DHBK

Hội thảo/Trao đổi học thuật

13/09/2020 19:49

Khoa Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã có các buổi hội thảo/trao đổi học thuật với các doanh nghiệp xây dựng trong nước cũng như các đối tác nước ngoài nhằm cải thiện chương trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng dạy và hỗ trợ. Thông tin về các buổi hội thảo như sau: 

 

No. 

Hội thảo/Trao đổi học thuật 

Năm 

Đối tác 

1

Hội thảo Kết cấu thép và xu hướng tương lai 

2019

Công ty CP Phụ kiện và nhà thép nhất

2

Trao đổi học thuật về lĩnh vực xây dựng 

 2018

Đại học quốc gia Yokohama, Nhật Bản

3

Câu chuyện khỏi nghiệp và giải pháp sàn phẳng Uboot 

2018

Công ty TNHH Xây dựng Lâm Phạm

4

Ứng dụng BIM trong thiết kế, thi công và quản lý dự án xây dựng 

2016 

Công ty Hòa Binh 

Tư vấn thiết kế CDC  

Tư vấn thiết kế AND 

5

Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững – ATCESD2017 

2017

Các đối tác trong và ngoài nước 

6

Các giải pháp tự động hóa trong thiết kế kết cấu và quản lý xây dựng 

2016 

Công ty RD, Công ty Eta  

7

Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững – ATCESD2016

2016

Các đối tác trong và ngoài nước 

8

Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững – ATCESD2015

 2015

Các đối tác trong và ngoài nước 

9

Kết cấu thép - Kỹ thuật và ứng dụng 

 2015 

JFE steel corp,  

Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh