DHBK

Công trình Nghiên cứu khoa học và Công bố khoa học của giảng viên ngành Kỹ thuật Hóa học

09/06/2020 09:07

PGS.TS. NGUYỄN VĂN DŨNG

Các công trình khoa học

[1]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo gốm hydroxyapatite từ vỏ sò Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế). Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Dũng. Thành viên: ThS Dương Thị Hồng Phấn. Mã số: Đ2014-02-95. Năm: 2014. (04/06/2015)

[2]

Đề tài cấp ĐHĐN: Chế tạo lớp phủ silica và silica biến tính hữu cơ trên bề mặt thủy tinh bằng phương pháp sol-gel. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng. Thành viên: KS. Nguyễn Minh Hoàng. Mã số: Đ2012-02-29. Năm: 2012. (27/01/2013)

[3]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Geopolymer từ tro bay. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Dũng. Thành viên: ThS. Dương Thị Hồng Phấn. Mã số: Đ2011-02-15. Năm: 2011. (11/09/2012)

[4]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của tràng thạch Đại Lộc (Quảng Nam) và các nguyên liệu trợ dung khác ở miền Trung Việt Nam đến tính chất sản phẩm gốm sứ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Dũng. Thành viên: KS. Hồ Viết Thắng. Mã số: B2009-ĐN02-49. Năm: 2010. (14/05/2011)

[5]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản xuất frit và men frit tráng lên tấm ốp lát ceramic. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Dũng. Mã số: Đ2007. Năm: 2007. (09/05/2011)

[6]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sản xuất sứ với hàm lượng a-Al2O3 cao có độ bền cơ cao từ phần lớn nguyên liệu địa phương miền Trung. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Dũng. Mã số: B2003-15-30. Năm: 2005. (09/05/2011)

[7]

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất một số chất màu trang trí sản phẩm gốm sứ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Dũng. Mã số: Đ1988. Năm: 1988. (09/05/2011)

[8]

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất sứ dân dụng từ nguyên liệu Tuy Hòa (Phú Khánh). Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Dũng. Mã số: Đ1988. Năm: 1988. (09/05/2011)

Các bài báo, báo cáo khoa học

TRONG NƯỚC:

[1]

Bài báo: Nghiên cứu chế tạo gốm cordierite từ cao lanh Hiệp Tiến dùng cho bộ xúc tác chuyển hóa khí thải ô tô. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Trung Chinh. Tạp chí Hóa học. Số: T.55(4E23). Trang: 197-201. Năm 2017.

[2]

Bài báo: Nghiên cứu sử dụng cao lanh A Lưới làm phụ gia pozzolan cho xi măng Portland. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hồng Yến. Tạp chí Hóa học. Số: T.55(3E12). Trang: 129-132. Năm 2017.

[3]

Bài báo: Nghiên cứu chế tạo lớp phủ Ormosil trên bề mặt thủy tinh. Tác giả: Nguyễn Văn DũngVõ Thị Thanh Kiều. Tạp chí Hóa học. Số: T.53(3E12). Trang: 441-444. Năm 2015. (28/06/2015)

[4]

Bài báo: Nghiên cứu cường độ và vi cấu trúc của vật liệu geopolymer từ hỗn hợp bùn đỏ-tro bay. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(92). Trang: 85-88. Năm 2015.

[5]

Bài báo: Nghiên cứu chế tạo gốm xốp hydroxyapatite từ vỏ sò Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(79). Trang: 9-12. Năm 2014. (04/06/2015)

[6]

Tham luận: Một số ý kiến về đào tạo các ngành công nghệ và kỹ thuật hóa học tại trường Đại học Phú Yên. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giảng dạy và nghiên cứu hóa học trường Đại học Phú Yên. Trang: 82-85. Năm 2014. (04/06/2015)

[7]

Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bê tông geopolymer từ tro bay. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(78). Trang: 22-25. Năm 2014. (04/06/2015)

[8]

Bài báo: Nghiên cứu sản xuất bê tông khí chưng áp sử dụng phụ gia tro bay. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(62). Trang: 31-35. Năm 2013. (12/06/2014)

[9]

Bài báo: Sự ăn mòn và suy giảm chất lượng của gốm sứ và vật liệu chịu lửa trong quá trình sử dụng. Phần 1: Sự lão hóa và ăn mòn gạch, ngói xây dựng và gạch men. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí gốm sứ xây dựng. Số: 79 (tháng 6 và 7). Trang: 48-52. Năm 2013. (07/06/2014)

[10]

Bài báo: Sự ăn mòn và suy giảm chất lượng của gốm sứ và vật liệu chịu lửa trong quá trình sử dụng. Phần 2: Sự lão hóa và ăn mòn cổ vật gốm và vật liệu chịu lửa . Tác giả: Nguyễn Văn Dũng . Tạp chí gốm sứ xây dựng. Số: 80. Trang: 70-72. Năm 2013. (07/06/2014)

[11]

Bài báo: Nghiên cứu chế tạo dung dịch keo silica từ natri silicate. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 55. Trang: 14-20. Năm 2012. (16/06/2014)

[12]

Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu geopolymer từ tro bay. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 23-30. Năm 2012. (18/06/2013)

[13]

Bài báo: Nghiên cứu sử dụng tinh bột gạo trong chế tạo gốm ôxit nhôm. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Võ Đình Vũ, Tạ Văn Khoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 1(50). Trang: 319-327. Năm 2012. (18/06/2013)

[14]

Bài báo: Nghiên cứu tính chất tràng thạch Đại Lộc (Quảng Nam), tràng thạch Đắc Lắc, tràng thạch Ấn Độ và khả năng sử dụng trong sản xuất sứ. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(44). Trang: 43-51. Năm 2011. (18/06/2013)

[15]

Bài báo: Khảo sát tính chất của cao lanh Hiệp Tiến (Lâm Đồng) và ứng dụng trong sản xuất sứ. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 25-31. Năm 2011. (18/06/2013)

[16]

Bài báo: Tính chất vật lý và kỹ thuật của gạch ốp lát ceramic và granite. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Gốm sứ xây dựng. Số: 66. Trang: 41-48. Năm 2011. (14/05/2011)

[17]

Bài báo: Chất lượng gốm xây dựng. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Gốm sứ xây dựng. Số: 60. Trang: 48-49. Năm 2010. (14/05/2011)

[18]

Bài báo: Nghiên cứu sản xuất sứ cách điện cao thế với hàm lượng a-Al2O3 cao có độ bền cơ học cao. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(37). Trang: 57-64. Năm 2010. (14/05/2011)

[19]

Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia phân tán đến tính chất của hồ cao lanh. Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Phan Nhật Linh, Huỳnh Nhất Thạch, Võ Kỳ Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 75-81. Năm 2010. (14/05/2011)

[20]

Bài báo: Sử dụng gạch ốp lát-Yêu cầu kỹ thuật. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Gốm sứ xây dựng. Số: 59. Trang: 50-52. Năm 2010. (14/05/2011)

[21]

Bài báo: Lịch sử gốm sứ trên thế giới. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Gốm sứ xây dựng. Số: 55. Trang: 16-21. Năm 2009. (14/05/2011)

[22]

Bài báo: Sứ vệ sinh-Nguyên liệu và công nghệ sản xuất. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Gốm sứ xây dựng. Số: 56. Trang: 54-57. Năm 2009. (14/05/2011)

[23]

Bài báo: Khai thác nguyên liệu trong sản xuất gốm sứ. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Gốm sứ xây dựng. Số: 57. Trang: 49-52. Năm 2009. (14/05/2011)

[24]

Bài báo: Nghiên cứu sản xuất frit và men frit tráng lên tấm ốp lát ceramic. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(26). Trang: 25-31. Năm 2008. (14/05/2011)

[25]

Bài báo: Nghiên cứu sử dụng cao lanh A Lưới (Thừa Thiên-Huế) để sản xuất sứ dân dụng cao cấp. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí Khoa học&Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(18). Trang: 18-21. Năm 2007. (14/05/2011)

PGS.TS. PHẠM CẨM NAM

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu

2012/2013

Đề tài cấp ĐHĐN

Thành viên tham gia

2

Nghiên cứu nguy cơ nhiễm nước của xăng sinh học trong quá trình lưu trữ, vận chuyển và phân phối

2013/2014

Đề tài cấp ĐHĐN

Chủ nhiệm đề tài

3

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xốp kỵ nước ứng dụng xử lý nguồn nước nhiễm dầu

2017/2019

Đề tài cấp ĐHĐN

Chủ nhiệm đề tài

Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Is Indolinonic Hydroxylamine a Promising Artificial Antioxidant?

