DHKT

94X1BB

28/09/2020 15:06

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Email

ĐIỆN THOẠI

1

Hoàng Trần T. Anh

Cty Quản lý đất - Tp Đà Nẵng

 

 

2

Lưu Bùi Quốc Bảo

 

 

 

3

Phan Lê Hoà Bình

Cty Kiểm toán Việt Nam

 

 

4

Ngô Ngọc Cường

 

 

 

5

Trần Văn Châu

 

 

 

6

Nguyễn Hữu Dương

Phòng QL đô thị quận Hải Châu

 

0913.443.206

7

Trần Hữu Hải

 

 

 

8

Phan Hồng Hải

Công ty ĐT & XD Đô thị Quảng Nam

 

 

9

Võ Hải

 

 

 

10

Nguyễn Xuân Hào

Công ty TV ĐT & XD - TCT XDMT

 

 

11

Nguyễn Duy Hiền

Công ty TV ĐT & XD - TCT XDMT

 

 

12

Phan Thế Hiếu

 

 

 

13

Nguyễn Thái Hoà

 

 

 

14

Hồ Ngọc Hùng

 

 

 

15

Nguyễn Văn Kim

Tổng Công ty XDCTGT 5

 

 

16

Lê Văn Lai

 

 

 

17

Trần Ng.Công Long

BQL Dự án cơ sở HT ưu tiên Đà Nẵng

 

0982.516.456

18

Hồ Xuân Mai

Phòng KT-TCT XD CTGT 5

 

 

19

Dương Tấn Minh

 

 

 

20

Trần Mậu Duy Mỹ

 

 

 

21

Võ Đình Mỹ

 

 

 

22

Nguyễn Hữu Nhân

 

 

 

23

Nguyễn Văn Phong

 

 

 

24

Nguyễn Phúc

 

 

 

25

Mai Đình Chí Quốc

CT CPTM giải pháp hkim nhôm Nam Việt

 

0903.521.458

26

Phạm Minh Tâm

Công ty Xi Măng Cosevco

 

 

27

Đinh Bá Thành

 

 

 

28

Phạm Thảo

 

 

 

29

Lê Quang Thống

Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung

 

 

30

Ngô Hữu Tiến

Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung

 

 

31

Lê Viết Toàn

 

 

 

32

Trần Nam Trung

 

 

 


OTHER INFORMATION