DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG - Điện thoại: 0236.3735.906 - Email: tthl-tt@dut.udn.vn

1

PHẠM THÀNH HƯNG
TS, Giảng viên
Phó Giám đốc PT Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.027.206
Email: pthung@dut.udn.vn

 

TỔ IT-TRUYỀN THÔNG - Điện thoại: 0236.3738.393 - Email: it-truyenthong@dut.udn.vn

1

NGUYỄN THANH HUYỀN
CN, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0914.255.596
Email: nthuyen@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0907.753.863
Email: ntphuong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ XUÂN TƯƠI
CN, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0934.858.417
Email: ntxtuoi@dut.udn.vn

 

TỔ NGHIỆP VỤ THÔNG TIN-THƯ VIỆN - Điện thoại: 0236.3735.906 - Email: is@dut.udn.vn

1

PHAN THỊ HÀ THANH
ThS, Thư viện viên
Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ TT-Thư viện

Điện thoại DĐ: 0914.018.240
Email: pththanh@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG THỊ NHUNG
CN, Thư viện viên
Tổ phó Tổ Nghiệp vụ TT-Thư viện, Phụ trách tổ Tổ Hành chính

Điện thoại DĐ: 0985.320.099
Email: htnhung@dut.udn.vn

 

3

TRẦN THỊ QUÝ DUNG
CN, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0925.346.064

 

4

NGUYỄN THỊ MAI HÀ
Cán sự

Điện thoại DĐ: 0932.567.549
Email: ntmha@dut.udn.vn

 

5

VÕ THỊ THU HƯƠNG
CN, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0989.078.088
Email: vtthuong@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
CN, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0905.857.281
Email: ntlquyen@dut.udn.vn

 

7

HOÀNG THỊ THU SƯƠNG
CN, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0905.812.822
Email: httsuong@dut.udn.vn

 

8

ĐẶNG NGỌC TUẤN
CN, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0983.077.001
Email: dntuan@dut.udn.vn

 

TỔ HÀNH CHÍNH

1

HOÀNG THỊ NHUNG
CN, Thư viện viên
Tổ phó Tổ Nghiệp vụ TT-Thư viện, Phụ trách tổ Tổ Hành chính

Điện thoại DĐ: 0985.320.099
Email: htnhung@dut.udn.vn

 

2

MAI THANH BÌNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0122.442.4003
Email: mtbinh@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.