 

2019

 

JCPB (SCI)

2

A highly sensitive fluorescent chemosensor for simultaneous determination of Ag(I), Hg(II), and Cu(II) ions: Design, synthesis, characterization and application (SCI, impact factor 3.468, ISSN: 0143-7208, ELSEVIER). Authors: Nguyen Khoa Hien, Nguyen Chi Bao, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Pham Cam Nam,Tran Duong, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang. Dyes and Pigments. No: 116. Pages: 89–96. Year 2015. (23/02/2015)

 

Dyes and Pigments.

3

 Antioxidant properties of xanthones extracted from the pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen): A theoretical study (SCI). Authors: Nguyen Minh Thong, Duong Tuan Quang, Ngoc Hoa Thi Bui, Duy Quang Dao, Pham Cam Nam. Chemical Physics Letters. No: 625. Pages: 30-35. Year 2015. (24/02/2015)

 

Chemical Physics Letters.

4

Ab initio chemical kinetics for the HCCO + OH reaction (SCI). Authors: Tam V.-T. Mai, P. Raghunath, Xuan T. Le, Lam K. Huynh, Pham-Cam Nam, M.C. Lin. Chemical Physics Letters. No: 592. Pages: 175-181. Year 2014. (10/01/2014)

 

Chemical Physics Letters.

5

Theoretical investigation on the bond dissociation enthalpies of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis using ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) method (SCI). Authors: Nguyen Minh Thong, Tran Duong, Linh Thuy Pham, Pham Cam Nam. Chemical Physics Letters. No: 613. Pages: 139-145. Year 2014. (19/09/2014)

 

Chemical Physics Letters

6

Performance of an integrated approach for prediction of bond dissociation enthalpies of phenols extracted from ginger and tea (SCI). Pham Cam Nam, Asit Chandra, Minh Tho Nguyen. Chemical Physics Letters. No: 555 (3). Pages: 44-50. Year 2013.

 

Chemical Physics Letters

7

The Se-H bond of benzeneselenols (ArSe-H): Relationship between bond dissociation enthalpy and spin density of radicals (SCI). Authors: Pham Cam Nam*, Minh Tho Nguyen (ScienceDirect). No: 415. Pages: 18 - 25. Year 2013. (18/02/2013)

 

Chemical Physics

8

Gas-phase nitrosation of ethylene and related events in the C2H4NO+ landscape (SCI). Authors: Gerbaux, P.; Dechamps, N., Flammang, R.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.; Diazi, F.; Berruyer, F.; Bouchoux, G.,. The Journal of Physical Chemistry A. No: 112. Pages: 5418-5428. Year 2008. (11/02/2011)

 

The Journal of Physical Chemistry A.

9

Unimolecular chemistry of metastable dimethyl isophthalate radical cations (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M.T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 275(1-3). Pages: 110-116. Year 2008. (11/02/2011)

 

 

10

The cyclohexadienylidenemethanone radical cation as a more stable distonic isomer of inoinzed benzaldehyde (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. Chemical Physics Letter. No: 456. Pages: 141-145. Year 2008. (26/01/2011)

 

Chemical Physics Letters

11

Ion/molecule reactions involving ionized toluene or ionized methyl benzoate and neutral methyl isocyanide (SCI). Authors: Dechamps, N., Flammang, R.; Boulvin, M.; Lamote, L.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 270. Pages: 101-110. Year 2008. (10/02/2011)

 

International Journal of Mass Spectrometry.

12

On the loss of a methyl radical from metastable dimethyl terephthalate molecular ions (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Boulvin, M.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam, Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 261. Pages: 134-139. Year 2007. (26/01/2011)

 

International Journal of Mass Spectrometry

13

Effects of fluorine-substitution on the molecular properties of dimethyl ethers: A theoretical investigation (SCI). Authors: Pham Cam Nam, Minh Tho Nguyen, Zeegers-Huyskens, Th.. Journal of Molecular Structure (THEOCHEM). No: 821. Pages: 71-81. Year 2007. (10/02/2011)

 

Journal of Molecular Structure (THEOCHEM).

14

Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2of methyl benzoate radical cation by associative ion–molecule reactions (SCI). Authors: Dechamps, N.; Flammang, R.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 249-250. Pages: 484-492. Year 2006. (11/02/2011)

 

International Journal of Mass Spectrometry

15

Internal energy effects on charge stripping spectra of [C7H8]+ and [C5H6]+ radical cations (SCI). Authors: Dechamps, N.; Flammang, R.; Gerbaux, P; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. Chemical Physics Letter. No: 419(1-3). Pages: 139-143. Year 2006. (11/02/2011)

 

 

 

 

Chemical Physics Letters

16

Decarboxylation of metastable methyl benzoate molecular ions (SCI). Authors: Dechamps, N.; Flammang, R.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. No: 17. Pages: 807-814. Year 2006. (11/02/2011)

 

Journal of the American Society for Mass Spectrometry

17

A theoretical study of the substituent effects on the S-H bond dissociation energy and ionization energy of 3-pyridinethiol: prediction of novel antioxidant (SCI). Authors: Pham.Cam Nam; Nguyen M. T.;Chandra A. K.. The Journal of Physical Chemistry A. No: 110. Pages: 10904-10911. Year 2006. (10/02/2011)

 

The Journal of Physical Chemistry A

18

1-Boryl-3,4-dimethylphosphole trimer: synthesis, crystal structure and quantum chemical calculations (SCI). Authors: Pham-Tran, N.-N.; Tran Huy, N.-H.;Pham Cam Nam; Ricard, L.; Nguyen, M. T.,. Journal of Organometallic Chemistry. No: 691. Pages: 4058-4061. Year 2006. (10/02/2011)

 

Journal of Organometallic Chemistry

19

Methyl and phenyl substitution effect on the proton affinity of hydrides of 1st and 2nd row elements and substituent effect on the proton affinity of ring-carbons in benzene: a DFT study (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Nguyen M. T.; Chandra A. K. . The Journal of Physical Chemistry A. No: 110(13). Pages: 4509-4515. Year 2006. (10/02/2011)

 

The Journal of Physical Chemistry A

20

The C-H and a(C-X) bond dissociation enthalpies of toluene, C6H5-CH2X (X=F, Cl), and their substituted derivatives: a DFT study (SCI). Authors: Pham CamNam, Nguyen, M. T.;Chandra, A. K.,. The Journal of Physical Chemistry A. No: 109(45). Pages: 10342-10347. Year 2005. (10/02/2011)

 

The Journal of Physical Chemistry A

21

 Neptrosine interaction in the minor groove of D(GGCCAATTGG) studied by combination of resolution enhancement and ab initio calculations (SCI). Authors: Van Hecke K.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T. Van Meervelt, L.. The FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies). No: 272. Pages: 3531-354. Year 2005. (10/02/2011)

 

 

22

A specific gas phase substitution reaction between enol radical cations and t-butyl nitrite (SCI). Authors: Gerbaux, P.; Wantier, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.; Bouchoux, G.; Flammang R.. European Journal of Mass Spectrometry. No: 10. Pages: 889- 898. Year 2004. (10/02/2011)

 

European Journal of Mass Spectrometry

23

Effects of substituents on the P-H bond dissociation enthalpies of phenylphosphines: a DFT study (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Chandra, A. K.; Nguyen, M. T.. The Journal of Physical Chemistry A. No: 108(51). Pages: 11362-11368. Year 2004. (10/02/2011)

 

The Journal of Physical Chemistry A.

