DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CƠ KHÍ - Điện thoại: 0236.3842.741 - Email: khoacokhi@dut.udn.vn

1

LƯU ĐỨC BÌNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ chế tạo máy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 2464.768
Điện thoại DĐ: 0914.015.014
Email: ldbinh@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG VĂN THẠNH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.923.755
Email: hvthanh@dut.udn.vn, hoangvanthanh.ctm@gmail.com

 

3

LÊ HOÀI NAM
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Phó Giám đốc Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.309.302
Email: lehoainam@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN PHÚC NGHĨA
KS
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.182
Email: npnghia@dut.udn.vn, nghiacokhi2011@gmail.com

 

5

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
CN
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0935.838.626
Email: ntbngoc@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

1

VÕ NHƯ THÀNH
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ điện tử
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.669.229
Email: vnthanh@dut.udn.vn

 

2

ĐỖ THẾ CẦN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.304.357
Email: dtcan@dut.udn.vn, dothecan3000@gmail.com

 

3

PHẠM NGUYỄN QUỐC HUY
KS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0122.808.8572
Email: pnqhuy@dut.udn.vn

 

4

TRẦN QUANG KHẢI
KS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0974.710.810
Email: tqkhai@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN LÊ MINH
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3830.804
Điện thoại DĐ: 0983.160.004
Email: nlminh@dut.udn.vn

 

6

LÊ HOÀI NAM
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Phó Giám đốc Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.309.302
Email: lehoainam@dut.udn.vn

 

7

NGÔ THANH NGHỊ
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3738.458
Điện thoại DĐ: 0905.872.213
Email: ntnghi@dut.udn.vn

 

8

DƯƠNG TẤN QUANG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.498.5731
Email: tquangbk@gmail.com

 

9

TRẦN ĐÌNH SƠN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3470.843
Điện thoại DĐ: 0905.211.161
Email: tdson@dut.udn.vn, dsontran@gmail.com

 

10

TRẦN PHƯỚC THANH
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.882.010
Email: tpthanh@dut.udn.vn

 

11

TRẦN MINH THÔNG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.444
Điện thoại DĐ: 0905.309.558
Email: tmthong@dut.udn.vn

 

12

VÕ ĐÌNH TRUNG
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0917.982.737
Email: vdtrung@dut.udn.vn

 

13

TRẦN XUÂN TÙY
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3732.533
Điện thoại DĐ: 0983.459.719
Email: txtuy@dut.udn.vn

 

14

ĐẶNG PHƯỚC VINH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0978.498.964
Email: dpvinh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

1

LƯU ĐỨC BÌNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ chế tạo máy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 2464.768
Điện thoại DĐ: 0914.015.014
Email: ldbinh@dut.udn.vn

 

2

TRẦN NGỌC HẢI
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.794
Điện thoại DĐ: 0905.026.649
Email: tnhai@dut.udn.vn, trangochaidhbk@yahoo.com

 

3

NGUYỄN TẤN MINH
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0905.231.232
Email: ntminh@dut.udn.vn

 

4

 

NGUYỄN HỮU NHÂN
ThS, Giảng viên tập sự

Điện thoại DĐ: 0898.167.678
Email: nhnhan@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN PHẠM THẾ NHÂN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.969.475
Email: nptnhan@dut.udn.vn, thenhanbk@gmail.com

 

6

TRẦN MINH SANG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3793.323
Điện thoại DĐ: 0977.694.103
Email: tmsang@dut.udn.vn, sangtranbk@gmail.com

 

7

HOÀNG VĂN THẠNH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.923.755
Email: hvthanh@dut.udn.vn, hoangvanthanh.ctm@gmail.com

 

8

VŨ DUY THUẦN
CN
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại NR: 3519.884
Điện thoại DĐ: 0905.246.172
Email: vdthuan@dut.udn.vn

 

9

TRẦN VĂN TIẾN
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.768
Điện thoại DĐ: 0906.449.941
Email: tvtien@dut.udn.vn

 

10

 

ĐỖ LÊ HƯNG TOÀN
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0906.180.814
Email: dlhtoan@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

1

TÀO QUANG BẢNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.557.002
Email: tqbang@dut.udn.vn

 

2

VÕ TRẦN ANH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0904.841.887
Email: votrananh0108@gmail.com

 

3

ĐINH MINH DIỆM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.194
Điện thoại DĐ: 0914.038.856
Email: dmdiem@dut.udn.vn, dmdiem08@gmail.com

 

4

NGUYỄN LINH GIANG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3663.017
Điện thoại DĐ: 0903.500.348
Email: nlgiang@dut.udn.vn

 

5

DƯƠNG MỘNG HÀ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3650.828
Điện thoại DĐ: 0903.580.619
Email: dmha@dut.udn.vn

 

6

 

ĐINH ĐỨC HẠNH
ThS, Giảng viên tập sự

Điện thoại DĐ: 0905.649.466
Email: ddhanh@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN BÁ KIÊN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0165.235.0606
Email: nbkien@dut.udn.vn, bakien184@googlemail.com

 

8

ĐẶNG XUÂN THỦY
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3732.989
Điện thoại DĐ: 0903.575.828
Email: dxthuy@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (CK)

1

TÀO QUANG BẢNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.557.002
Email: tqbang@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (CK)

1

TRẦN MINH CHÍNH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3897.516
Điện thoại DĐ: 0913.422.908
Email: tmchinh@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG MINH CÔNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3841.255
Điện thoại DĐ: 0905.136.627
Email: hmcong@dut.udn.vn

 

3

LƯU ĐỨC HÒA
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.776
Điện thoại DĐ: 0913.413.014
Email: ldhoa@dut.udn.vn

 

4

CHÂU MẠNH LỰC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3841.264
Điện thoại DĐ: 0913.469.718
Email: cmluc@dut.udn.vn

 

5

LÊ VIẾT NGƯU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại NR: 3813.074
Điện thoại DĐ: 0913.459.723
Email: lvnguu@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THẾ TRANH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3750.498
Điện thoại DĐ: 0913.497.348
Email: nttranh@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THANH VIỆT
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.977
Điện thoại DĐ: 0905.234.194
Email: ntviet@dut.udn.vn, ngthviet.bkdn@gmail.com

 

8

TRẦN QUỐC VIỆT
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3640.201
Điện thoại DĐ: 0905.113.348
Email: tqviet@dut.udn.vn