DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GD - Điện thoại: 0236.3737.931 - Email: dbcl.dhbk@dut.udn.vn

1

PHẠM VĂN TUẤN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.93
Điện thoại DĐ: 0122.227.8159
Email: pvtuan@dut.udn.vn

 

2

NGÔ ĐÌNH THANH
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3770.079
Điện thoại DĐ: 0914.486.786
Email: ndthanh@dut.udn.vn

 

3

PHẠM THỊ ĐOAN TRINH
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3723.346
Điện thoại DĐ: 0909.705.053
Email: trinh.pham@dut.udn.vn

 

4

 

VÕ THỊ CHÂU
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3730.771
Điện thoại DĐ: 0914.287.289
Email: vtchau@dut.udn.vn

 

5

 

PHẠM LÊ HƯƠNG CHI
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0120.566.4875
Email: huongchikd@gmail.com, plhchi@dut.udn.vn

 

6

 

NGUYỄN VĂN KHAI
Chuyên viên

Điện thoại NR: 2463.616
Điện thoại DĐ: 0905.168.760
Email: nvkhai.dn@gmail.com, nvkhai@dut.udn.vn

 

7

 

VÕ LÊ HOÀNG QUYÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.559.266
Email: vlhquyen@dut.udn.vn