24

Gas phase nitrosation of substituted benzenes (SCI). Authors: Dechamps, N.; Gerbaux, P.; Flammang, R.; Bouchoux, G.; Pham Cam Nam; Nguyen M. T... No: 232(1). Pages: 31-40. Year 2004. (11/02/2011)

 

International Journal of Mass Spectrometry

25

Ring versus nitrogen protonation of anilines (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Pascal, L.; Van Haverbeke, Y.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen; M. T.. Letter in Organic Chemistry. No: 1(1). Pages: 23-30. Year 2004. (11/02/2011)

 

Letter in Organic Chemistry

26

Singlet-triplet energy gaps of gas-phase RNA and DNA Bases. A quantum chemical study (SCI). Authors: Nguyen, M. T.; Zhang, R.; Pham Cam Nam; Ceulemans, A.. The Journal of Physical Chemistry A. No: 108(31). Pages: 6554-6561. Year 2004. (11/02/2011)

 

 

27

The triplet state of cytosine and its derivatives: electron impact and quantum chemical study (SCI). Authors: Abouaf, R.; Pommier, J.; Dunet, H.; Quan, P.; Pham Cam Nam, Nguyen, M. T.. Journal of Chemical Physics. No: 121. Pages: 11668-11674. Year 2004. (11/02/2011)

 

 

28

The S-H bond dissociation enthalpies and acidities of para and meta substituted thiophenols: a quantum chemical study (SCI). Authors: Chandra, A. K.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. The Journal of Physical Chemistry A. No: 107(43). Pages: 9182-9188. Year 2003. (11/02/2011)

 

 

29

Electronic structure of zwiterionic diamino-meta-quinonoid molecules: identity of UV absorption bands (SCI). Authors: Delaere, D.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T. . Chemical Physics Letter. No: 382(3-4). Pages: 349-354. Year 2003. (11/02/2011)

 

 

30

A theoretical study of the zwitterionic quinonoid molecules (SCI). Authors: Le, H. T., Pham Cam.Nam;Luong, V. D.; Veszprémi, T.; Nguyen, M. T.. Molecular Physics. No: 101(15). Pages: 2347-2353. Year 2003. (11/02/2011)

 

 

31

A quantum chemical study of the protonation of phenylphosphine and its halogenated derivatives (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Gerbaux, P.; Nguyen, M. T.. European Journal of Mass Spectrometry. No: 9. Pages: 257-266. Year 2003. (11/02/2011)

 

 

32

Protonation and methylation of thiophenol, thioanisole and their halogenated derivatives: mass spectrometric and computational study (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Flammang, R.; Le, H. T.; Gerbaux, P.; Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 228(2-3). Pages: 151-165.

 

 

PGS.TS. ĐOÀN THỊ THU LOAN

Các công trình khoa học

1]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tổng hợp nhựa epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu thực vật và ứng dụng làm vật liệu composite. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Minh Hoàng, Huỳnh Minh Tài, Nguyễn Khắc Thân, Lê Nhu Nhu. Mã số: Đ2014-02-102. Năm: 2014. (09/06/2015)

[2]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhựa gỗ từ trấu và mùn cưa trên cơ sở nhựa polyethylene. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thị Thu Hằng, Trần Thị Phương Thanh, Nguyễn Đức Hiếu, Võ Minh Huấn, Nguyễn Quang Lĩnh, Võ Thị Xuân. Mã số: Đ2012-02-35. Năm: 2012. (18/06/2013)

[3]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Minh Hoàng. Mã số: Đ2011-02-14. Năm: 2011. (18/06/2013)

[4]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu diatomite - Vật liệu composite từ sợi đay - Vật liệu silicagel từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng nanocarbon. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Phạm Cẩm Nam Nguyễn Đình Lâm Nguyễn Thị Diệu Hằng . Mã số: B2008-ĐN02-37. Năm: 2009. (09/05/2011)

[5]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tăng cường tính năng cơ học của vật liệu composite trên cơ sở sợi tự nhiên bằng phương pháp biến tính bề mặt sợi. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Mã số: T2007-02-27. Năm: 2007. (09/05/2011)

[6]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quá trình biến tính nhựa polyester không no. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Mã số: T2001. Năm: 2001. (09/05/2011)

[7]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu composite trên cơ sở chất kết dính polymer và các phụ gia vô cơ, kim loại. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Anh. Thành viên: Đoàn Thị Thu Loan. Mã số: B961505TĐ. Năm: 1998. (09/05/2011)

Các bài báo, báo cáo khoa học

TRONG NƯỚC:

[1]

Bài báo: ĐÁNH GIÁ ĐẶC TRƯNG CỦA BỘT ĐÁ PHẾ THẢI TỪ LÀNG ĐÁ NON NƯỚC VÀ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO SẢN PHẨM. Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 79. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)

[2]

Bài báo: Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng chống lão hóa của vật liệu composite nền nhựa polyolefine độn trấu. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 59. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)

[3]

Bài báo: Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng kháng nấm mục của composite nền nhựa polyolefine độn trấu. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 121. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)

[4]

Bài báo: Investigation on rice husk/ polyolefin composites. Tác giả: Doan Thi Thu Loan and Hanna Brodowski. Hội nghị Quốc tế IIBCC2014 –14th International inorganic-bonded fiber composites conference, Danang, Vietnam. Số: 1. Trang: 102-121. Năm 2014. (Jun 9 2015 8:05AM)

[5]

Bài báo: Tổng hợp epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu đậu nành và ứng dụng cải thiện tính dòn của composite nhựa epoxy thương phẩm. Tác giả: TS. Đoàn Thị Thu Loan*; Nguyễn Đình Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 39. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)

[6]

Bài báo: Đánh giá các đặc trưng cơ nhiệt động và cơ nhiệt của composite nền polyolefin độn trấu và mùn cưa. Tác giả: Hanna Brodowsky; TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)

[7]

Bài báo: Phân tích nhiệt trọng lượng composite nền polyolefin độn trấu và mùn cưa. Tác giả: TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 31. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)

[8]

Bài báo: Effect of process temperature and composition on properties of polyethylene/sawdust composites. Tác giả: Doan Thi Thu Loan and Tran Thi Thu Hang. Tạp chí Hóa học năm. Số: 2AB (51). Trang: 496-501. Năm 2013. (Nov 12 2013 3:02PM)

[9]

Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tương hợp đến các tính chất của composite nền nhựa polyethylene độn trấu. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan và Nguyễn Đức Hiếu. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 1(62). Trang: 79-84. Năm 2013. (Jun 18 2013 6:17PM)

[10]

Bài báo: Nghiên cứu vật liệu composite từ nhựa vinyl este và sợi đay. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 2 (51). Trang: 33-39. Năm 2012. (Jun 18 2013 6:13PM)

[11]

Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay đến tính năng cao su mặt lốp công trình. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 7(48). Trang: 51-57. Năm 2011. (Jun 18 2013 6:11PM)

[12]

Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite trên nền nhựa polyester không no. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan, Hồ Viết Lộc, Nguyễn Minh Hoàng. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 1(42). Trang: 28-34. Năm 2011. (Jun 18 2013 6:06PM)

[13]

Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 1. Trang: 28-35. Năm 2010. (May 9 2011 9:51PM)

[14]

Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan,Phạm Ngọc Anh, Hoàng Thị Minh Hạnh . Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 22-28. Năm 1999. (May 9 2011 9:49PM)

QUỐC TẾ

[1]

Article: Re‐Use of Marble Stone Powders in Producing Unsaturated Polyester Composites. Authors: Thi Thu Loan Doan, Hanna M. Brodowsky, Uwe Gohs, Edith Mäder. Advanced Engineering Materials. No: 20 (7). Pages: 1-7. Year 2018.http://scv.udn.vn/Images/hotred.gif (Jun 20 2019 3:46PM)

[2]

Article: Re-Use of Marble Stone Powder in Producing Unsaturated Polyester Composites. Authors: Thi Thu Loan Doan, Hanna M Brodowsky, Uwe Gohs, and Edith Maeder. Advanced Engineering Materials. No: 20. Pages: 1-7. Year 2018.http://scv.udn.vn/Images/hotred.gif (Jan 24 2019 6:55AM)

[3]

Article: Development of rice husk/polyolefin composite. Authors: Doan Thi Thu Loan, Hanna Brodowski. Kỷ yếu Hội nghị SPE international polyolefin conference, 2018 February 25-28 Houston, Texas, Mỹ. No: 1. Pages: 1-7. Year 2018. (Jun 28 2018 4:25PM)

[4]

Article: Jute fibre/epoxy composites: surface properties and interfacial adhesion. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Hanna Brodowsky, Edith Maeder. Composites Science and Technology. No: 6. Pages: 1160-1166. Year 2012. (May 9 2011 9:47PM)

[5]

Article: DEVELOPMENT OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE/RICE HUSK COMPOSITES. Authors: Hieu Nguyen and Loan Doan, Thai Nguyen and Long Truong, Son Do and Thao Vo and Thoi Ho. SPE International Polyolefin Conference, February 27 to March 1st, 2011, Houston, Texas, USA. Pages: CD. Year 2011. (May 9 2011 9:41PM)

[6]

Article: Multi-functional multi-walled carbon nanotube-jute fibres and composites. Authors: Rong-Chuan Zhuang, Thi Thu Loan Doan, Jian-Wen Liu, Jie Zhang, Shang-Lin Gao and Edith Mäder.. Carbon. No: 49. Pages: 2683-2692. Year 2011. (May 9 2011 9:30PM)

[7]

Article: Investigation on mechanical behavior of jute fibre and jute/polypropylene microcomposite.. Authors: Doan Thi Thu Loan, Edith Maeder . Asian Workshop on Polymer Processing 2010 December 7-10, Hanoi, VIETNAM. Pages: 197-201. Year 2010. (May 9 2011 9:38PM)

[8]

