DHBK

Kết quả khảo sát sinh viên đánh giá học phần và toàn bộ khóa học

30/09/2020 07:53

QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN NHƯ SAU:

Sinh viên đánh giá học phần - Năm học 2019-2020

Ngành

Học kỳ 1

Học kỳ 2*

Số HP đánh giá

Tổng lượt SVĐG

Tỉ lệ SVĐG

Mức độ hài lòng/5

 

Số HP đánh giá

Tổng lượt SVĐG

Tỉ lệ SVĐG

Mức độ hài lòng/5

 

Công nghệ thực phẩm

29

765

52,1%

4.08

67

1653

76.4%

4.1

Công nghệ sinh học

37

1094

58%

4.1

37

880

64.8%

3.8

Kỹ thuật hóa học

56

1486

58.7%

4.2

60

1339

68%

4.0

Kỹ thuật dầu khí

20

290

54.1%

4.25

29

377

54.6%

3.9

        (*): Số liệu truy xuất từ hệ thống tác nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đánh giá toàn bộ khóa học - Năm học 2019-2020

 

Khóa 2015
(Kỳ 1 -2019-2020)

Khóa 2014
(Kỳ 2- 2018-2019)

Ngành

SLSV đánh giá

Mức độ hài lòng/5

SLSV đánh giá

Mức độ hài lòng/5

Công nghệ sinh học

37

3.93

35

3.7

Công nghệ thực phẩm

106

3.76

96

3.82

Kỹ thuật dầu khí

51

3.59

48

4.08

Kỹ thuật hóa học-Polyme

25

3.89

19

dữ liệu ko xem được

Kỹ thuật hóa học-Silicat

15

3.89

16

4.02