DHBK

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

12/10/2020 08:19

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Phòng A113, Khu A, Trường Đại học Bách Khoa

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Bộ môn hình thành năm 1978 cùng với sự ra đời của Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa. Với thế hệ các thầy cô giáo đầu tiên là những giảng viên giàu nhiệt huyết được đào tạo tại các cơ sở đào tạo Khoa học và Công nghệ Thực phẩm giàu truyền thống ở trong và ngoài nước như Liên Xô (cũ), CH Dân chủ Đức (cũ), Ru-ma-ni, Cộng hòa Pháp, những nền móng đầu tiên cho sự phát triển của Bộ môn đã được xây dựng vững chắc. Đội ngũ các thầy cô kế cận đã và đang được trao cơ hội để học tập, rèn luyện tại các nước tiên tiến như Pháp, Tiệp Khắc, Úc, Nga, Đài Loan, Nhật nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học trong thời kỳ mới.

Năm 2001 đánh dấu sự phát triển mới của Bộ môn với sự ra đời của ngành đào tạo Công nghệ Sinh học và việc đổi tên thành Bộ môn Công nghệ Thực phẩm-Sinh học. Đến năm 2006, Bộ môn trở lại với tên cũ, sau khi Bộ môn Công nghệ Sinh học được tách ra, thành lập mới.

Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Bộ môn đã mở rộng quy mô đào tạo ở bậc đại học từ khoảng 20 sinh viên/năm ở những năm đầu đến khoảng 120 sinh viên/năm hiện nay. Công tác đào tạo cao học được bắt đầu từ năm 1993 đối với trình độ thạc sĩ và từ năm 1995 đối với trình độ tiến sĩ.

Cơ sở vật chất từng bước được nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học và nghiên cứu của Bộ môn, bao gồm các phòng thí nghiệm: Hóa sinh, Vi sinh, CN Thực phẩm, Đánh giá cảm quan và Xưởng Công nghệ Thực phẩm.

Tự hào với những thành quả đã đạt được, Bộ môn Công nghệ thực phẩm không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Khu vực Miền Trung Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN HIỆN TẠI

TS. Mạc Thị Hà Thanh – Trưởng Bộ môn                   

PGS.TS. Đặng Minh Nhật (Trưởng Khoa)

TS. Nguyễn Thị Trúc Loan

TS. Tạ Thị Tố Quyên

TS. Nguyễn Thị Đông Phương 

TS. Nguyễn Thị Lan Anh           

TS. Bùi Viết Cường

TS. Hồ Lê Hân                            

KS. Huỳnh Đức

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết        

CN. Đoàn Ngọc Mỹ Duyên (Văn thư khoa)

    

Đội ngũ tập thể giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm hiện đảm nhiệm các chương trình đào tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm ở đầy đủ các bậc: đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Bộ môn tự hào được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm thực hiện Đề án 911 về đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng ở nước ta.

Thực hiện chủ trương của Trường, Bộ môn đã tiến hành đổi mới các chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập bằng những bước đi cụ thể theo lộ trình, bao gồm tăng cường công tác lấy ý kiến của các bên liên quan như giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp, đối sánh với các Chương trình đào tạo chất lượng trên thế giới để cập nhật lại Chương trình đào tạo, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giảng dạy, đánh giá kết quả học tập theo các phương pháp mới, bổ sung các giáo trình, sách tham khảo cho sinh viên. Tất cả các hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu xã hội.