Article: Jute bre/polypropylene composites II. Thermal, hydrothermal and dynamic mechanical behavior . Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder. Composites Science and Technology. No: 66. Pages: 952–963. Year 2006. (May 9 2011 9:12PM)

[9]

Article: Jute/polypropylene composites I. Effect of matrix modification. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder . Composites Science and Technology. No: 66. Pages: 952–963. Year 2006. (May 9 2011 9:14PM)

[10]

Article: Electrokinetic properties of natural fibres. Authors: C. Bellmann a, A. Caspari, V. Albrecht, T.T. Loan Doan, E. Maeder, T. Luxbacher,R.Kohl. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. No: 267. Pages: 19–23. Year 2005. (May 9 2011 9:19PM)

[11]

Article: Jute/PP composites: fibre statistic properties and matrix modifications. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder . 15th International Conference on composite Materials, Durban, South Africa. Pages: CD. Year 2005. (May 9 2011 9:34PM)

[12]

Article: The modification of unsaturated polyester with cardanol epoxy resins and linseed oil monoglyceride. Authors: Phạm Ngoc Anh, Doan Thi Thu Loan, Duong The Hy, Nguyen Tuan Hien. 2nd International polymer symposium September 16-18th 1998, Danang, Vietnam. Pages: 29-30. Year 1998. (May 9 2011 9:44PM)

VII.Sách và giáo trình

[1]

Gia công composite”. Chủ biên: Đoàn Thị Thu Loan. Nơi XB: Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội. Năm 2013.

[2]

Composites from Renewable and Substainable Materials” Chapter 1: Polyolefine Composites Reinforced by Rice Husk and Saw Dust, Thi Thu Loan Doan, Hanna M. Brodowsky and Edith Mäder, Technology & Medicine Open Access book publisher, năm 2016, số ISBN 978-953-51-2794-9, Print ISBN 978-953-51-2793-2.

PGS.TS. Lê Minh Đức

Các công trình khoa học

[1]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đào tạo và khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Phan Minh Đức, Nguyễn Đình Lâm, Võ Chí Chính, Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: Đ2013-02-90-BS. Năm: 2014. (05/07/2014)

[2]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite bằng phương pháp điện hóa”,. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hường. Mã số: Đ2012-02-28. Năm: 2013. (28/06/2015)

[3]

Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý hành chính tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Minh Tú. Thành viên: Lê Minh Đức, Nguyễn Năng Hùng Vân, Trần Diễm Thi, Lâm Thị Hồng Tâm. Mã số: B2010-ĐN. Năm: 2011. (15/05/2011)

[4]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biến tính lớp phủ hữu cơ ‘thông minh’ bằng vật liệu có kích thước nano và khả năng ứng dụng. Chủ nhiệm: Tham gia. Thành viên: Ths. Dương Thế Hy; Lâm Đại Tú; Nguyễn Thị Hường. Mã số: B2010-ĐN02-55. Năm: 2011. (23/10/2011)

[5]

Đề tài cấp Bộ: 'Nghiên cứu chế tạo, ứng dụng của vật liệu nano composite trên cơ sở polymer dẫn điện - polypyrrole, polyaniline. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Thiên. Mã số: B2007-ĐN02-23. Năm: 2008. (31/12/2010)

[6]

Đề tài cấp cơ sở: Phương pháp đông tụ điện hoá trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Mã số: BK 2001. Năm: 2001. (31/12/2010)

[7]

Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá tốc độ ăn mòn của bêtông cốt thép trong môi trường nước biển. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Mã số: BK 10995. Năm: 1995. (31/12/2010)

 

TRONG NƯỚC:

[1]

Bài báo: Tính chất và khả năng bảo vệ kim loại của màng polypyrrole pha tạp bằng anion hexafluorotitanate TIF62-. Tác giả: Lê Minh Đức*; Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 16. Năm 2015. (22/04/2015)

[2]

Bài báo: Nghiên cứu tính oxi hóa khử của màng polypyrrole pha tạp bởi anion TiF62- bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hóa. . Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học CN Đại học Đà Nẵng. Số: 05(86). Trang: xxxx. Năm 2015. (28/06/2015)

[3]

Bài báo: Khảo sát khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép của màng phủ polypyrrole tổng hợp trong môi trường axit 10-camphosunfonic bằng phương pháp điện hóa. Tác giả: Hà Mạnh Hùng, Phan Thị Bích Ngọc, Lê Minh Đức, Đoàn Thị Yến Oanh,Trần Vĩnh Diệu, Đường Khánh Linh, Vũ Quốc Trung. Tạp chí Hóa học. Số: T. 52, số 6. Trang: xxx. Năm 2014. (28/06/2015)

[4]

Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của màng kép polypyrrole. Tác giả: Hà Mạnh Hùng, Phạm Thị Phương, Lê Minh Đức, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh, Vũ Quốc Trung,. Tạp chí Hóa học. Số: 52(6B). Trang: 42-45. Năm 2014. (28/06/2015)

[5]

Bài báo: Khảo sát sự thay đổi khối lượng màng polypyrrole trong quá trình oxi hóa khử bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hóa. Tác giả: TS. Lê Minh Đức*; ThS. Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 20. Năm 2014. (11/06/2014)

[6]

Bài báo: Nghiên cứu tính chất oxi hóa khử của màng polypyrrole được pha tạp bởi anion hexafluorotitanate TiF62-. Tác giả: TS. Lê Minh Đức*; ThS. Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 141. Năm 2014. (19/09/2014)

[7]

Bài báo: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN THÉP CT3 CỦA POLYPYRROL TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN . Tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Đỗ Thị Minh Phượng1, Lê Minh Đức3, Trần Vĩnh Diệu4, Vũ Quốc Trung1. Đại học Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 13-17. Năm 2013. (23/06/2013)

[8]

Bài báo: Chế tạo và khả năng tự bảo vệ ăn mòn kim loại của màng nanocopozit TiO2/polyaniline . Tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung . Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. Số: Tập 51, số 3A. Trang: 50-55. Năm 2013. (05/07/2014)

[9]

Bài báo: CHẾ TẠO NANOCOMPOSITE TIO2/POLYANILINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG . Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Trang. Đại học Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 13-17. Năm 2013. (23/06/2013)

[10]

Bài báo: CHẾ TẠO VÀ KHẢ NĂNG TỰ BẢO VỆ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MÀNG NANOCOMPOSITE TiO2/POLYANILINE. Tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN. Số: 51-số 3A. Trang: 180-188. Năm 2013. (25/01/2014)

[11]

Bài báo: Nghiên cứu khả năng trao đổi anion pha tạp của màng polypyrrole. Tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, , số. Số: tập 58. Trang: 50-55. Năm 2013. (05/07/2014)

[12]

Bài báo: TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG PHỦ POLYPYRROLE TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT XITRIC TRÊN THÉP CT3 . Tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Trương Thị Nga1, Lê Minh Đức3, Trần Vĩnh Diệu4, Vũ Quốc Trung1. Tạp chí Hóa học. Số: T. 51(2AB). Trang: 277-281. Năm 2013. (23/06/2013)

[13]

Bài báo: CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA NANOCOMPOZIT CLAY-EPOXY . Tác giả: Lê Minh Đức1*, Mai Thị Phương Chi2, Vũ Quốc Trung3 . Tạp chí Hóa học. Số: 51(1). Trang: 66-70. Năm 2013. (23/06/2013)

[14]

Bài báo: Study on photocatalysis of TiO2 nanotubes prepared by methanol-thermal synthesis at low temperature, . Tác giả: CHAU THANH NAM, WEIN-DUO YANG and LE MINH DUC . Bull. Mater. Sci. Số: Vol. 36, No. 5. Trang: 779–788. Năm 2013. (05/07/2014)

[15]

Bài báo: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ CỦA POLYPYRROL TỔNG HỢP TRÊN THÉP CT3. Tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Nguyễn Văn Thắng1,3, Lê Minh Đức4, Trần Vĩnh Diệu5, Vũ Quốc Trung1. Tạp chí Hóa học. Số: T. 50(6A). Trang: 129-133. Năm 2012. (23/06/2013)

[16]

Bài báo: Tổng hợp điện hóa màng polyaniline/oxalate/molybdate trên nền thép thường và khả năng chống ăn mòn của màng’ . Tác giả: Lê Minh Đức, Lê Thị Thùy Ngân. Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61). Trang: 38-42. Năm 2012. (23/06/2013)

[17]

Bài báo: Double corrosion protection mechanism of molybdate-doped olypyrrole/montmorillonite nanocomposites . Tác giả: Vu Quoc Trung, Pham Van Hoan, Duong Quang Phung, Le Minh Duc & Le Thi Thu Hang,’. Journal of Experimental Nanoscience. Số: iFirst. Trang: 1–11. Năm 2012. (23/06/2013)

