DHBK

Công trình Nghiên cứu khoa học và Công bố khoa học của giảng viên ngành Công nghệ Thực phẩm

09/06/2020 08:49

I. CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

TT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Thành viên tham gia

Nhiệm vụ

Kết quả

1

Towards a risk based food safety management system in Danang, Vietnam

Dự án quốc tế South Iniciative

2020-2021

Mieke Uttendaele, Dang Minh Nhat, Mac Thi Ha Thanh, Nguyen Thi Dong Phuong

Đồng chủ nhiệm Dự án

Đang thực hiện

2

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến phân bón sinh học và thức ăn nuôi cá diêu hồng thừ phế phụ phẩm chế biến thực phẩm

Nhà nước

2019-2020

Đặng Minh Nhật, Bùi Xuân Đông và cộng sự

Chủ nhiệm đề tài

Đang thực hiện

3

Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch mangiferin từ lá xoài và đề xuất ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm dành cho người tiểu đường

Đại học Đà Nẵng

2018-2020

Nguyễn Thị Trúc Loan

Chủ nhiệm đề tài

Đang thực hiện

4

Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nguồn nhiệt từ bức xạ vi sóng, nguồn nhiệt từ lò sấy và xúc tác HCl nhằm tiến tới qui mô sản xuất lớn

Trường

2019

Bùi Viết Cường

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

5

Ứng dụng lipase từ mủ đu đủ để sản xuất dầu cá giàu DHA và EPA từ phế liệu thuỷ sản

Bộ

2018-2019

Đặng Minh Nhật, Phan Việt Hà, Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu sử dụng mô hình toán học để dự đoán nhanh hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm*

Trường

2019

Nguyễn Thị Trúc Loan

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột nhàu từ quả nhàu tươi và xác định một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm

Trường

2019

Mạc Thị Hà Thanh, Đào Thị Anh Thư, Võ Văn Khoa(*), Cao Thị Ngọc Ánh(*), Lê Nguyễn Tố Uyên(*)

Chủ nhiệm đề tài

 

Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu phương pháp sản xuất 5-Hydroxymethyl–2–Furfuraldehydle (5-HMF) bằng sự kết hợp nguồn nhiệt từ bức xạ vi sóng và xúc tác HCl

Trường

2017

Bùi Viết Cường

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

9

Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện lên men và xây dựng quy trình thu nhận enzyme nattokinase từ natto lên men bởi vi khuẩn Bacillus subtilis natto

Trường

2017

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chủ nhiệm đề tài

Đã nghiệm thu

II. CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC

TT

Tên bài báo/báo cáo hội nghị khoa học

Tên tạp chí/hội nghị

Năm thực hiện

Tên tác giả

TRONG NƯỚC

1

Tối ưu hoá quá trình  thuỷ phân dầu cá hồi bằng lipase từ mủ đu đủ

Tạp chí Khoa học&Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 18(1). Trang: 55-59., năm 2020.

2020

Phan Thị Việt Hà, Huỳnh Thị Phương Thu, Đặng Minh Nhật

2

Nghiên cứu quy trình sản xuất ớt xanh dạng paste từ nguồn nguyên liệu ớt trồng tại tỉnh Quảng Nam

Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol.18(3), Trang 33, năm 2020. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2020

Đậu Thị Hiền(*), Mạc Thị Hà Thanh

3

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân bột bánh dầu đậu phộng nhằm thu dịch protein thủy phân bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl

Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng, 18-22, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531; loại:T/c. Nhà xuất bản: Đại học đà nẵng

2019

Bùi Viết Cường, Lê Thị Kim Dung

4

Ảnh hưởng của thời gian tiền lên men và hàm lượng trehalose đến khả năng sống sót của nấm men và chất lượng bánh mì từ bột nhào lạnh đông

Tạp chí: Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Trang: 86 của Vol. 17, No, năm 2019. Chỉ số ISSN: ; Loại:Tạp chí. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2019

Hoàng Thị Thu, Đặng Minh Nhật.

5

So sánh quá trình chiết mangiferin từ lá xoài keo trong dung môi ethanol bằng phương pháp chiết truyền thống và chiết có hỗ trợ siêu âm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 78-82, năm 2019. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2019

Nguyễn Thị Trúc Loan.

6

Dự đoán nhan hạn sử dụng của fillet cá tra lạnh đông bằng phương pháp mô hình toán học

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, , năm 2019. Chỉ số ISSN: 2588-1256; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Nông lâm Huế

2019

Nguyễn Thị Trúc Loan, Trần Thị Nguyên(*), Trần Thị Hoài Thu(*).

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy phun đến chất lượng sản phẩm bột nhàu

Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol.17(11), Trang 22, năm 2020. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2020

Cao Thị Ngọc Ánh(*), Mạc Thị Hà Thanh

8

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) với xúc tác hcl nhằm thu dịch protein thủy phân

 

Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng, 12-16, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2018

Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Thảo My.

