DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GD - Điện thoại: 0236.3737.931 - Email: dbcl.dhbk@dut.udn.vn

1

PHẠM VĂN TUẤN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.93
Điện thoại DĐ: 0122.227.8159
Email: pvtuan@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN CHÁNH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD, Trưởng Bộ môn Bộ môn Khoa học ứng dụng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.179.882
Email: nctu@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THANH NAM
ThS, Chuyên viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD

Điện thoại NR: 3841.39
Điện thoại DĐ: 0913.473.079
Email: thanhnam@dut.udn.vn

 

4

 

VÕ THỊ CHÂU
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3730.771
Điện thoại DĐ: 0914.287.289
Email: vtchau@dut.udn.vn

 

5

 

PHẠM LÊ HƯƠNG CHI
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0120.566.4875
Email: huongchikd@gmail.com, plhchi@dut.udn.vn

 

6

 

NGUYỄN VĂN KHAI
Chuyên viên

Điện thoại NR: 2463.616
Điện thoại DĐ: 0905.168.760
Email: nvkhai.dn@gmail.com, nvkhai@dut.udn.vn

 

7

 

VÕ LÊ HOÀNG QUYÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.559.266
Email: vlhquyen@dut.udn.vn