[18]

Bài báo: Khả năng bảo vệ ăn mòn của màng polypyrrole trên nền kẽm. Tác giả: Lê Minh Đức. Tạp chí Hóa học. Số: 48(5A). Trang: 36-38. Năm 2010. (14/05/2011)

[19]

Bài báo: ỨNG DỤNG CỦA NANOCOMPOSITE POLYPYRROLE TRONG CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI. Tác giả: Le Minh Duc, Vu Quoc Trung . Tạp chí Hóa học. Số: 47(2A). Trang: 408-413. Năm 2009. (14/05/2011)

[20]

Bài báo: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĂN MÒN Ở BỀ MẶT TIẾP XÚC KIM LOẠI - MÀNG POLYMER DẪN ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SCANNING KELVIN PROBE (SKP) . Tác giả: Lê Minh Đức. Tạp chí Hóa học. Số: 47(5A). Trang: 81-84. Năm 2009. (14/05/2011)

[21]

Bài báo: TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO COMPOSITE DẠNG VỎ-LÕI TRÊN CƠ SỞ POLYMER DẪN ĐIỆN - POLYPYRROLE. Tác giả: Lê Minh Đức. Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 17-21. Năm 2008. (14/05/2011)

[22]

Bài báo: PHƯƠNG PHÁP CÂN VI LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỆN DI . Tác giả: VU QUOC TRUNG,PHAM VAN HOAN, LE MINH DUC. Tạp chí phân tích Hóa, Lý, Sinh. Số: 12. Trang: 77-81. Năm 2007. (14/05/2011)

[23]

Tham luận: Nghiên cứu sự di chuyển các anion ức chế ăn mòn trong màng polypyrrole bằng phương pháp Scanning Kelvin Probe. Tác giả: Lê Minh Đức. Hội nghị ăn mòn và bảo vệ và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế, lần thứ 2, tháng 4/2007, Đà Nẵng. Năm 2007. (31/12/2010)

[24]

Tham luận: Khảo sát sự di chuyển của anion đối pha tạp trong màng Ppy bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hoá’,. Tác giả: Lê Minh Đức. Hội nghi toàn quốc - Điện hoá và ứng dụng, Hà nội, 11/2006. Năm 2006. (31/12/2010)

[25]

Bài báo: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp đông tụ điện’. Tác giả: N. N. Lân, N. T. Thuyết, L.M. Đức. Tạp chí Khoa học Công nghệ, các trường Kỹ thuật. Số: 46+47. Trang: 202-205. Năm 2004. (31/12/2010)

[26]

Tham luận: Một vài đinh hướng ứng dụng công nghệ điện hoá trong xử lý nước thải. Tác giả: Lê Minh Đức. Hội nghị Điện hoá và ứng dụng, 11/2001 Hà nội. Năm 2001. (31/12/2010)

[27]

Bài báo: Sản xuất sạch hơn, một hướng tiếp cận mới trong công nghệ xử lý và bảo vệ môi trường. Tác giả: Lê Minh Đức. Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 20. Năm 2000. (31/12/2010)

[28]

Bài báo: Nghiên cứu mạ hợp kim Cu-Zn trong dung dịch cyanua ở nhiệt độ thường. Tác giả: Lê Minh Đức. Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 15. Năm 1996. (31/12/2010)

[29]

Tham luận: Ứng dụng cực phổ xung vi phân, kỹ thuật stripping trong phân tích nước. Tác giả: Lê Minh Đức. Thông tin KH, ĐH Bách Khoa,2/1995. Năm 1995. (31/12/2010)

QUỐC TẾ:

[1]

Article: Morphology, structure and adsorption of titanate nanotubes prepared using a solvothermal method. Authors: Chau Thanh Nam; John L. Falconer; Le Minh Duc; Wein-Duo Yang. Materials Research Bulletin. No: 51. Pages: 49–55. Year 2014. (25/01/2014)

[2]

Article: Morphology, structure and adsorption of titanate nanotubes prepared using a solvothermal method . Authors: Chau Thanh Nam, John L. Falconer, Le Minh Duc, Wein-Duo Yang . Materials Research Bulletin. No: 51 (2014). Pages: 49–55. Year 2014. (05/07/2014)

[3]

Article: Molybdate Doped Polypyrrole: Preparation, Properties and Application. Authors: Ha Manh Hung, Le Minh Duc, Tran Vinh Dieu and Vu Quoc Trung. Journal of Materials Science and Engineering A. No: 3 (5). Pages: 321-328. Year 2013. (25/01/2014)

[4]

Article: Solvothermal Synthesis of TiO2 Photocatalysts in Ketone Solvents with Low Boiling Points. Authors: Chau Thanh Nam,1 Wein-Duo Yang,1,2 and LeMinh Duc3. Journal of Nanomaterials. No: Volume 2013, Article ID 627385. Pages: 11. Year 2013. (23/06/2013)

[5]

Article: Molybdate Doped Polypyrrole: Preparation, Properties and Application . Authors: Ha Manh Hung, Le Minh Duc, Tran Vinh Dieu and Vu Quoc Trung ,. Journal of Materials Science and Engineering. No: A 3 (5) (2013). Pages: 321-328. Year 2013. (05/07/2014)

[6]

Article: In situ investigation of corrosion localised at the buried interface between metaland conducting polymer based composite coatings. Authors: M. Rohwerder , Le Minh Duc, A. Michalik. Electrochimica Acta 54. Pages: 6075–6081. Year 2009. (14/05/2011)

[7]

Article: Release mechanism of electrodeposited polypyrrole doped with corrosion inhibitor anions. Authors: Grazyna Paliwoda-Porebska, Michael Rohwerder, Martin Stratmann Ursula Rammelt, Le Minh Duc, Waldfried Plieth. Journal of Solid State of Electrochemistry. No: 10. Pages: 730–736. Year 2006. (31/12/2010)

[8]

Article: The Role of ion and solvent transport during the redox process of conducting polymers. Authors: W. Plieth, A. Bund, U. Rammelt, S. Neudeck, L.M.Duc. Electrochimica Acta. No: 51. Pages: 2366–2372. Year 2006. (31/12/2010)

[9]

Article: Influence of self-assembling adhesion promoter on the properties of the epoxy/aluminium interphase. Authors: L.H. Phung, H.Kleinert, U. Fuesel, L. M. Duc, U. Rammelt, W. Plieth. International Journal of Adhesion and Adhesives. No: 25. Pages: 239 - 245. Year 2005. (31/12/2010)

[10]

Article: Improvement of protection performance of polypyrrole by dopant anions. Authors: U. Rammelt, L. M. Duc, W. Plieth. Journal of Applied Electrochemistry. No: 35. Pages: 1225-1230. Year 2005. (31/12/2010)

[11]

Presentations: Corrosion protection of mild steel by polypyrrole with inhibitor anion molybdate. Authors: L. M. Duc, U. Rammelt, W. Plieth. 4th Baltic Conference on Electrochemistry’, March 2005, Greifswald, Germany. (Poster). Year 2005. (31/12/2010)

[12]

Presentations: Corrosion protection by conducting polymers What do we really know?. Authors: W.Plieth, U. Rammelt, P.T. Nguyen, L. M. Duc. 4th Kurt Schwabe Corrosion Symposium’, Jun 2004, Helsinki, Finland. Year 2004. (31/12/2010)

[13]

Presentations: The role of anions in the corrosion protection of intrinsically conductingpolymers (ICP). Authors: U. Rammelt, L. M. Duc, W. Plieth. ‘EURO CORR 2003’, September 2003, Budapest, Hungary. (Poster). Year 2003. (31/12/2010)

TS. DƯƠNG THẾ HY

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu chế tạo lưỡi cắt kim loại trên cơ sở nhựa phenolformaldehyde.

2007/2008

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu ứng dụng nhựa ureaformaldehyde biến tính bằng latex cao su thiên nhiên để làm vật liệu xốp

2008/2009

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu copolymer ghép có năng lượng bề mặt thấp và có khả năng thủy phân trong môi trường nước biển để ứng dụng làm sơn chống hà

2017/2018

Cấp bộ

Chủ nhiệm

4

Nghiên cứu chế tạo và xác định đặc tính màng polymer sinh học trên cơ sở chitosan và poly(vinyl alcohol)

2019

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tác giả / Đồng tác giả

Tên tạp chí

CÔNG BỐ QUỐC TẾ

1

Article: The modification of unsaturated polyester with cardanol epoxy resins and linseed oil monoglyceride

1998

Co-author

2nd International polymer symposium September 16-18th 1998, Danang, Vietnam. Pages: 29-30

2

Poster: Elaboration des copolymères à blocs à base de poly(diméthylsiloxane) par procédé RAFT

2012

Co-author

6èmesjournées Franco-Italiennes de Chimie, Marseille – Campus St Charles, France, 16 – 17 Avril 2012 (poster).

