Giới thiệu chung

Tháng 10 năm 1975 trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được thành lập, ngày 9 tháng 2 năm 1978 Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã ký quyết định thành lập khoa Hóa thuộc trường Đại học Bách khoa. Quyết định này của Bộ trưởng đã đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và phát triển của khoa Hóa đến hiện nay.

Sau 39 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Hóa trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng cán bộ và chuyển giao công nghệ cho các ngành hóa, vật liệu, dầu khí, thực phẩm sinh học hàng đầu tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

Hiện nay khoa Hóa có 49 cán bộ viên chức, với 40 cán bộ giảng dạy (trong đó có 7 PGS.TS và 16 TS.) chia thành 4 bộ môn là

- Bộ môn Công nghệ hóa học và vật liệu

- Bộ môn Công nghệ hóa học – Dầu và khí

- Bộ môn Công nghệ thực phẩm

- Bộ môn Công nghệ sinh học

Khoa có 4 chương trình đào tạo đại học là: kỹ thuật hóa học, kỹ thuật dầu khí, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học.

Từ năm 2006, khoa đã áp dụng phương thức đào tạo tín chỉ, lấy người học làm trung tâm. Chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại, thường xuyên lấy ý kiến cựu sinh viên và doanh nghiệp để có phản hồi và cải tiến nội dung, chất lượng chương trình. Người kỹ sư ra trường không những phải có kiến thức lý thuyết sâu sắc, có kỹ năng thực hành tốt, ngoài ra còn phải có khả năng hợp tác, làm việc nhóm, tinh thần vượt khó, tinh thần doanh nghiệp và khả năng lãnh đạo để phù hợp với sự hội nhập ngày càng cao của nền kinh tế Việt Nam vào môi trường khu vực ASEAN và quốc tế. Hiện nay chương trình đào tạo kỹ thuật dầu khí đang chuẩn bị để được kiểm định AUN-QA vào tháng 4/2018, các chương trình còn lại vào năm 2019.

Về đào tạo sau đại học, khoa Hóa có 3 chương trình đào tạo cao học là: kỹ thuật hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học; ngoài ra có 2 chương trình đào tạo TS là công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học.

Cán bộ giảng dạy trong khoa đã chủ trì và tham gia rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài NAFOSTED, cấp Bộ, cấp tỉnh thành phố, cấp Đại học Đà Nẵng, cấp trường đã được nghiệm thu với chất lượng cao; nhiều đề tài sinh viên được giải thưởng VIFOTEC, giải thưởng HOLCIM... Từ kết quả của các đề tài nghiên cứu, nhiều bài báo đã được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước.

Trong tình hình mới với sự đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo, tất cả cán bộ viên chức trong khoa quyết tâm xây dựng khoa Hóa thành một trong những khoa có kết quả đào tạo tốt, có phong trào nghiên cứu khoa học mạnh, được kiểm định chất lượng khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện sứ mạng của nhà trường là trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.