DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Điện thoại: 0236.3731.123 - Email: tocntt@dut.udn.vn

1

PHẠM ANH TUẤN
ThS, Kỹ sư
Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0973.777.848
Email: patuan@dut.udn.vn

 

2

VÕ NGỌC HẢI
KS, Chuyên viên chính

Điện thoại DĐ: 0903.588.884
Email: vnhai@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN CÔNG KHA
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.345.553
Email: nckha@dut.udn.vn

 

4

TÔN THẤT MINH MẪN
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0905.231.130
Email: ttmman@dut.udn.vn

 

5

ĐOÀN TRUNG QUÂN
KS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0932.454.520
Email: dtquan@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN NĂNG HÙNG VÂN
TS, Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.725.527
Email: nguyenvan@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.