DHBK

Bộ môn Công nghệ Sinh học

12/10/2020 08:33

Bộ môn Công nghệ Sinh học – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được thành lập từ năm 2006, trải qua 14 năm xây dựng và trưởng thành đến nay bộ môn ngày càng hoàn thiện về đội ngũ cán bộ, chương trình đào tạo và chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao. Bộ môn hiện có 11 cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ trở lên gồm 7 tiến sỹ được đào tạo tại Pháp, Áo, Nga, Cộng hòa Séc và Nhật Bản, 1 thạc sỹ được đào tạo tại Úc và 2 cán bộ giảng dạy thực hành có trình độ thạc sỹ.

Bảng 1: Danh sách giảng viên thuộc bộ môn CNSH

1

LÊ LÝ THUỲ TRÂM

Tiến sỹ, Giảng viên chính

Trưởng bộ môn

Email: llttram@dut.udn.vn

2

BÙI XUÂN ĐÔNG

 Tiến sỹ, Giảng viên

Email: xdbui@dut.udn.vn

3

NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU

 Tiến sỹ, Giảng viên

Email: nhtrunghieu@dut.udn.vn

4

 

TẠ NGỌC LY

Tiến sỹ, Giảng viên

Email: tnly@cb.dut.udn.vn

5

NGUYỄN HOÀNG MINH

 Tiến sỹ, Giảng viên

Email: nhminh@dut.udn.vn

6

ĐOÀN THỊ HOÀI NAM

Thạc sỹ, Giảng viên 

Email: dthnam@dut.udn.vn

7

PHẠM THỊ KIM THẢO

Thạc sỹ, Giảng viên thực hành

Email: ptkthao@dut.udn.vn

8

VÕ CÔNG TUẤN

Thạc sỹ, Giảng viên thực hành

vctuan@dut.udn.vn

9

NGÔ THÁI BÍCH VÂN

 Tiến sỹ, Giảng viên

Email: ntbvan@dut.udn.vn

10

NGUYỄN THỊ MINH XUÂN

Tiến sỹ, Giảng viên

Email: ntmxuan@dut.udn.vn

11  

ĐOÀN NGỌC TRÀ MY

Tiến sỹ, Giảng viên

Email: dntmy@dut.udn.vn

Nhiệm vụ chính trị của Bộ môn là đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Hiện nay, hằng năm Bộ môn tuyển sinh và đào tạo khoảng 70 sinh viên. Tính đến nến nay, gần 1000 kỹ sư đã ra trường, nhiều kỹ sư hiện nay đang đảm nhận những nhiệm vụ quan trong trong các cơ quan, xí nghiệp như Trung tâm công nghệ sinh học – Sở khoa học công nghệ Đà Nẵng, Công ty Bia Heneken Đà Nẵng, Heneken Quảng Nam, Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Seaprodex Đà Nẵng, Công ty dược Danapha, Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy Quảng Ngãi, Công ty phân bón hữu cơ Humic Quảng Ngãi và các công ty khác tại Đà Nẵng, các tỉnh Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh công tác trọng yếu là giảng dạy, cán bộ trong bộ môn Công nghệ sinh học còn tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn để phục vụ giảng dạy. Có nhiều đề tài cấp bộ, cấp trường, đề tài nghiên cứu cơ bản liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước đã và đang được thực hiện hứa hẹn những kết quả tốt. Một số công trình nghiên cứu đã được ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các cơ quan và cơ sở sản xuất. Kết quả nghiên cứu khoa học được bổ sung làm tài liệu giảng dạy và biên soạn giáo trình. Hiện nay bộ môn Công nghệ sinh học có 5 phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên chuyên ngành Công nghệ sinh học.

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành và cơ sở ngành cho các lớp ngành Công nghệ sinh học bậc đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

Đội ngũ tập thể giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học