9

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) với xúc tác naoh nhằm thu dịch protein thủy phân

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, 16-23, năm 2018. Chỉ số ISSN: ; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Trường Đại học Nha Trang

2018

Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Xuân Đông và Trần Thị Thu Vân.

10

Sử dụng phương pháp bề mặt để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl

Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 12-16, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng số 5(126).2018

2018

Bùi Viết Cường, Võ Thị Hoàng Yến, Phùng Thanh Anh, Trần Thị Thu Hương, Lê Thị Kim Dung, Trần Thị Thu.

11

Ảnh hưởng thời gian và mức năng lượng siêu âm đến hiệu quả chiết isoflavone từ hạt đậu nành

Tạp chí Khoa học&Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 11(132).2018, Quyển 2, Trang: 157-161., năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531;

2018

Trần Thị Ngọc Thư, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Đông Phương, Lê Thị Tuyết Anh.

12

Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda Orientalis) với xúc tác enzyme Protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm

Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19-22

2018

Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường

13

Ảnh hưởng của phương pháp tiền xử lý bằng kiềm đến hiệu suất và chất lượng gelatin chiết xuất từ vảy cá hồi

 

Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng, 38-42, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1859-1531;

 

2018

Nguyễn Thị Trúc Loan, Từ Thị Mỹ Lệ(*)

14

Nghiên cứu thu nhận gelatin từ vảy cá hồi bằng phương pháp axit

 

Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Hóa học với sự phát triển bền vững: khai thác ng, 124-129, năm 2017

2017

Nguyễn Thị Trúc Loan và Nguyễn Thị Mơ(*)

15

 Nghiên cứu ứng dụng flavourzyme để thu nhận đạm thủy phân từ nội tạng cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis)

 

Tạp chí: Tạp chí hóa học, 80-85, năm 2017. Chỉ số ISSN: ; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam

2017

Nguyễn Thị Trúc Loan và Phạm Thị Duyên(*)

16

Xây dựng và lựa chọn mô hình toán học tối ưu cho quá trình lên men natto bởi bacillus subtilis natto để thu nhận enzyme nattokinase

Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Trang 66-70, năm 2017. Chỉ số ISSN: 1859-1531; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng

2017

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Viết Cường

17

 

Khảo sát quá trình chiết rễ cây mật nhân ở Quảng nam, Gia Lai bằng phương pháp soxhlet và định danh các cấu tử trong dịch chiết bằng phương pháp GC-MS

Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc, Trang 241-248, năm 2017. Chỉ số ISSN: ISBN: 978-604-82-2242-0; Loại:Kỷ yếu. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng

2017

Trương Thị Minh Hạnh, Võ Khánh Hà

18

Nghiên cứu các điều kiện thu nhận lycopene từ dưa hấu (Citrullus lanatus) bằng phương pháp chiết lắc và siêu âm

Tạp chí: Tạp chí Hóa học, Trang 140-146, năm 2017. Chỉ số ISSN: ISSN 0866-7144; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

2017

Ngô Thị Kim Thương, Trương Thị Minh Hạnh

19

Nghiên cứu quá trình chiết rễ cây mật nhân ở Thừa Thiên Huế bằng phương pháp ngâm chiết và chưng ninh. Xác định thành phần hóa học của dịch chiết bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS

Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc, Trang 249-255, năm 2017. Chỉ số ISSN: ISBN: 978-604-82-2242-0; Loại:Kỷ yếu. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng

2017

Trương Thị Minh Hạnh, Mai Hưng Trấn(*).

20

Research on the suitable parameters for hydrolysis reaction of red meat of striped tuna (Sarda Orientalis) by using comercial Protamex

Vietnam Journal of Science and Technology, 108-115, năm 2017

2017

Bui Xuan Dong, Bui Viet Cuong, Ngo Thi Ngoc Bich, Nguyen Van Tuyen, Pham Thi My

21

Nghiên cứu chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 107-111, năm 2017

2017

Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Hường, Đặng Thị Thiện, Đoàn Thị Ngọc Thúy

22

Xây dựng và lựa chọn mô hình toán học tối ưu cho quá trình lên men natto bởi Bacillus subtilis natto để thu nhận enzyme nattokinase

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 66-70, năm 2017

2017

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Viết Cường

23

Nghiên cứu cải thiện chất lượng bánh mì từ bột nhào lanh đông bằng việc sử dụng một số loại chất nhũ hóa

Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia, 13-14

2017

Hoàng Thị Thu, Đặng Minh Nhật

24

Extraction and biochemical characterizati on of lipase fron=m germinated peanut seeds (arachis hypogaea L.)

