DHBK

Tổng hợp các dự án NCKH thuộc Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

18/10/2020 13:50

No.

Project titles

Principal Investigator

Code

Funding organisations

Year start

Year End

Fund (milion VND)

1

Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông

KS. Lê Xuân Dũng

T2015-02-123

DUT

2015

2015

15

2

Nghiên cứu ứng dụng mô hình Softened Strut-and-Tie trong tính toán khả năng chịu lực của kết cấu betông cốt thép theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

ThS. Lê Bá Định

T2015-02-124

DUT

2015

2015

15

3

Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi

TS. Trần Quang Hưng

Đ2015-02-123

UD

2015

2015

50

4

Tính toán và ứng dụng các kết cấu thổi phồng trong xây dựng

TS. Nguyễn Quang Tùng

Đ2015-02-133

UD

2015

2015

50

5

Nghiên cứu mô phỏng gia tốc nền của trận động đất xét đến yếu tố kiến tạo nền đất và ứng dụng vào việc thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu

TS. Đặng Công Thuật

Đ2015-02-135

UD

2015

2015

40

6

Nghiên cứu xác định cường độ nén tối đa của tấm thép cường độ cao hsb800 được gia cường bằng những sườn chữ u

ThS. Lê Vũ An

T2016-02-47

DUT

2016

2016

15

7

Mô phỏng ứng xử chịu nén của kết cấu ống thép nhồi bê tông

ThS. Phan Đình Hào

T2016-02-48

DUT

2016

2016

15

8

Nghiên cứu hiệu quả của outrigger trong việc hạn chế co ngắn khồng điều của cột và vách nhà cao tầng bê tông cốt thép

ThS. Lê Cao Tuấn

T2016-02-49

DUT

2016

2016

15

9

Xây dựng cách phân tích bậc hai khung thép có nút nửa cứng do sai lệch hình học ban đầu sử dụng phần tử liên kết không hoàn chỉnh

ThS. Đỗ Minh Đức

T2016-02-50

DUT

2016

2016

15

10

Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán khả năng ứng xử chọc thủng sàn phẳng bê tông cốt thép toàn khối theo một số tiêu chuẩn

ThS. Đinh Thị Như Thảo

B2016-ĐN02-14

UD

2016

2018

72

11

Nghiên cứu sử dụng rác thải thủy tinh y tế làm cốt liệu trọng vật liệu xây dựng

PGS.TS Trương Hoài Chính

 

UD

2016

2018

72

12

Phân tích uốn phi tuyến hình học của dầm có đặc tính biến thiên chịu tải trọng tĩnh dọc trục

ThS. Đỗ Minh Đức

T2017-02-85

DUT

2017

2017

15

13

Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép được gia cường bởi cốt sợi kim loại vô định hình

ThS. Đinh Ngọc Hiếu

T2017-02-86

DUT

2017

2017

25

14

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo để phân tích khả năng hoàn thành tiến độ thi công dựa vào sơ đồ mạng PERT

TS. Đặng Công Thuật

T2017-02-87

DUT

2017

2017

20

15

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo biến dạng kết cấu bê tông cốt thép sử dụng camera

TS. Đào Ngọc Thế Lực

T2017-02-90

DUT

2017

2017

27

16

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu địa phương dùng trong công nghệ gạch không nung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đặng Công Thuật

 

 Quảng Nam Province

2017

2018

602

17

Chế tạo tấm bê tông tản nhiệt dùng cốt liệu thủy tinh

TS. Trần Quang Hưng

T2017-02-104

DUT

2017

2018

50

18

Nghiên cứu liên kết cột ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép

TS. Đào Ngọc Thế Lực

KYTH-43

MOET

2017

2018

350

19

Nghiên cứu sự làm việc của liên kết nối ống thép sử dụng mặt bích và bulông chịu tải trọng phức tạp