3

Presentation: Elaboration de copolymères à blocs à base de poly(diméthylsiloxane) et de poly(méthacrylate de tri-alkylsilyle) par procédé RAFT

2012

Co-author

40èmesédition des journéesd’études des polymères (JEPO40), Anduze (Gard), France, du 30 septembre au 5 octobre 2012.

(presentation)

4

Presentation: Synthèse de copolymèreshybrides à base de poly(diméthylsiloxane) et de poly(méthacrylate de tri-alkylsilyle) pour revêtement antifouling

2013

Co-author

Workshop Biofouling& Antifouling II, Toulon, France, 10 avril 2013.

 

5

Article: Well-defined diblock copolymers of poly(tert-butyldimethylsilylmethacrylate) and poly(dimethylsiloxane) synthesized by RAFT polymerization

2014

Author

Polymer (ScienceDirect)

6

Poster: Poly(tri-alkylsilylester methacrylate)/Poly(dimethylsiloxane) block copolymers: RAFT-mediated polymerization, characterizations and self-assembly behavior

 

2015

Co-author

Frontiers in polymers science (Italy, le 20-22 Mai 2015)

7

Article: Polysiloxane-Based Block Copolymers with Marine Bacterial Anti-Adhesion Properties

2015

Author

Applied Materials & Interfaces

8

Article: Electroactive polyacrylates bearing linear conjugated systems based

on EDOT moieties

2017

Co-author

Polymer (ScienceDirect)

9

Article: Phenotypic Heterogeneity in Attachment of Marine Bacteria toward Antifouling Copolymers

Unraveled by AFM

2017

Co-author

Frontiers in Microbiology

10

Article: 96X Screen-Printed Gold Electrode Platform to Evaluate Electroactive

Polymers as Marine Antifouling Coatings

2018

Co-author

Analytical Chemistry

11

Article: Bacterial anti-adhesion activity based on the electrochemical properties

of polymethacrylates bearing ferrocenyl pendant groups

2018

Co-author

Biofouling

12

Article: Thermal degradation of hydroxyalkylated poly(dimethylsiloxane)s

and poly(dimethylsiloxane)-poly(trialkylsilyl methacrylate) based

block copolymers synthesized by RAFT polymerization

 

2019

Author

Polymer Degradation and Stability (ScienceDirect)

CÔNG BỐ TRONG NƯỚC

1

Bài báo : Tổng hợp copolymer block trên cơ sở poly(dimethylsiloxane) bằng phương pháp trùng hợp RAFT

2017

Tác giả

Tạp chí KHCN ĐHĐN

2

Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lên hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano composite C-CNF

2019

Tác giả

Tạp chí Hóa học

3

Bài báo : Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ lpg

2019

Đồng tác giả

Tạp chí KHCN ĐHĐN

4

Bài báo : Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đóng rắn và tính chất của màng poly(vinyl alcohol)

2019

Tác giả

Tạp chí KHCN ĐHĐN

TS. PHAN THẾ ANH

* Bài báo trong nước

[1] Phan Thế Anh và Đặng Kim Hoàng, Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: 5, Trang 6-9, Năm 2019.

[2] Phan Thế Anh và Nguyễn Đình Lâm, Ảnh hưởng của tác nhân tăng cường lên tính chất hóa lý và hiệu quả chống ăn mòn của polyaniline, Tạp chí Hóa học, Số: 55(4E23), Trang 1-6, Năm 2017.

[3] Phan Thế Anh và Nguyễn Đình Lâm, Poly(D, L-lactic acid) : Polymer phân hủy sinh học tổng hợp theo phương pháp trùng ngưng trực tiếp, Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng, Số: 5(102), Trang: 1-4, Năm 2016.

[4] Phan Thế Anh và Nguyễn Đình Lâm, Tổng hợp và nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng polyaniline đến hiệu quả chống ăn mòn của màng sơn, Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng, Số: 11(108), Trang: 1-6, Năm 2016.

[5] Phan Thế Anh, F.X.Perrin và Nguyễn Đình Lâm, Tổng hợp và đánh giá đặc trưng sản phẩm polyaniline tăng cường bằng acid decylphosphonic (PANI-DPA) thu được từ trùng hợp nhũ tương, Tạp chí Dầu khí, Số: 1, Trang: 47-53, Năm 2016.

[6] Phan Thế Anh và Nguyễn Đình Lâm, Phương pháp trùng hợp bề mặt để tổng hợp sợi Nano Polyaniline tăng cường bằng decylphosphonic acid, Tạp chí Dầu Khí, Số: 7, Trang: 36-41, Năm 2013.

[7] Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm và François-XavierX Perrin, Tổng hợp polyaniline theo phương pháp trùng hợp nhũ tương đảo, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Số: 44, Trang: 12-19, Năm 2011.

[8] Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, NguyễnVăn Đông, Nghiên cứu đặc tính siêu kỵ nước của vật liệu tổ hợp C-CNT và khả năng áp dụng vào lưu trữ Biogas, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà nẵng, Số: 5(34), Trang: 50-58, Năm 2009.

[9] Phan Thế Anh, Vũ Thị Thu Hà, Huỳnh Anh Hoàng và Nguyễn Đình Lâm, Tạo hình và nghiên cứu tính siêu kỵ nước của vật liệu composite C-CNT, Tạp chí Hóa học, Số: 47, Trang: 310-315, Năm 2009.

* Bài báo trong nước

[1] The-Anh Phan, François-Xavier Perrin and Lam Nguyen-Dinh, Synthesis and characterization of decyl phosphonic acid, applicationsin emulsion polymerization and anti-corrosion coating, Korean J. Chem. Eng. No: 35(6). Pages: 1365-1372. Year 2018.

[2] F. X. Perrin, T. A. Phan and D. L. Nguyen, Preparation and characterization of polyaniline in reversed micelles of decylphosphonic acid for active corrosion protection coatings, European Polymer Journal. No: 66. Pages: 253-265. Year 2015.

[3] F. X. Perrin, T. A. Phan and D. L. Nguyen, Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in phosphonic acid amphiphile aqueous micellar solutions for waterborne corrosion protection coatings, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. No: 53. Pages: 1606–1616. Year 2015.

[4] Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au and Dinh Lam Nguyen, Thu Trang Thi Nguyen, The Anh Phan & Huynh Anh Hoang, Preparation of micro-nano-composites of TiO2/carbon nanostructures, C/CNT macroscopic shaping and their applications, Journal of Experimental Nanoscience, Publisher: Taylor & Francis. No: ISSN 1745-8080 (Print). Pages: 1-13. Year 2012.

[5] Phan The Anh, Vu Thi Thu Ha and Nguyen Dinh Lam, “Micro nano composite” materials based on the carbon nanostructures with macroscopic shaping for photo-catalytic and adsorption applications, Proceedings Second International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA). No: 0. Pages: 338. Year 2009.

TS. PHẠM NGỌC TÙNG

Các công trình khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm

Đề tài cấp (NN, Bộ,

Trách nhiệm tham

 

hoàn thành

ngành, trường)

gia trong đề tài

 

 

 

 

 

Nghiên cứu chế tạo điện cực thủy

 

 

 

 

 

phân nước trên cơ sở sử dụng hệ

 

 

 

 

1

đồng xúc tác nickel và cobalt oxide

2020

Đề tài cấp ĐHĐN

Chủ nhiệm

 

 

trên nền điện cực xốp carbon có cấu

 

 

 

 

 

trúc 3D

 

 

 

 

 

Nghiên cứu chế tạo điện cực thủy

 

 

 

 

2

phân nước trên cơ sở điện cực

2018

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

 

cácbon xốp có cấu trúc 3D dẫn xuất

 

 

 

 

 

 

 

từ xốp melamine

 

 

 

 

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Sàng lọc các xúc tác thể rắn khác nhau sử dụng trong quá trình ester hóa các acid béo từ dầu thông

2017

Elsevier/Journal of cleaner production

2

Quá trình tổng hợp isopropyl chloride trong pha khí từ isopropanol và HCl trên nền alumina và xốp carbon có cấu trúc 3D

2017

Elsevier/Applied Catalysis A: General

3

Nghiên cứu sử dụng điện cực xốp carbon có cấu trúc 3D cho quá trình điện phân nước

 

2017

Nature

Publishing

Group/Scientific

Reports

4

Nghiên cứu sự hydro hóa của D-Xylose sử dụng xúc tác

ruthenium trên nền xốp carbon trong thiết bị phản ứng

SpinChem

2016

Springer

US/Topics in

catalysis

5

Vật liệu xốp carbon mềm dẻo với khả năng tùy biến tính chất thấm ướt: Các ứng dụng từ môi trường đến điện

 

2014

Nature

Publishing

Group/Scientific

Reports

TS. Hồ Viết Thắng

Các công trình khoa học

[1]

Đề tài cơ sở: Xác định cơ chế và động học của phản ứng cháy C2H5OH và CH3OH bằng phương pháp mô phỏng. Chủ nhiệm: Hồ Viết Thắng. Mã số: T2009-02-67. Năm: 2009.

