DHBK

Thông tin hợp tác trong nước

06/10/2020 09:48

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT

Tên đơn vị/doanh nghiệp

Logo đơn vị

Nội dung hợp tác

Ghi chú

1

 Công ty TNHH VBL Đà Nẵng

 

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Góp ý xây dựng CTĐT

- Phản hồi chất lượng đào tạo

 

2

 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Huế

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

 

3

Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Góp ý xây dựng CTĐT

- Phản hồi chất lượng đào tạo

- Triển khai Capstone Project

 

4

Nhà máy Tinh bột sắn FOCOCEV Thừa Thiên-Huế

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

5

 Nhà máy Tinh bột sắn FOCOCEV Quảng Nam

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Góp ý xây dựng CTĐT

- Phản hồi chất lượng đào tạo

 

6

Công ty CPHH Vedan

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

7

Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên-Huế, Nhà máy Nước khoáng Thanh Tân

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

8

Công ty CP Bia Sài Gòn Daklak

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

9

Công ty CP Giấy Vàng - Nhà máy Bột mì

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Capstone Project

 

10

Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Góp ý xây dựng CTĐT

- Phản hồi chất lượng đào tạo

- Tài trợ

 

11

Công ty Bánh kẹo Quảng Ngãi Biscafun

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Góp ý xây dựng CTĐT

- Phản hồi chất lượng đào tạo

- Tài trợ

 

12

Công ty Ajinomoto Việt Nam

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

Trao học bổng cho sinh viên

 Tuyển dụng

Tổ chức hội thảo

 

 

13

Công ty TNHH Bia Huế

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

14

Công ty CP Tinh bột sắn FOCOCEV Daklak

 

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

15

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu, Chi nhánh Đà Nẵng

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

16

Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An

-Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

17

Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi Nhanh Thừa Thiên Huế

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

18

Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam

-Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

19

Công ty CP Thủy sản Đà Nẵng

-Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

20

Công ty TNHH Đông Phương

 

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

21

Nhà máy Thủy sản Thọ Quang

 

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Góp ý xây dựng CTĐT

- Phản hồi chất lượng đào tạo

 

22

Nhà máy CP Bánh kẹo Tràng An 2

Tiếp nhận sinh viên thực tập

 

23

Nhà máy Acecook Đà Nẵng

- Tuyển dụng

- Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Góp ý xây dựng CTĐT

- Phản hồi chất lượng đào tạo

Trao học bổng cho sinh viên

 

 

NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ/CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ VÀ KHAI THÁC DẦU

STT

Tên đơn vị/doanh nghiệp

Logo đơn vị

Nội dung hợp tác

Ghi chú

1

Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Thỉnh giảng chuyên đề

Tiếp nhận sinh viên thực tập

Triển khai Capstone Project

Trao học bổng cho sinh viên

Tham gia tư vấn/thành viên các đề tài NCKH doanh nghiệp

Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

Đã triển khai MOU

 

2

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Vietnam News | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports - VietNam  News

Tổ chức Ngày hội việc làm

 Giao lưu sinh viên

Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

 

3

Công ty xăng dầu khu vực V

Petrolimex Danang

Tiếp nhận sinh viên thực tập

Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

 

4

Công ty cổ phần nhiên liệu hang không -Skypec miền Trung

SiteLogo

Tiếp nhận sinh viên thực tập

Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

 

 

5

Nhà máy Đạm Phú Mỹ- Công ty cổ phần phân bón hóa chất PVFCO

 

Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

 

6

Nhà máy xử lý khí Dinh cố-Công ty chế biến khí Vũng Tàu

Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

 

7

Nhà máy Đạm Cà Màu -Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

 

8

Công ty TNHH Technip Việt Nam

 

Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

Triển khai Capstone Project

 

9

Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải – PTSC M&C

Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

Triển khai Capstone Project

 

10

Công ty tư vấn thiết kế dầu khí PVE

Tiếp nhận sinh viên thực tập

- Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

-Triển khai Capstone Project

 

11

Viện dầu khí Việt Nam

Thỉnh giảng chuyên đề

Tiếp nhận sinh viên thực tập

Triển khai Capstone Project

Trao học bổng cho sinh viên

Tham gia tư vấn/thành viên các đề tài NCKH doanh nghiệp

- Phản hồi về chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

Đã triển khai MOU