DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

BAN GIÁM HIỆU

1

ĐOÀN QUANG VINH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Ban thường vụ, Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.304
Điện thoại DĐ: 0903.586.586
Email: dqvinh@dut.udn.vn

 

2

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.460
Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email: pmduc@dut.udn.vn

 

3

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3846.709
Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn