DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GD - Điện thoại: 0236.3737.931 - Email: dbcl.dhbk@dut.udn.vn

1

TRƯƠNG HỮU TRÌ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng PT Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.445.199
Email: thtri@dut.udn.vn

 

2

PHẠM THỊ ĐOAN TRINH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0909.705.053
Email: trinh.pham@dut.udn.vn

 

3

 

VÕ THỊ CHÂU
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0914.287.289
Email: vtchau@dut.udn.vn

 

4

 

PHẠM LÊ HƯƠNG CHI
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 070.566.4875
Email: huongchikd@gmail.com, plhchi@dut.udn.vn

 

5

 

NGUYỄN VĂN KHAI
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.168.760
Email: nvkhai.dn@gmail.com, nvkhai@dut.udn.vn

 

6

 

VÕ LÊ HOÀNG QUYÊN
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.559.266
Email: vlhquyen@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.