@dut.udn.vn

 

8

 

NGUYỄN VĂN TIẾN
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3935.317
Điện thoại DĐ: 0905.420.010
Email: nvtien@dut.udn.vn

 

9

VÕ NHƯ TIẾN
TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại NR: 3822.946
Điện thoại DĐ: 0905.136.719
Email: vntien@dct.udn.vn

 

10

ĐOÀN NGỌC MINH TÚ
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3699.093
Điện thoại DĐ: 0903.527.732
Email: dnmhtu@gmail.com

 

11

LÊ VÂN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.438.675
Email: lvan@dut.udn.vn