DHBK

Đội ngũ giảng viên

06/04/2017 13:53

Ban chủ nhiệm, Thư ký, Giáo vụ Khoa

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Trưởng khoa

PGS.TS Đặng Minh Nhật

http://scv.udn.vn/dmnhat

Phó Trưởng khoa

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan

http://scv.udn.vn/dttloan

Phó Trưởng khoa

TS. Đặng Kim Hoàng

http://scv.udn.vn/dangkimhoang

Giáo vụ Khoa

TS. Nguyễn Thị Trúc Loan

http://scv.udn.vn/loanntt

Thư ký khoa

CN. Đoàn Ngọc Mỹ Duyên

 

Bộ môn Công nghệ hóa học và Vật liệu

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn

TS. Dương Thế Hy

http://scv.udn.vn/dthy

Phó Trưởng khoa

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan

http://scv.udn.vn/dttloan

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng

http://scv.udn.vn/nvdung

Giảng viên

PGS.TS Phạm Cẩm Nam

http://scv.udn.vn/pcnam

Phó Trưởng Phòng CTSV

TS. Phan Thị Thúy Hằng

http://scv.udn.vn/thuyhang

Giảng viên

TS. Phạm Ngọc Tùng

http://scv.udn.vn/pntung

Giảng viên

TS. Phan Thế Anh

http://scv.udn.vn/ptanh

Giảng viên

TS. Hồ Viết Thắng

http://scv.udn.vn/hoviethang

Giảng viên

TS. Nguyễn Minh Hoàng

http://scv.udn.vn/nmhoang

Giảng viên

TS. Dương Thị Hồng Phấn

http://scv.udn.vn/dthphan

Giảng viên thực hành

KS. Nguyễn Kim Sơn

 

Giảng viên thực hành

ThS. Võ Thị Thu Hiền

http://scv.udn.vn/vtthien

Bộ môn Công nghệ hóa học – Dầu và khí:

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn

PGS.TS Trương Hữu Trì

http://scv.udn.vn/truonghuutri

Giảng viên

ThS. Lê Ngọc Trung

http://scv.udn.vn/lntrung

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Bách khoa

PGS.TS Nguyễn Đình Lâm

http://scv.udn.vn/nguyendl

Phó Trưởng phòng Đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

http://scv.udn.vn/ntdhang

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

http://scv.udn.vn/nttxuan

Phó Trưởng Khoa

TS. Đặng Kim Hoàng

http://scv.udn.vn/dangkimhoang

Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD

TS. Phạm Thị Đoan Trinh

http://scv.udn.vn/ptdtrinh

Giảng viên

TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn

http://scv.udn.vn/ndmtuan

Phó Trưởng Phòng KHCN & HTQT

TS. Nguyễn Thanh Bình

http://scv.udn.vn/thbnguyen

Giảng viên

TS. Phan Thanh Sơn

http://scv.udn.vn/ptson

Giảng viên thực hành

KS. Huỳnh Thị Thanh Thắng

http://scv.udn.vn/httthang

Giảng viên thực hành

KS. Nguyễn Thị Tuyết Ngọc

 

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn

TS. Mạc Thị Hà Thanh

http://scv.udn.vn/machathanh

Trưởng Khoa

PGS.TS Đặng Minh Nhật

http://scv.udn.vn/dmnhat

Giảng viên

PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh

http://scv.udn.vn/ttmhanh

Giáo vụ Khoa

TS. Nguyễn Thị Trúc Loan

http://scv.udn.vn/loanntt

Giảng viên

TS. Nguyễn Xuân Hoàng

 

Giảng viên

TS. Phạm Thị Hương

http://scv.udn.vn/phamthihuong

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Đông Phương

http://scv.udn.vn/nguyenthidongphuong

Giảng viên; Phó Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

http://scv.udn.vn/nguyenthilananh

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Lê Thoa

http://scv.udn.vn/ntlhoa

Giảng viên

TS. Đào Thị Anh Thư

http://scv.udn.vn/daothianhthu

Giảng viên

ThS. Bùi Viết Cường, NCS

http://scv.udn.vn/bvcuong

Giảng viên chính

TS. Tạ Thị Tố Quyên

http://scv.udn.vn/tttquyen

Giảng viên thực hành

KS. Huỳnh Đức

 

Giảng viên thực hành

ThS Trần Thị Ánh Tuyết

http://scv.udn.vn/tranthianhtuyet

Giảng viên thực hành

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

http://scv.udn.vn/ntmnguyet

Văn thư Khoa

CN. Đoàn Ngọc Mỹ Duyên

 

Bộ môn Công nghệ sinh học

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn

TS. Lê Lý Thùy Trâm

http://scv.udn.vn/llttram

Giảng viên

TS. Bùi Xuân Đông

http://scv.udn.vn/bxdong

Giảng viên

TS. Nguyễn Hoàng Minh

http://scv.udn.vn/nguyenhoangminh

Giảng viên

TS. Tạ Ngọc Ly

http://scv.udn.vn/tnly

Giảng viên, Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa

TS. Nguyễn Hoàng Trung Hiếu

http://scv.udn.vn/nhtrunghieu

Giảng viên

ThS. Đoàn Thị Hoài Nam

http://scv.udn.vn/dthnam

Giảng viên

TS. Ngô Thái Bích Vân

http://scv.udn.vn/ntbvan

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Minh Xuân

http://scv.udn.vn/nguyenthiminhxuan

Giảng viên thực hành

ThS. Võ Công Tuấn

http://scv.udn.vn/vocongtuan

Giảng viên thực hành

ThS. Phạm Thị Kim Thảo

http://scv.udn.vn/ptkthao

Danh sách giảng viên thỉnh giảng

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Giảng viên

TS. Lê Thị Như Ý

http://scv.udn.vn/lethinhuy

Giảng viên

ThS. Trần Thế Truyền

http://scv.udn.vn/truyentt

Giảng viên

ThS. Phạm Đình Hòa

 

Giảng viên

ThS. Nguyễn Dân