DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG - Email: dpist@dut.udn.vn

1

NGUYỄN LAN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.978
Điện thoại DĐ: 0983.735.935
Email: nlan@dut.udn.vn, laohacdn@gmail.com

 

2

 

PHẠM THỊ THU HIỀN
Kế toán viên
Kế toán trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

Điện thoại DĐ: 0935.351.552
Email: ptthien@dut.udn.vn

 

3

 

PHẠM THỊ QUỲNH GIAO
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0763.442.268
Email: ptqgiao@dut.udn.vn