Tạp chí: Hoá học, 13-14

2017

Phan Thị Việt Hà(*), Huỳnh Thị Tuyết Mai, Đặng Minh Nhật, Trần Thị Xô

25

Nghiên cứu ứng dụng gelatin biến tính bằng polyphenol chè xanh làm màng bao thực phẩm

Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia, 63-69

2017

Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật

26

Nghiên cứu phân lập nấm men từ dịch nhựa cây đoác (Arenga pinnata) và khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình lên men rượu đoác

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 131.

2016

Dương Ngọc Phú(*), Đặng Minh Nhật

27

Effect of ultrasound on pretreatment of Tuna skin for Gelatin production

TC Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, 55-62, năm 2016. Chỉ số ISSN: ISSN0866-708X

2016

Đặng Minh Nhật, Châu Thành Hiền

28

Nghiên cứu khử mùi, khử màu gelatin thu nhận từ da cá Ngừ Đại

Tạp chí: TC Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 61-64

2016

Chầu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật

 

 

29

Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mủ trôm (Sterculia foetida)

Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, trang 103, năm 2016

2016

Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Nguyễn Huyền My, Trương Văn Thiên

30

Nghiên cứu các điều kiện chiết isoflavone  từ bã đậu nành trong dung môi ethanol,

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chuyên đề Nông nghiệp xanh tháng 11/2016 trang 219-224. ISSN 1859-4581

2016

Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Ngọc Thư

 

 

31

 Nghiên cứu các điều kiện chiết và khảo sát khả năng kháng oxy hóa của hợp chất polyphenol từ quả khế (Averrhoa carambola L.)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chuyên đề Nông nghiệp xanh tháng 11/2016 trang 225-230. ISSN 1859-4581

2016

Ngô Thị Song, Trương Thị Minh Hạnh,

32

 Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ bưởi và lá sương sâm bằng phương pháp siêu âm và so sánh với phương pháp ngâm chiết

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc 2016: Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: Từ Nghiên cứu đến sản xuất,  ISBN:978-604- 95- 0038-1.

2016

Ngô Thị Minh Phương, Trương Thị Minh Hạnh

33

Research on conditions for isoflavones extraction from okara using ultrasound in combination with conventional shaking,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc 2016: Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: Từ Nghiên cứu đến sản xuất,  ISBN:978-604- 95- 0038-1.

2016

Tran Thi Ngoc Thu, Truong Thi Minh Hanh

34

Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn bacillus subtilis natto có khả năng sinh enzyme nattokinase từ natto thương phẩm,

Tạp chí khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 9(106).2016, trang 73-77

 

2016

Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Văn Hà Vy(*), Võ Viết Lai(*)

35

Nghiên cứu thu nhận và khảo sát đặc tính lipase từ mủ đu đủ (Carica papaya latex)

Tạp chí: Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 82-86, năm 2016. Chỉ số ISSN: 1859-1531

2016

Phan Thị Việt Hà, Đặng Minh Nhật

NGOÀI NƯỚC

1

Study of the Lipid Oxidation for Shelf – Life Prediction of Mayonnaise using Arrhenius Equation

Test engineering and management, Loại:SCOPUS Journal, Volume 82, 5337 - 5345

2020

Nguyen Thi Truc Loan

2

Osmoregulation via Cyclic di-AMP Signaling.

Book chapter, Microbial Cyclic Di-Nucleotide Signaling, Springer Publisher.

2020

Turner M.S., Vu T.N.M., Marcellin E., Liang ZX., Pham H.T.

3

Optimization of isoflavones extraction from soybeans using full factorial design

Journal of Food Processing and Preservation , , năm 2019. Chỉ số ISSN: 0145-8892; Loại:SCIE Journal. Nhà xuất bản: Wiley, 111 river st, hoboken, USA, NJ, 07030-5774 Science Citation Index Expanded Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

2019

Thi Ngoc Thu Tran, Kit Wayne Chew, Xuan Vung Bui, Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Tuyet Anh Le, Thi Minh Hanh Truong

4

 The isolation and characterization of lipase from carica papaya latex using zwitterion sodium lauroyl sarcosinate as agent

 Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences

vol. 13, 2019, no. 1, p. 773-778

https://doi.org/10.5219/1164

2019

Dang Minh Nhat, Phan Thi Viet Ha

5

AiiM Lactonase Strongly Reduces Quorum Sensing Controlled Virulence Factors in Clinical Strains of Pseudomonas aeruginosa Isolated From Burned Patients

Frontiers in microbiology, 10, 2657

2019

López-Jácome, L. E., Garza Ramos-Martínez, G., Hernández-Durán, M., Franco-Cendejas, R., Romero-Martínez, D., Thi Nguyen, P. D., ... & Sanchéz Reyes, J. L.

