DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ - Điện thoại: 0236.3841.292 - Email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn

1

TÀO QUANG BẢNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.557.002
Email: tqbang@dut.udn.vn

 

2

VÕ TUẤN MINH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0915.595.519
Email: vtminh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.828.010
Email: nhtrunghieu@dut.udn.vn

 

4

TẠ MINH BẢO
KS, Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.770.090
Email: tmbao@dut.udn.vn 

 

5

NGUYỄN THÀNH CÔNG
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.098.848
Email: nthcongbk@gmail.com, nthcongbk@dut.udn.vn

 

6

HOÀNG NGUYỄN DIỆU TRANG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0834.333.418
Email: hndtrang@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.