TS. Lê Anh Tuấn

KYTH-44

MOET

2017

2018

350

20

Ảnh hưởng của tro bay đến độ bền và khả năng chống ăn mòn cốt thép trong bê tông

TS. Nguyễn Văn Chính

B2017-ĐN02-21

UD

2017

2019

71

21

Nghiên cứu đề xuất cách tính tải trọng gió trong TCVN 2737:1995 theo hệ số gió giật

ThS. Bùi Thiên Lam

B2017-ĐN02-27

UD

2017

2019

71

22

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp trước sự xâm thực, ăn mòn tự nhiên một số cầu đường sắt ở khu vực miền Trung

TS. Phạm Mỹ

B2017-ĐN02-28

UD

2017

2019

71

23

Mô phỏng quá trình truyền sóng âm trong vật liệu bê tông để đánh giá đặc tính và khuyết tật bên trong

ThS. Vương Lê Thắng

B2017-ĐN02-32

UD

2017

2019

71

24

Dự tính áp lực bơm trực tiếp từ các thông số thành phần bê tông

TS. Mai Chánh Trung

B2017-ĐN02-35

UD

2017

2019

71

25

Nghiên cứu mô phỏng ứng xử cột ống thép nhồi bê tông - Part 1

PGS.TS Trương Hoài Chính

 

 JFE

2017

2018

200

26

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn biểu diễn ở dạng biểu tượng (ký hiệu chữ symbolic) trong ngôn ngữ lập trình matlap-symbolic math toolbox™.

Trịnh Quang Thịnh

T2018-02-24

DUT

2018

2018

30

27

Phân tích vị trí hợp lý hệ outrigger trong việc hạn chế co ngắn không đều của cột và vách nhà cao tầng bê tông cốt thép

Lê Cao Tuấn

T2018-02-25

DUT

2018

2018

20

28

Nghiên cứu dao động của dầm màng mỏng thổi phồng

TS. Nguyễn Quang Tùng

T2018-02-46

DUT

2018

2019

25

29

Phát triển hệ thống đa kênh tự động dùng để đo co ngót cho bê tông.

Châu Ngọc Bảo

T2018-02-47

DUT

2018

2019

25

30

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động nền và phổ phản ứng tương ứng với lịch sử hoạt động động đất ở Việt Nam phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng

TS. Đặng Công Thuật

 

MOET

2018

2019

600

31

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hạn chế vết nứt trong tường xây bằng gạch không nung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Trần Quang Hưng

 

QUANG NGAI PROVINCE

2018

2020

1040

32

Tính toán và ứng dụng kết cấu chịu uốn siêu nhẹ Tensairity trong xây dựng

TS. Nguyễn Quang Tùng

B2018-ĐN02-49

UD

2018

2020

82

33

Nghiên cứu mô phỏng ứng xử cột ống thép nhồi bê tông - Part 2

PGS.TS Trương Hoài Chính

 

JFE

2018

2019

200

34

Nghiên cứu vật liệu nâng cao khả năng chống ăn mòn cốt thép trong dầm bê tông.

TS. Nguyễn Văn Chính

T2019-02-13

DUT

2019

2019

35

35

Phân tích các ứng xử cơ học của dầm sandwich có cơ tính biến thiên sử dụng phương pháp không lưới

ThS. Đỗ Minh Đức

T2019-02-14

DUT

2019

2019

25

36

Phương pháp kiểm tra vết nứt trong bê tông sử dụng sóng siêu âm

ThS. Vương Lê Thắng

T2019-02-67

DUT

2019

2020

25

37

Ảnh hưởng của ma sát khi chế tạo kết cấu màng kéo căng sử dụng vật
liệu ETFE

TS Bùi Quang Hiếu

B2019-DN02-69

UD

2019

2021

140

38

Phân tích dao động riêng trong môi trường nhiệt của dầm sandwich lõi bằng vật liệu FGM vi rỗng sử dụng phương pháp không lưới

ThS. Đỗ Minh Đức

 

DUT

2020

2020

25

39

Ảnh hưởng của tro trấu đến cường độ, độ rỗng và kết cấu vi phân tử của vữa xi măng

TS. Nguyễn Văn Chính

T2020-02-28

DUT

2020

2020

30