6

Исследование и разработкапеченья из яхты с прибавлениеm мангифери-на для диабетиков

Сборник научных статей и докладов VI Международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 13-14 ноября 2019 г.), Loại: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, ISBN УДК 664.004.2, 410-420

2019

Nguyen Thi Truc Loan

7

Отходы сельскохозяйственного производства – перспективное сырье для химической промышленности

Lambert Academic Publishing. – 203 c.

2019

Готлиб Е.М., Рахматуллина А.П., Нгуен Т.Л.А., Чан Х.Т.,  Фыонг Ха

8

Onwards and upwards: a new potassium importer under the spell of cyclic-di-AMP.

Journal of Bacteriology, JB.00150-19

2019

Pham, H. T. & turner, m. S.

9

Effect of initial 5 days fermentation under low salt condition on the quality of soy sauce

LWT - Food Science and Technology, 92(300), 234–241

 

2018

Hoang, N. X., ferng, s., ting, c. H., lu, y. C., yeh, y. F., lai, y. R., chiou, r. Y. Y., hwang, j. Y., & hsu, c. K.

10

Quorum sensing between Gram-negative bacteria responsible for methane production in a complex waste sewage sludge consortium

 

Applied microbiology and biotechnology, , năm 2018. Chỉ số ISSN: 1432-0614; Loại:T/C. Nhà xuất bản: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018

2018

Nguyen, P. D. T., Mustapha, N. A., Kadokami, K., Garcia-Contreras, R., Wood, T. K., & Maeda, T. T

11

Microstructure of pacific squid like material for the food industry

 

Вестник Красноярского Государственного Аграрного Университета, 233-239, năm 2018. Chỉ số ISSN: 1819-4036; Loại:T/C. Nhà xuất bản: КрасГАУ

2018

 V. S. Slobodyanik, S. M. Suleymanov, A.V. Grebenshchikov, Nguyen Thi Truc Loan

12

Enhanced uptake of potassium or glycine betaine or export of cyclic-di-AMP restores osmoresistance in a high cyclic-di-AMP Lactococcus lactis mutant.

PLoS Genetics, 14, e1007574

 

2018

Pham, H. T., nhiep, n. T. H., vu, t. N. M., huynh, t. N., zhu, y., huynh, a. L. D., chakrabortti, a., marcellin, e., lo, r., howard, c. B., bansal, n., woodward, j. J., liang, z. X. & turner, m. S.

13

Экологические и технические преимущества использования масла каучукового дерева, по сравнению с соевым маслом

Бутлеровские сообщения. – т.53, №3. – С. 130 – 135

2018

Е.М. Готлиб, Нгуен Т.Л.А., Ха Тхи Ньа Фьюнг, Д.Г. Милославский, Р.А. Ахмедьянова

14

Size fractionation of casein micelles by microfiltration

Proceedings of the 15th ASEAN Conference on Food Science and Technology

2017

Thanh Ha Thi Mac, Nidhi Bansal, Hilton Deeth, Bhesh Bhandari

15

Structural and functional studies of pyruvate carboxylase regulation by cyclic di-AMP in lactic acid bacteria

Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 114, E7226-E7235

2017

Choi, P. H., Vu, T. M. N., Pham, H. T., Woodward, J. J., Turner, M. S. & Tong, L.

16

Модификация эпоксидных композиций маслом каучукового дерева

Вестник технологического университета.  – T. 20, № 23. – С.10-12

2017

Е.М. Готлиб, Ань Нгуен, Д.Г. Милославский, Р.А. Ахмедьянова

17

Экологические аспекты использования производных растительных масел в полимерной химии

Вестник технологического университета.  – т.20, № 4. – С. 17-20

2017

Е.М. Готлиб, Ань Нгуен,  Д.Г. Милославский, Д.Ф. Садыкова

18

Optimizing the initial moromi fermentation conditions to improve the quality of soy sauce

LWT - Food Science and Technology, 74, 242–250.

2016

Hoang, N. X., Ferng, S., Ting, C. H., Huang, W. H., Chiou, R.  Y. Y., & Hsu, C. K

19

Conversion of Jerusalem Artichoke Tuber Powder into Fructooligosaccharides, Fructose, and Glucose by a Combination of Microwave Heating and HCl as a Catalyst

Thammasat International Journal of Science and Technology, 31-45, 2016

 The Journal of Industrial Technology. No: 2. Pages: 45

2016

Cuong Viet Bui, Wanwipa Siriwatwechakul, Wareepat Tiyabhorn, Thammanont Wattanasiritham, Natthapha

20

Replenishing the cyclic-di-AMP pool: regulation of diadenylate cyclase activity in bacteria.

Current Genetics, 62, 731-738

2016

Pham, H.T., Liang, Z.-X., Marcellin, E. & Turner, M

(*): Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.