DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG ĐÀO TẠO - Điện thoại: 0236.3841.470, 3842.145, 3733.591 - Email: dt.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng PT Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.743.565
Email: ntdhang@dut.udn.vn

 

2

VÕ NGỌC DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.700.100
Email: vnduong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại DĐ: 0971.233.933
Email: natuan@dut.udn.vn

 

4

 

TRƯƠNG THỊ KIM CHI
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.860.676
Email: ttkchi@dut.udn.vn

 

5

 

LÊ THỊ NGỌC HÀ
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.659.813
Email: ltnha@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
ThS, Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.950.293
Email: hahai@dut.udn.vn

 

7

 

TRẦN VĂN HUYNH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.446.724
Email: tvhuynh@dut.udn.vn

 

8

 

PHẠM THỊ HOÀNG LÝ
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.563.956
Email: hoangly@dut.udn.vn

 

9

 

LÊ HOÀI NAM (ĐT)
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0907.401.090
Email: lhnamdt@dut.udn.vn

 

10

 

HUỲNH THỊ ĐOAN PHƯỢNG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0983.941.665
Email: doanphuong@dut.udn.vn

 

11

 

BÙI THỊ THU TRANG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.716.525
Email: btttrang@dut.udn.vn

 

12

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN
Chuyên viên chính

Điện thoại DĐ: 0903.579.026
Email: ntkvan@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.