DHBK

Đội ngũ giảng viên

06/04/2017 13:53

Ban chủ nhiệm, Thư ký, Giáo vụ Khoa

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Trưởng khoa

PGS.TS Đặng Minh Nhật

http://scv.udn.vn/dmnhat

Phó Trưởng khoa

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan

http://scv.udn.vn/dttloan

Phó Trưởng khoa

TS. Hồ Viết Thắng

http://scv.udn.vn/hoviethang 

Giáo vụ Khoa

TS. Nguyễn Thị Trúc Loan

http://scv.udn.vn/loanntt

Thư ký khoa

CN. Đoàn Ngọc Mỹ Duyên

 

Bộ môn Công nghệ hóa học và Vật liệu

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Giảng viên chính; Trưởng Bộ môn

TS. Dương Thế Hy

http://scv.udn.vn/dthy

Giảng viên cao cấp; Phó Trưởng khoa

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan

http://scv.udn.vn/dttloan

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng

http://scv.udn.vn/nvdung

Giảng viên cao cấp

PGS.TS Phạm Cẩm Nam

http://scv.udn.vn/pcnam

Giảng viên chính; Phó Trưởng Phòng CTSV

TS. Phan Thị Thúy Hằng

http://scv.udn.vn/thuyhang

Giảng viên chính

TS. Phạm Ngọc Tùng

http://scv.udn.vn/pntung

Giảng viên chính

TS. Phan Thế Anh

http://scv.udn.vn/ptanh

Giảng viên chính; Phó Trường Khoa

TS. Hồ Viết Thắng

http://scv.udn.vn/hoviethang

Giảng viên

TS. Trịnh Lê Huyên

http://scv.udn.vn/tlhuyen

Giảng viên chính

TS. Dương Thị Hồng Phấn

http://scv.udn.vn/dthphan

Giảng viên thực hành

KS. Nguyễn Kim Sơn

 

Giảng viên thực hành

ThS. Võ Thị Thu Hiền

http://scv.udn.vn/vtthien

Bộ môn Công nghệ hóa học – Dầu và khí:

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Giảng viên chính; Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

http://scv.udn.vn/nttxuan

Giảng viên chính

ThS. Lê Ngọc Trung

http://scv.udn.vn/lntrung

Giảng viên cao cấp; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Bách khoa

PGS.TS Nguyễn Đình Lâm

http://scv.udn.vn/nguyendl

Giảng viên cao cấp; Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

http://scv.udn.vn/ntdhang

Giảng viên cao cáp Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Thanh tra - Pháp chế

PGS.TS. Trương Hữu Trì

http://scv.udn.vn/truonghuutri

Giảng viên chính; Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD

TS. Phạm Thị Đoan Trinh

http://scv.udn.vn/ptdtrinh

Giảng viên

TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn

http://scv.udn.vn/ndmtuan

Giảng viên

TS. Nguyễn Thanh Bình

http://scv.udn.vn/thbnguyen

Giảng viên; Phó chủ tịch công đoàn bộ phận

TS. Phan Thanh Sơn

http://scv.udn.vn/ptson

Giảng viên thực hành

KS. Huỳnh Thị Thanh Thắng

http://scv.udn.vn/httthang

Giảng viên thực hành; Phó Bí thư Liên chị Đoàn

KS. Nguyễn Thị Tuyết Ngọc

 

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Giảng viên chính; Trưởng Bộ môn

TS. Mạc Thị Hà Thanh

http://scv.udn.vn/machathanh

Giảng viên cao cấp; Trưởng Khoa

PGS.TS Đặng Minh Nhật

http://scv.udn.vn/dmnhat

Giảng viên chính; Giáo vụ Khoa

TS. Nguyễn Thị Trúc Loan

http://scv.udn.vn/loanntt

Giảng viên

TS. Hồ Lê Hân

 

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Thị Đông Phương

http://scv.udn.vn/nguyenthidongphuong

Giảng viên; Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

http://scv.udn.vn/nguyenthilananh

Giảng viên

TS. Bùi Viết Cường

http://scv.udn.vn/bvcuong

Giảng viên chính

TS. Tạ Thị Tố Quyên

http://scv.udn.vn/tttquyen

Giảng viên thực hành

KS. Huỳnh Đức

 

Giảng viên thực hành

ThS Trần Thị Ánh Tuyết

http://scv.udn.vn/tranthianhtuyet

Giảng viên thực hành

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

http://scv.udn.vn/ntmnguyet

Văn thư Khoa

CN. Đoàn Ngọc Mỹ Duyên

 

Bộ môn Công nghệ sinh học

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Giảng viên chính; Trưởng Bộ môn

TS. Lê Lý Thùy Trâm

http://scv.udn.vn/llttram

Giảng viên chính

TS. Bùi Xuân Đông

http://scv.udn.vn/bxdong

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Hoàng Minh

http://scv.udn.vn/nguyenhoangminh

Giảng viên chính

TS. Tạ Ngọc Ly

http://scv.udn.vn/tnly

Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường ĐHBK

TS. Nguyễn Hoàng Trung Hiếu

http://scv.udn.vn/nhtrunghieu

Giảng viên

ThS. Đoàn Thị Hoài Nam

http://scv.udn.vn/dthnam

Giảng viên chính

TS. Ngô Thái Bích Vân

http://scv.udn.vn/ntbvan

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Thị Minh Xuân

http://scv.udn.vn/nguyenthiminhxuan

Giảng viên

TS. Đoàn Ngọc Trà My

 

Giảng viên thực hành

ThS. Võ Công Tuấn

http://scv.udn.vn/vocongtuan

Giảng viên thực hành

ThS. Phạm Thị Kim Thảo

http://scv.udn.vn/ptkthao

Danh sách giảng viên thỉnh giảng

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Giảng viên chính

TS. Lê Thị Như Ý

http://scv.udn.vn/lethinhuy

Giảng viên chính

ThS. Trần Thế Truyền

http://scv.udn.vn/truyentt

Giảng viên chính

ThS. Phạm Đình Hòa

 

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Dân

 

Giảng viên cao cấp PGS.TS. Lê Minh Đức