DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - Điện thoại: 0236.3735.112 - Email: fast@dut.udn.vn

1

NGUYỄN LÊ HÒA
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.919.157
Email: nlhoa@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ ANH THƯ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.023.049
Email: ntathu@dut.udn.vn

 

3

VÕ THỊ HOÀNG CHÂU
Chuyên viên
Giáo vụ phụ trách Chương trình CLC Việt-Pháp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.696.062
Email: vthchau@dut.udn.vn

 

4

VŨ NGỌC HÀ
ThS, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0903.566.870
Email: vnha@dut.udn.vn

 

5

HOÀNG THỊ HIẾU
CN, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0972.735.212
Email: hoanghieu0986@gmail.com

 

6

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
CN, Chuyên viên
Giáo vụ phụ trách Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ

Điện thoại DĐ: 0979.489.750
Email: nthnhung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KHOA HỌC ỨNG DỤNG

1

NGUYỄN CHÁNH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Khoa học ứng dụng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.179.882
Email: nctu@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ NGỌC GIAO

Điện thoại DĐ: 0389.441.502
Email: ntngiao@dut.udn.vn

 

3

ĐOÀN QUỐC KHOA
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0912.851.456
Email: dqkhoa@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ THU TRANG
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0342.968.225
Email: ntthutrang@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ TÚ TRINH
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0356.592.033
Email: ntttrinh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

1

LÊ QUỐC HUY
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.781.769
Email: lqhuy@dut.udn.vn

 

2

THÁI VŨ HIỀN
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0903.508.636
Email: tvhien@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN LÊ HÒA
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.919.157
Email: nlhoa@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN QUANG NHƯ QUỲNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.967.175
Email: nqnquynh@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ ANH THƯ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.023.049
Email: ntathu@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN HỮU LẬP TRƯỜNG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.512.679
Email: nhltruong@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (FAST)

1

PHẠM VĂN TUẤN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 077.227.8159
Email: pvtuan@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.