Các bài báo, báo cáo khoa học

TRONG NƯỚC

 

[1] Bài báo: Bản Chất của Sự Hấp Phụ Khí CO Trong Zeolite Faujasite. Tác giả: Hồ Viết Thắng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 78. Năm 2014.

[2] Bài báo: CO interaction with Cu(I)-MCM-22 zeolite: density functional theory investigation. Tác giả: Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. Science & Technology Development. Số: 3. Trang: 19-26. Năm 2014.

[3] Bài báo: A Computational Study of Potential Energy Surface (PES) of CH3OH + O2 and C2H5OH + O2 Reactions. Tác giả: Viet Thang Ho, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 6(67). Trang: 132-136. Năm 2013.

[4] Bài báo: Preparation of Iron Oxide Nanoparticles-Loaded Polymersomes for Drug-Targeting DeliverySystem and Magnetic Resonance Imaging (MRI). Tác giả: Viet Thang Ho, Nguyen Thi Minh Xuan, Wen-Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 12 (61) Vol 1. Trang: 16-23. Năm 2012.

[5] Bài báo: Xác Định Các Thông Số Chính Cho Quá Trình Tổng Hợp TiO2 Cỡ Nano Từ Ilmenit Huế Bằng Phương Pháp Thủy Nhiệt Sử Dụng KOH và H2C2O4. Tác giả: Hoàng Thị Cúc, Huỳnh Thị Hồng Thắm, Hồ Viết Thắng, Đỗ Văn Quang, Phạm Cẩm Nam. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 39. Trang: 30-35. Năm 2010.

QUỐC TẾ

 

1] Article: CO Oxidation Promoted by a Pt4/TiO2 Catalyst: Role of Lattice Oxygen at the Metal/Oxide Interface. Authors: Ho Viet Thang*, Gianfranco Pacchioni. Catalysis Letters. No: 149. Pages: 390-398. Year 2019.

[2] Article: Electronic Structure of CuWO4: Dielectric-Dependent, Self-Consistent Hybrid Functional Study of a Mott-Hubbard Type Insulator. Authors: Ho Viet Thang, Elisa Albanese, Gianfranco Pacchioni. Journal of Physics: Condensed Matter. No: 31. Pages: 145503. Year 2019.

[3] Article: Nature of Atomically Dispersed Ru on Anatase TiO2: Revisiting Old Data Based on DFT Calculations. Authors: Ho Viet Thang, Gianfranco Pacchioni. The Journal of Physical Chemistry C. No: 123. Pages: 7271-7282. Year 2019.

[4] Article: The Epitaxal Growth of ZnO Films on Cu (111) Surface: Thickness Dependence. Authors: Ho Viet Thang*, Sergio Tosoni, Gianfranco Pacchioni. Applied Surface Science. No: 483. Pages: 133-139. Year 2019.

[5] Article: Spontaneous Formation of Gold Cluster Anions on ZnO/Cu(111) Bilayer Films. Authors: Ho Viet Thang, Gianfranco Pacchioni. The Journal of Physical Chemistry C. No: 123. Pages: 7644-7653. Year 2019

[6] Article: DFT Insights into Comparative Hydrogen Adsorption and Hydrogen Spillover Mechanisms of Pt4/Graphene and Pt4/Anatase (101) Surfaces. Authors: Amita Sihag, Zong-Lun Xie, Ho Viet Thang, Chin-Lung Kuo, Fan-Gang Tseng, Matthew Stephen Dyer, Hsin-Yi Tiffany Chen. The Journal of Physical Chemistry C. No: 123. Pages: 25618−25627. Year 2019.

[7] Article: Electronic Structure of Al, Ga, In and Cu doped ZnO/Cu(111) Bilayer Films. Authors: Ho Viet Thang*, Gianfranco Pacchioni. Physical Chemistry Chemical Physics. No: 21. Pages: 369-377. Year 2019.

[8] Article: Structural evolution of atomically dispersed Pt catalysts dictates reactivity. Authors: Leo DeRita, Joaquin Resasco, Sheng Dai, Alexey Boubnov, Ho Viet Thang, Adam S Hoffman, Insoo Ro, George W Graham, Simon R Bare, Gianfranco Pacchioni, Xiaoqing Pan, Phillip Christopher. Nature materials. No: 22. Pages: 1-9. Year 2019.

[9] Article: H2 adsorption on wurtzite ZnO and on ZnO/M (111)(M= Cu, Ag and Au) bilayer films. Authors: Ho Viet Thang*, Gianfranco Pacchioni. ChemNanoMat. No: 4. Pages: 1-9. Year 2019.

[10] Article: The Brønsted Acidity of Three- and Two-Dimensional Zeolites. Authors: Ho Viet Thang, Jan Vaculík, Jan Přech, Martin Kubů, Jiri Čejka, Petr Nachtigall, Roman Bulánek, Lukas Grajciar. Microporous and Mesoporous Materials. No: 282. Pages: 121-132. Year 2018.

[11] Article: Single-Atom Ru Species Dispersed on Zirconia-Based Catalysts: A DFT and FTIR Study of CO adsorption. Authors: Ho Viet Thang, Sergio Tosoni, Liu Fang, Pieter Bruijnincx, Gianfranco Pacchioni. ChemCatChem. No: 10. Pages: 2634-2645. Year 2018.

[12] Article: The Lewis Acidity of Three- and Two-Dimensional Zeolites: The Effect of Framework Topology. Authors: Ho Viet Thang, Petr Nachtigall, Lukáš Grajciar. Catalysis Today. No: 304. Pages: 12-21. Year 2018.

[13] Article: Evidence of Charge Transfer to Atomic and Molecular Adsorbates on ZnO/X(111) (X = Cu, Ag, Au) Ultrathin Films. Relevance for Cu/ZnO Catalysts. Authors: Ho Viet Thang, Sergio Tosoni, Gianfranco Pacchioni. ACS Catalysis. No: 8. Pages: 4110-4119. Year 2018.

[14] Article: Oxygen Vacancy in Wurtzite ZnO and Metal-Supported ZnO/M(111) Bilayer Films (M = Cu, Ag, Au). Authors: Ho Viet Thang, Gianfranco Pacchioni. The Journal of Physical Chemistry C. No: 122. Pages: 20880-20887. Year 2018.

[15] Article: Nature of Stable Single Atom Pt Catalysts Dispersed on Anatase TiO2. Authors: Ho Viet Thang, Gianfranco Pacchioni, Leo DeRita, Phillip Christopher. Journal of Catalysis. No: 367. Pages: 104-114. Year 2018.

 [16] Article: Understanding the Structure of Cationic Sites in Alkali Metal-Grafted USY Zeolites. Authors: Tobias C. Keller, Miroslav Položij, Begoña Puértolas, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall, and Javier Pérez-Ramírez. The Journal of Physical Chemistry C. No: 120 (9). Pages: 4954–4960. Year 2016.

[17] Article: The effect of the zeolite pore size on the Lewis acid strength of extra-framework cations. Authors: Ho Viet Thang, Karel Frolich, Mariya Shamzhy, Pavla Eliášová, Miroslav Rubeš, Jiří Čejka, Roman Bulánek, Petr Nachtigall. Physical Chemistry Chemical Physics. No: 18. Pages: 18063-18073. Year 2016.

 [18] Article: Catalyst design from theory to practice: general discussion. Authors: Charles Campbell, Rutger van Santen, Michail Stamatakis, Nicola Collis, Hans-Joachim Freund, Craig Plaisance, Joachim Sauer, Bruce Garrett, Elad Gross, Andrzej Kotarba, Bert Weckhuysen, Wataru Ueda, Christian Reece, Richard Catlow, Annette Trunschke, Ludovic Briquet, Viet Thang Ho, Itai Panas, David Willock, Cynthia Friend, Michael Bowker, Neil Robinson, Albert Bruix, Shelaka Gupta, Bruce Gates, Avelino Corma, Robert Madix, Dimitrios Manganas, Alberto Roldan, Alexander O'Malley and Jakub Staszak-Jirkovský. Faraday Discussions. No: 188. Pages: 279-307. Year 2016.

