DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG - Email: dpist@dut.udn.vn

1

NGUYỄN LAN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.735.935
Email: nlan@dut.udn.vn, laohacdn@gmail.com

 

2

 

NGUYỄN THỊ BÍCH CHUYỆN
Kế toán trưởng

Điện thoại DĐ: 0905.559676
Email: ntbichuyen@dut.udn.vn

 

3

 

NGUYỄN THỊ MINH HẠNH
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0898.192.201
Email: ntmhanh@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.