 [19] Article: Computational Investigation of the Lewis Acidity in Three- and Corresponding Two-Dimensional Zeolites: UTL vs. IPC-1P. Authors: Ho Viet Thang, Miroslav Rubes, Ota Bludsky, and Petr Nachtigall. The Journal of Physical Chemistry A. No: 118. Pages: 7526-7534. Year 2014.

[20] Article: Theoretical investigation of layered zeolites with MWW topology: MCM-22P vs. MCM-56. Authors: M. Položij, Ho Viet Thang, M. Rubeš, P. Eliášová, J. Čejka and P. Nachtigall. Dalton Transactions. No: 27. Pages: 10443-10450. Year 2014.

 [21] Article: Measuring the Brønsted acid strength of zeolites – does it correlate with the O–H frequency shift probed by a weak base?. Authors: Carlos O. Arean, Montserrat R. Delgado, Petr Nachtigall, Ho Viet Thang, Miroslav Rubeš, Roman Bulánek and Pavla Chlubná-Eliášová. Physical Chemistry Chemical Physics. No: 21. Pages: 10129-10141. Year 2014.

 [22] Article: Superparamagnetic Hollow Hybrid Nanogels as a Potential Guidable Vehicle System of Stimuli-Mediated MR Imaging and Multiple Cancer Therapeutics. Authors: Wen-Hsuan Chiang †, Viet Thang Ho †, Hsin-Hung Chen, Wen-Chia Huang, Yi-Fong Huang, Sung-Chyr Lin, Chorng-Shyan Chern, and Hsin-Cheng Chiu ( † These authors contributed equally to this work). Langmuir. No: 29(21). Pages: 6434–6443. Year 2013.

[23] Article: Adsorption of CO2 in FAU Zeolites: Effect of Zeolite Composition. Authors: Ho Viet Thang, Lukáˇs Grajciar, Petr Nachtigall, Ota Bludsk´y, Carlos Otero Areán,Eva Fr´ydová, Roman Bulánek. Catalysis Today. No: 227. Pages: 50-56. Year 2013.

[24] Article: Dual Stimuli-Responsive Polymeric Hollow Nanogels Designed as Carriers for Intracellular Triggered Drug Release. Authors: Wen-Hsuan Chiang,† Viet Thang Ho,† Wen-Chia Huang, Yi-Fong Huang, Chorng-Shyan Chern, and Hsin-Cheng Chiu. Langmuir. No: 28 (42). Pages: 15056–15064. Year 2012.

 

     

TS. PHAN THỊ THÚY HẰNG

Các công trình khoa học

[1]

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu biến tính chức hóa Cacbon cấu trúc Nano nhằm tăng tính ứng dụng trong lĩnh vực hữu cơ-Polyme. Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thúy Hằng. Mã số:          B2016 – ĐN02 – 05. Năm: 2018.

[2]

Đề tài cấp trường:  Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cacbon cấu trúc nano biến tính gia cường cho lớp sơn phủ bảo vệ chống ăn mòn cho bề mặt thép trên cơ sở nhựa epoxy. Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thúy Hằng. Mã số: T2018 -02 -55. Năm: 2019.

[3]

Đề tài cấp Bộ:  Nghiên cứu xử lý hóa học gỗ rừng trồng thành nguyên liệu chất lượng cao dùng trong xây dựng, sản xuất đồ mộc gia đình và xuất khẩu. Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thúy Hằng. B2009-ĐN02-44. Năm: 2011.

[4]

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tận dụng Lignin tách từ nước thải bã giấy và một số chất thải rắn để làm nguyên liệu sản xuất ván ép.  Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thúy Hằng. B2004-15-43. Năm: 2007.

[5]

Đề tài cấp trường:  Nghiên cứu biến tính nhựa phenolformaldehyt bằng lignin từ nước thải bã giấy để làm keo dán. Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thúy Hằng. Mã số: T03-15-60. Năm: 2003.

[6]

Đề tài cấp trường:  Nghiên cứu ảnh hưởng tăng cường lực cho cao su thiên nhiên mặt lốp xe đạp bằng một số chất độn vô cơ. Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thúy Hằng. Mã số: DN2001-15. Năm: 2001.

Các bài báo, báo cáo khoa học

 

[1]

Bài báo: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Trần Mạnh Lục, Nghiên cứu khả năng gia cường của ống nanocacbon biến tính lên tính chất màng phủ epoxy, 2017, Tạp chí Hóa Học 55(4E23) 166-171.

[2]

Bài báo: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Trần Mạnh Lục, A study on physico-mechanical and anticorrosive properties of chemically modified graphen-based Epoxy nanocomposite coatings, 2017, Tạp chí KH&CN Viện Hàn lâm Việt Nam, 55(5B) 47-56

[3]

Bài báo: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm, The effect of nanocarbon  structures on the perfomances of Epoxy-based paint coating for steel surfaces, 2017, Tạp chí KH&CN Viện Hàn lâm Việt Nam, 55(5B) 287-295

[4]

Bài báo: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Nghiên cứu biến tính hóa học ống nanocacbon nhằm cải thiện tính phân tán trong môi trường phân cực, 2017, Tạp chí KH&CN ĐHĐN số 07 (116).

[5]

Bài báo: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Tổng hợp graphen chức hóa từ graphit tự nhiên nhằm cải thiện tính phân tán trong môi trường phân cực, 2017, Tạp chí KH&CN ĐHĐN số 11 (120) Quyển 3.

[6]

Bài báo: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, Utilization of functionalized graphen in based-Epoxy paint coatings for anti- corrosive protection of steel surfaces, 2018, Proceedings The first International conference “Material machines and methods for sustainable development” (ISBN-978-604-95-0502-7).

[7]

Bài báo: Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Dinh Lam, The effect of functionalized carbon nanotubes on thermal-mechanical performance of Epoxy nanocomposite coatings, 2018, Invention Journal of Research Technology in Engineering & Management (IJRTEM) ISSN: 2455-3689, 2(9), 90 - 95.

[8]

Bài báo: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Ảnh hưởng của hệ kết hợp cấu trúc 1d và 2d của nanocacbon đến tính chất nhiệt lớp phủ epoxy, 2019, Tạp chí KH&CN ĐHĐN Vol 17, số 10.1, trang 18 – 22.

[9]

Bài báo: Phan Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị Lan Phương, Nghiên cứu tách và ứng dụng sợi dứa dại dùng làm vật liệu gia cường composite nền UPE, số 1/2005, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng

TS. Dương Thị Hồng Phấn

Các bài báo, báo cáo khoa học

TRONG NƯỚC:

[1]

Bài báo: corrosion resistance and mechanical properties of tio2 nanotubes / epoxy coating on steel spcc-jisg 3141. Tác giả: Duong Thi Hong Phan1,*, Dao Hung Cuong2, Le Minh Duc1. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 55. Trang: 203-209. Năm 2017.

[2]

Bài báo: tổng hợp và tính chất cơ học của màng phủ nanocompozit epoxy/tio2 ghép 3-aminopropyl-trietoxysilan. Tác giả: Duong Thi Hong Phan1,*, Le Minh Duc1, Dao Hung Cuong2 . Vietnam Journal of Chemistry. Số: 55. Trang: 272-277. Năm 2017. (Dec 20 2017 5:04PM)

[3]

Bài báo: protection of steel jisg 3141 with chromium-free conversion coating based on inorganic salt (Zr/Ti/Mo). Tác giả: Duong Thi Hong Phan1, *, Le Minh Duc1, Dao Hung Cuong2. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 55. Trang: 57-65. Năm 2017. (Dec 20 2017 5:11PM)

[4]

Bài báo: Nghiên cứu lớp thụ động ức chế ăn mòn đa kim loại Mo/Zr/Ti trên nền thép. Tác giả: ThS. Dương Thị Hồng Phấn*; PGS.TS. Lê Minh Đức; GS.TS. Đào Hùng Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 67. Năm 2017

QUỐC TẾ:

[1]        Article: Surface modification of TiO2 nanotubes by Grafting with APTS coupling agents. Authors: HongPhan Duong1, *, MinhDuc Le1, HungCuongDao2, Chia-Yun Chen3. Mater. Res. Express. No: 4. Pages: 105043. Year 2017. (Dec 20 2017 5:23PM)

[2]        Article: Vertically-Aligned of Sub-Millimeter Ultralong Si NanowireArrays and Its Reduced Phonon Thermal Conductivity. Authors: Chia-Yun Chen,Duong Hong Phan,Cheng-Chou Wong,and Ta-Jen Yen. Journal of The Electrochemical Society. No: 158. Pages: D302-D306. Year 2011. (Apr 14 2016 11:58AM)